Iščejo prevajalce za prevajanje v policijskih postopkih s tujimi državljani

S prevajalci, ki bodo oddali popolne vloge, bo sklenjena pogodba o avtorskem delu za obdobje od 1. januarja do 31. decembra 2023.

Prlekija-on.net, sreda, 14. december 2022 ob 19:58
Iščejo prevajalce

Iščejo prevajalce

Ministrstvo za notranje zadeve poziva prevajalce za ustno in pisno prevajanje iz tujega jezika v slovenski jezik in obratno, po potrebi tudi iz tujega jezika v tuj jezik, naj podajo vlogo za sklenitev pogodbe o avtorskem delu za prevajanje v postopkih policije s tujimi državljani.

Zainteresirani prevajalci naj vlogo z vsemi prilogami, s sklicem na številko 1001-2/2023, posredujejo na naslov Ministrstvo za notranje zadeve, Sekretariat, Urad za organizacijo in kadre, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana ali na elektronski naslov: gp.mnz@gov.si najkasneje do 19. decembra 2022.

S prevajalci, ki bodo oddali popolne vloge, bo sklenjena pogodba o avtorskem delu za obdobje od 1. januarja do 31. decembra 2023.

Na spletni strani policije najdete dodatne informacije in seznam potrebne dokumentacije, ki jo morate priložiti vlogi.