Video: 3. redna seja Občinskega sveta Občine Ljutomer

Na dnevnem redu je med drugim bil tudi Odlok o proračunu Občine Ljutomer za leto 2023 - predlog.

Prlekija-on.net, torek, 7. februar 2023 ob 14:08
Potekala bo 3. redna seja

Potekala bo 3. redna seja

V torek, 7. februarja, ob 14.30 uri, je v sejni sobi Občine Ljutomer, potekala 3. redna seja Občinskega sveta Občine Ljutomer. Ta seja je sicer bila predvidena že 25. januarja, a je takrat bila preklicana.

Na dnevnem redu je med drugim bil Odlok o proračunu Občine Ljutomer za leto 2023 - predlog, Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje občine Ljutomer - 1. obravnava, Sklep o lokacijski preveritvi za preoblikovanje stavbnega zemljišča na območju posamične poselitve v k.o. Nunska Graba, Sklep o lokacijski preveritvi za preoblikovanje stavbnega zemljišča na območju posamične poselitve v k.o. Kuršinci, Sklep o razglasitvi leta 2023 za Leto prleških vrednot in zelene pismenosti. ter Imenovanja: Sklep o imenovanju Odbora za gospodarstvo in turizem, Sklep o imenovanju Odbora za varstvo okolja in urejanje prostora, Sklep o imenovanju Odbora za družbene dejavnosti, Sklep o imenovanju Odbora za kmetijstvo, Sklep o imenovanju Odbora za finance, Sklep o imenovanju Statutarno pravne komisije, Sklep o imenovanju Komisije za vloge in pritožbe, Sklep o imenovanju Komisije za priznanja, Sklep o imenovanju Komisije za štipendiranje, Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Ljutomer, Sklep o imenovanju Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Ljutomer in Sklep o imenovanju Nadzornega odbora Občine Ljutomer.

Sejo si lahko ogledate v priloženem videu.Več v Politika