Minister Jevšek v Ormožu o možnostih koriščenja evropskih sredstev

Minister je v Grajski pristavi v Ormožu predstavil program evropske kohezijske politike za obdobje 2021-2027, skladno s katerim bo Slovenija z letom 2023 upravičena do 3,26 milijarde evrov evropskih sredstev.

Prlekija-on.net, torek, 29. november 2022 ob 11:34
Minister dr. Aleksander Jevšek v Ormožu, foto: Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko

Minister dr. Aleksander Jevšek v Ormožu, foto: Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko

V Grajski pristavi v Ormožu je v petek, 25. novembra, potekalo zaključno srečanje Sveta regije, Razvojnega sveta regije in Regijske razvojne mreže Podravja, ki je bilo namenjeno predstavitvi možnosti in priložnosti za koriščenje evropskih sredstev.

»Kohezija pomembno vpliva na razvoj držav članic Evropske unije (EU) in njenih regij. Omogoča pomembna razvojna sredstva, saj kot kažejo poročila o kohezijski politiki, vsak vložen evro prinese 2,7 evra,« je poudaril minister za razvoj in evropsko kohezijsko politiko dr. Aleksander Jevšek, ki je predstavil program evropske kohezijske politike za obdobje 2021-2027, skladno s katerim bo Slovenija z letom 2023 upravičena do 3,26 milijarde evrov evropskih sredstev.

Minister je opozoril na pomen skladnega regionalnega razvoja in podpore obmejnim območjem. V tem okviru so za Slovenijo pomembna tudi sredstva INTERREG, je dejal minister Jevšek: »Skupno 94 milijonov evrov je namenjenih programom čezmejnega sodelovanja z vsemi našimi sosednjimi državami. Prvi razpisi bodo objavljeni predvidoma konec letošnjega ali takoj v začetku prihodnjega leta

Za občine okoli 350 milijonov več kot v finančnem obdobju 2014-2020

Po besedah ministra Jevška Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko pripravlja izvedbene akte in poenostavitve koriščenja evropskih sredstev, kar bo olajšalo izvajanje projektov. Občine bodo za svoje projekte dobile približno 350 milijonov več kot v finančnem obdobju 2014-2020, je povedal minister Jevšek: »Prav tako smo z Dogovorom za razvoj regij, programi INTERREG in Strateškim načrtom za razvoj podeželja zagotovili mehanizme, ki bodo manjšim občinam, za katere velja priporočilo medsebojnega povezovanja, omogočali boljšo možnost dostopa do sredstev EU kot v prejšnjem finančnem okviru,« je še dodal minister.

V okviru teritorialnih pristopov bodo regije lahko koristile sredstva iz mehanizmov Celostnih teritorialnih naložb (CTN), Lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (angleško Community Led Local Development - CLLD) ter iz Dogovora o razvoju regij. Glavni kriteriji za črpanje sredstev bodo: izvajanje na zaključenem teritorialnem območju, način izbora »od spodaj navzgor« in višina prispevka glede na »razvitost« kohezijske regije. Za Vzhodno kohezijsko regijo to pomeni EU prispevek v višini do 85 % upravičenih stroškov.

Poudarek na področje komunale, protipoplavne varnosti, zelenega prehoda...

Uroš Rozman, direktor Regijske razvojne agencije Podravje - Maribor je ob tem povedal: »Zadovoljni smo, da bo Operativni program evropske kohezijske politike 2021-2027 izboljšal pogoje za skladen regionalni razvoj Podravske regije ter da bodo na voljo sredstva, s katerimi bomo lahko izvajali projekte celovite oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja odpadne vode, saj za te vsebine občine same zelo težko zagotavljajo lastne vire, na kar smo tudi opozarjali in bili uspešni. Zagotovljena so tudi sredstva za sofinanciranje mrežnih podjetniških inkubatorjev, s čimer bomo lažje ohranjali obstoječa delovna mesta in razvijali nova. Lokalne skupnosti kot pomembno ocenjujejo tudi vsebino, ki je vezana na zeleno infrastrukturo v urbanem okolju. S tem pa je povezan tudi nadaljnji razvoj kolesarske infrastrukture ter izvajanje drugih ukrepov za spodbujanje trajnostne mobilnosti v regiji

Župan Občine Ormož in predsednik Sveta regije, Danijel Vrbnjak je med drugim dodal: »Poudarek bomo dajali na področje komunale, protipoplavne varnosti, zelenega prehoda, izobraževanja, zdravstva, oskrbe starejših, socialne vključenosti, ukrepov na področju trga dela, ne bomo pa pozabili niti na turistično ponudbo

Srečanje vsako leto organizira Regionalna razvojna agencija za Podravje - Maribor (RRA Podravje - Maribor), letos skupaj z gostiteljico Občino Ormož.

Minister dr. Aleksander Jevšek je v Podravju govoril o možnostih koriščenja evropskih sredstev. V Grajski pristavi v...

Objavil/a Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko dne Petek, 25. november 2022