Video: 4. redna seja Občinskega sveta Občine Ljutomer

Na dnevnem redu je med drugim bil Odlok o proračunu Občine Ljutomer za leto 2023 - dopolnjen predlog.

Prlekija-on.net, petek, 17. marec 2023 ob 15:20
4. redna seja Občinskega sveta Občine Ljutomer

4. redna seja Občinskega sveta Občine Ljutomer

V petek, 17. marca, je v sejni sobi Občine Ljutomer, potekala 4. redna seja Občinskega sveta Občine Ljutomer. Na dnevnem redu je med drugim bil Odlok o proračunu Občine Ljutomer za leto 2023 - dopolnjen predlog, Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje občine Ljutomer - 2. obravnava, Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve Občine Ljutomer v letu 2023, Predlog Sprememb Pravilnika o plačah, sejninah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, članov svetov ožjih delov občine ter članov drugih organov Občine Ljutomer, Sklep o podelitvi Miklošičeve nagrade in priznanj za leto 2023, Sklep o potrditvi Pogodbe o ustanovitvi Prleške razvojne agencije GIZ, Sklep o potrditvi cene 24 ume dežurne službe in pokopališke dejavnosti v občini Ljutomer ter Imenovanja: Sklep o imenovanju člana Sveta lokalnih skupnosti Centra za socialno delo Pomurje, Sklep o imenovanju člana Sveta Osnovne šole Ivana Cankarja Ljutomer, Sklep o imenovanju člana Sveta Osnovne šole Janka Ribiča Cezanjevci in Mnenje h kandidatoma za imenovanje ravnatelja Osnovne šole Ivana Cankarja Ljutomer.

Celotno sejo si lahko ogledate v priloženem videu.Več v Politika