V Prostovoljnem gasilskem društvu Orehovci pričakujejo pestro in delovno leto 2023

Občni zbor društva je priložnost, da se skupaj oceni delo, ki se je opravilo v preteklem letu, in da se sooči z doseženimi uspehi dela, pa tudi z morebitnimi težavami in pomanjkljivostmi v društvu.

Prlekija-on.net, četrtek, 2. marec 2023 ob 13:17
141. občni zbor PGD Orehovci

141. občni zbor PGD Orehovci

V prvem tromesečju letošnjega leta se po gasilskih društvih opravljajo redni občni zbori. Ker  pa se izteka mandatno obdobje 2018 - 2023, so občni zbori zaznamovani z izvolitvami novih funkcionarjev in organov v društvu.

Zadnjo soboto v mesecu februarju so se tako zbrali na 141. občnem zboru tudi gasilke in gasilci iz Orehovcev. Po otvoritvi je v pozdravnem nagovoru namestnik predsednika Marjan Ščančar ogovoril in pozdravil vse prisotne, ter goste: Stanka Bratuša iz Gasilske zveze Gornja Radgona, Mateja Peršaka člana poveljstva Gornja Radgona, častnega člana PGD Orehovci Feliksa Petka, goste iz sosednjih gasilskih društev, PGD Zbigovci, Mele in Črešnjevci, županjo občine Gornja Radgona Urško Mauko Tuš, ter prijateljska društva PGD Černeče iz občine Dravograd, ter FF Grenzach - Wyhlena iz Nemčije.

Po podanih poročilih za leto 2022, ki sta ga podala dosedanji predsednik društva Franc Domajnko in poveljnik Franci Šabeder, je bilo moč razbrati, da postaja delo v gasilski organizaciji strokovno vse zahtevnejše, da se sooča s kadrovskimi težavami, težavami z birokracijo, ter pridobivanja ustreznega kadra v gasilske vrste. Za njimi pa je bilo minulo leto 2022 zelo aktivno, delovno in slovesno. Tako so v lanskem letu v PGD Orehovci v sodelovanju z Gasilsko zvezo Gornja Radgona organizirali občinsko tekmovanje, ki je bilo na sejmišču v Gornji Radgoni. Leto 2022 pa je bilo za PGD Orehovci še posebej bogato saj se je v mesecu juliju praznovalo visok jubilej, 140 let obstoja društva. Ob tem dogodku je bila tudi izdana kronika društva za prehojenih 140 let dela društva. Osrednja slovesnost praznovanja je potekala 29. in 30. julija s svečano sejo, ter slovesno prireditvijo s številnimi gasilci in gosti. Na slavnosti je bil slavnostni govornik poveljnik Gasilske zveze Slovenije tovariš Franci Petek. Ob tem je društvo prejelo priznanje za dolgoletno delo, podeljena pa so bila tudi priznanja Gasilske zveze Slovenije zasluženim članom. Ob občinskem prazniku pa so v ta namen prejeli občinsko priznanje za 140 let obstoja PGD Orehovci. V društvu so zelo ponosni na prijateljstvo, ki ga gojijo in peljejo že vrsto let z gasilskima društvoma Grenzach - Wyhlen iz Nemčije ter gasilci iz Černeč občine Dravograd.

Na operativnem področju so se udeleževali vaj in ocenjevanj ter pregleda društva. Sodelovali so tudi z gasilskim vozilom in gasilci pri gašenju velikega požara v naravi, ki je bil na Krasu, pravijo, da je to bila izkušnja več. Sodelovali pa so tudi ne veliki mednarodni gasilski vaji na Gradiščanskem v sosednji republiki Avstriji.

Ob razrešnici dosedanjih funkcionarjev in organov društva, ter obravnavi in sprejemu kandidatne liste so bile izpeljane volitve. Za mandatno obdobje 2023 - 2028 so bili izvoljeni: za predsednika društva Franc Domajnko, namestnik predsednika Marjan Ščančar, poveljnik Franci Šabeder, namestnik poveljnika Marjan Slavič.

Za leto 2023 so si Orehovski gasilci zadali bogat program. Na operativnem področju bodo svoje člane pošiljali na izobraževanja, obnovitvene tečaje, pripravili vaje operativne enote ter pričeli aktivneje delati s pionirji in mladinci. Organizirali in izvedli pa bodo mladinski gasilski tabor iz Nemčije med 27.7.- 6.8.2023. Sodelovali bodi pri pripravah in izvedbi državnega gasilskega tekmovanja za memorial Matevža Haceta v Gornji Radgoni od 21.- 24.9.2023 v sklopu sejma SOBRA. Nadaljevali pa bodo z že vpeljanim dogodkom »Bolšji sejem«, ki se odvija vsako prvo nedeljo v mesecu ob prostoru njihovega gasilskega doma v Orehovcih. Pričeli pa bodo z zbiranjem sredstev za nakup novega gasilskega vozila za prevoz moštva v letu 2025.

Ob točki pozdravi in razprave gostov je županja Urška Mauko Tuš, vrlim gasilcem iz Orehovcev čestitala za minulo 140-letnico z besedami, da bodo gasilska društva, katera gojijo humanitarno dejavnost za sovaščane deležna še naprej podpore s strani občine. Zaželela pa jim je, da bi v svoje vrste pritegnili in motivirali tudi mlade. Podeljena so bila tudi priznanja in značke, ki so jih prejeli: za 20 let v društvu Marija Križan, Zofka Mulec in Brigita Ščančar, za 30 let Branko Pučko, za 40 let Marjan Edšid, za 60 let Branko Haložan. Plaketo in zahvalo ob 140-letnici društva pa je prejel Klaus Werner, komandant prijateljskega gasilskega društva FF Grenzach - Wyhlen iz Nemčije.

Foto in tekst: Marjan Slavič
Več v Kultura in izobraževanje