Kaj želimo in česa nočemo v Občini Ljutomer?

Oglasno sporočilo, sreda, 16. november 2022 ob 08:06
SLS

SLS

Spoštovane občanke in občani Občine Ljutomer!

V Prlekiji smo večkrat že dokazali, da smo lahko med najboljšimi. Občina Ljutomer je bogata, imamo rodovitno zemljo, znanje in pridne ljudi. Vse to pa danes za uspeh ni dovolj. Za večjo prodornost potrebujemo več samozavesti, inovativnosti, zlasti pa sodelovanja in zavezanosti skupnim ciljem. Kjer je volja, je pot!

Kazalci zadnjega obdobja za našo občino žal niso spodbudni (vir: www.stat.si), npr. koeficient razvitosti je podpovprečen (0,97), naravni prirast je negativen (-107 prebivalcev na letni ravni), indeks staranja je nadpovprečen (171), zaskrbljujoči so tudi nekateri zdravstveni in gospodarski kazalci. Vsi ti izzivi, še posebej pa globalna negotovost, ki je pred nami, terjajo zdravo pamet in pogled usmerjen v ljudi. Potrebujemo jasne cilje, za njihovo uresničitev pa visoko upravljavsko sposobnost občine. Mi imamo voljo in poznamo pot!

NAŠA VIZIJA

Doslej smo v občini veliko naredili, veliko pa je tudi novih priložnosti. Postati moramo občina izkoriščenih potencialov. Cilj je gospodarsko spodbudno okolje, vsi mladi morajo imeti zaposlitev in dostopno stanovanje, delo vseh mora biti primerno, vsi starejši morajo imeti možnost dostojnega in varnega življenja. Želimo zdravo in prijetno bivanjsko okolje z urejeno in enakopravno razvito infrastrukturo na podeželju in v mestu. Potrebujemo trajnostni razvoj na realnih temeljih. Želimo, da bo vsak od nas lahko rekel: »V Občini Ljutomer se počutim varno, zaželeno, v njej rad ustvarjam in živim!«.

IN KAJ ŽELIMO IN ČESA NOČEMO V OBČINI LJUTOMER?

  • Gotovo nočemo velikih razvojnih razlik med kraji, med mestom in vasmi. Občinski svetniki SLS smo bili zmeraj glasniki podeželja in zagovorniki enakomernega razvoja. Smo vaš glas! Želimo, da bo načrtno zmanjševanje razvojnih razlik postal skupni cilj vseh izvoljenih na teh volitvah. Takoj se moramo lotiti ureditve osnovne infrastrukture tam, kjer že leta čakajo na njo, npr. vodovod Bučkovci, ureditev ceste v Pristavi, ureditev Zadružnega doma Krištanci, marsikje je potrebno urediti kolesarske poti, pločnike, ulično razsvetljavo itd.

    Želimo biti proaktivni. Rešitev vidimo v določitvi jasnih kazalcev in občinskih minimalnih standardov urejenosti kraja, zlasti pa v uvedbi participativnega proračuna pri sprejetju katerega soodločajo občani.
    SLS

  • Želimo vzpodbudno okolje za podjetništvo, kmetijstvo, turizem - razširiti obrtno cono, razvijati blagovno znamko »Prlekija«, podpreti lokalno pridelavo hrane, postaviti turistično atrakcijo v Jeruzalemu, enotno turistično ponudbo s povezavo LTO-jev...

  • Hočemo zdravje za vse - izvesti projekt »Zdrava občina«, želimo nove in povečane programe v ZD, strokovno vodeno rekreacijo v vsaki KS, infrastrukturo za krepitev zdravja tudi po vaseh, brezplačen odvoz azbesta ...

  • Vsi moramo podpreti mlade, zagotoviti varno starost - zgraditi neprofitna stanovanja in mladim subvencionirati najemnine, začeti z nizkocenovno organizirano gradnjo stanovanj, zagotoviti pomoč pri prvi zaposlitvi, pomoč mladim družinam, otroška igrala v vsaki KS, izvesti projekt »Starejšim prijazna občina«, zagotoviti več oskrbe starejšim na domu, organizirati brezplačne prevoze starejših ...

  • Želimo razvito kulturno, športno in društveno življenje - več sredstev društvom in gasilcem, enakomerno podporo vsem športnikom, brezplačno rekreacijo za vse občane, ureditev vseh vaških domov, promovirati in spodbujati kulturnike ...

KANDIDATI LISTE SLS

Prihajamo iz različnih sredin, smo neobremenjeni, zavzeti za naš kraj, imamo znanje in izkušnje, s svojim delom se dnevno dokazujemo. Smo vzorec »vseh občanov«, nimamo ekstremnih stališč, želimo pa uravnotežen razvoj in odgovorno odločanje o skupnih stvareh. V občinskem svetu ne bomo nikoli glasovali za nekaj, kar otežuje življenje, povzroča ovire ali škoduje šibkim. Podpiramo vse, kar je dobro in pametno, ne glede, kdo je predlagatelj.

Smo iz:
Ljutomera in Noršinec

SLS

Smo iz:
Stročje vasi, Pristave,
Radomerja, Slamnjaka,
Cvena, Mote in Šalinec

SLS

Smo iz:
Radoslavec, Vogričevec,
Branoslavcev, Precetinec
in Bučkovcev

SLS

Odgovornost lokalnih politikov in župana ni le skrb za materialne dobrine občine, ampak ustvarjanje okolja in kulture dobrih odnosov, solidarnosti in strpnosti.
Predvsem pa sodelovati in presegati delitve - z osebnim zgledom vsak dan znova. BODIMO ČLOVEK LJUDEM.

Za vse kar želimo in se zavzemamo potrebujemo VAŠO podporo. Kako?

SLS

* zaporedna štev. kandidata iz liste SLS, ki mu dajemo prednostni glas

Spremljajte nas na FB pod imenom SLS Ljutomer

Naročnik oglasa je Občinski odbor SLS LjutomerVeč v Politika