Potrdili mandate Svetov KS v občini Ljutomer ter izvolili nove predsednike in namestnike

Potekale so 1. redne - konstitutivne seje Svetov Krajevnih skupnosti (mandatno obdobje 2022 - 2026).

Prlekija-on.net, torek, 13. december 2022 ob 20:26
1. redne - konstitutivne seje Svetov Krajevnih skupnosti

1. redne - konstitutivne seje Svetov Krajevnih skupnosti

V ponedeljek, 12. decembra, so v prostorih MKC Ljutomer potekale 1. redne - konstitutivne seje Svetov Krajevnih skupnosti (mandatno obdobje 2022 - 2026).

Člani Sveta Krajevne skupnosti Cezanjevci za mandatno obdobje 2022-2026 so: Janja Vaupotič (Cezanjevci), Katja Vunderl (Cezanjevci), Aleš Lipovec (Cezanjevci) - predsednik, Manja Gospodarič (Branoslavci), Darko Brišar (Branoslavci), Stanislav Senčar (Vogričevci), Matevž Ivanuša (Vogričevci), Jani Bes (Zgornji Kamenščak) in Branko Kamerlin Hrašovec (Vidanovci).

Člani Sveta Krajevne skupnosti Cven za mandatno obdobje 2022-2026 so: Peter Petek (Cven), Darko Rudolf (Cven), Sara Vinkovič (Cven) - predsednica, Danica Kovačič (Mota), Daniel Smodiš (Mota), Emil Maučec (Krapje) - podpredsednik in Dominik Močnik (Krapje).

Člani Sveta Krajevne skupnosti Krištanci, Šalinci, Grlava za mandatno obdobje 2022-2026 so: Bojan Štefanec (Krištanci), Slavica Sunčič (Krištanci) - predsednica, Branko Črček (Krištanci), Sandi Pučko (Šalinci), Vladimir Smrekar (Šalinci), Sonja Koroša (Šalinci), Davorin Kociper (Grlava), Anton Krajnc (Grlava) in Damijana Vozlič (Grlava) - podpredsednica.

Člani Sveta Krajevne skupnosti Ljutomer za mandatno obdobje 2022-2026 so: Daniela Žibrat (Ljutomer), Emil Žnidarič (Ljutomer), Brigita Čeh (Ljutomer), Anja Kristl (Ljutomer), Boris Žibrat (Ljutomer), Cvetko Melin (Ljutomer) - predsednik, Gorazd Nemec (Spodnji Kamenščak) - podpredsednik, Marija Zadravec (Noršinci pri Ljutomeru) in Franc Flegerič (Babinci).

Člani Sveta Krajevne skupnosti Mala Nedelja za mandatno obdobje 2022-2026 so: Mihaela Novak (Moravci v Slovenskih goricah), Jožef Trstenjak (Moravci v Slovenskih goricah), Boštjan Žerdin (Drakovci) - predsednik, Kristijan Kšela (Drakovci), Jože Sodec (Bučkovci), Danijel Rakuša (Mala Nedelja) - podpredsednik, Frančišek Zmazek (Kuršinci), Katja Žnidarič (Kuršinci) in Stanislav Sodec (Bodislavci).

Člani Sveta Krajevne skupnosti Radoslavci za mandatno obdobje 2022-2026 so: Boris Filipič (Radoslavci) - predsednik, Venčeslav Rakuša (Sitarovci), Liljana Peršak (Radoslavci), Mateja Miklič (Precetinci), Irena Žinko (Precetinci) - podpredsednica, Marija Ciglarič (Godemarci) in Andrej Ciglarič (Godemarci).

Člani Sveta Krajevne skupnosti Stara Cesta za mandatno obdobje 2022-2026 so: Robert Kosmajer (Desnjak) - predsednik, Branko Pintarič (Desnjak), Marina Kosmajer (Desnjak), Boštjan Jelen (Mekotnjak), Bojana Bukovec (Mekotnjak), Damjan Novak (Mekotnjak), Sandi Senčar (Stara Cesta), Melita Senčar (Stara Cesta) in Mihael Vrbnjak (Stara Cesta) - podpredsednik.

Člani Sveta Krajevne skupnosti Stročja vas za mandatno obdobje 2022-2026 so: Jože Feuš (Globoka), Andrej Nemec (Nunska Graba), Milan Halabarec (Presika), Rudolf Copot (Pristava), Ksenija Kolar Švarc (Pristava), Ivan Zadravec (Podgradje), Klaudija Ciglarič (Podgradje), Verica Žižek (Rinčetova Graba), Darko Košar (Stročja vas), Sandra Zemljak (Stročja vas) in Srečko Mihorič (Stročja vas) - predsednik.

Člani Sveta Krajevne skupnosti Železne Dveri za mandatno obdobje 2022-2026 so: Ines Krajnc (Cuber) - predsednik, Mitja Lukovnjak (Gresovščak), Robert Ozmec (Ilovci), Janja Kociper (Jeruzalem), Sabina Rajh (Plešivica), Miroslav Grnjak (Radomerje), Sandra Novak (Radomerščak), Borut Krajnc (Slamnjak) - podpredsednik in Drago Karba (Železne Dveri).