Svet zavoda Splošne bolnišnice Murska Sobota potrdil Letno poročilo za leto 2022

Bolnišnica je dosegla presežek odhodkov nad prihodki, v višini 2,4 mio evrov.

Prlekija-on.net, torek, 28. februar 2023 ob 13:43
Splošna bolnišnica Murska Sobota

Splošna bolnišnica Murska Sobota

Svet zavoda Splošne bolnišnice Murska Sobota je na ponedeljkovi 12. redni seji sprejel Letno poročilo za leto 2022. Predsednica in člani Sveta zavoda so pohvalili vsebino Letnega poročila, ki je po njihovem mnenju pripravljeno izjemno kvalitetno in transparentno. Menijo, da je bilo v samo pripravo poročila vloženega veliko strokovnega dela in sodelovanja. Bolnišnica je dosegla presežek odhodkov nad prihodki, v višini 2,4 mio evrov. Rezultat je negativen, poudariti pa je potrebno okoliščine, ki so zaznamovale leto 2022, predvsem v prvih treh mesecih leta, ko zaradi opravljanja zdravstvenih storitev covidnih bolnikov ni bilo mogoče opravljali rednega programa. Zaostanek prvih treh mesecev je bil nadoknaden v drugi polovici leta, vendar ne v celoti. »Če gledamo širše in upoštevamo vse zunanje okoliščine, je rezultat odraz zelo težkih razmer in je zadovoljiv«, je na seji povedala predsednica Sveta zavoda, Mojca Kert.

Svet zavoda je pohvalil zaposlene in vodstvo bolnišnice za uspešno opravljeno delo. 2,4 mio evrov izgube ne predstavlja za bolnišnico bremena, ki se ga ne bi dalo nadoknaditi že v letu 2023 in predstavlja le 3,29 odstotka celotnih prihodkov.

Obstajajo področja za izboljšave poslovanja, kar v prihodnosti čaka novo vodstvo in tudi člane Sveta zavoda. Poročilo o poslovanju za preteklo poslovno leto, Finančni načrt in Strategija, s katero so se člani Sveta zavoda seznanili, so usmeritve za prihodnji razvoj bolnišnice in z uspešnim sodelovanjem vseh deležnikov je načrtovano uresničiti stabilno poslovanje ene izmed najpomembnejših ustanov v lokalnem okolju v letu 2023.Več v Gospodarstvo