Več kot 100 pohodnikov in pohodnic iz Slovenije in Avstrije se je podalo na pohod ob Muri

Na polovici poti so se pohodniki ustavili pri kompostarni Ceršak, ki že vrsto let razburja krajane Ceršaka, posredno pa preko 150.000 ton odpadkov na otoku v Muri resno ogroža vire pitne vode in porečje reke Mure.

Prlekija-on.net, ponedeljek, 17. april 2023 ob 07:32
Pohod ob Muri

Pohod ob Muri

V nedeljo, 16. aprila, je potekal 22. pohod ob Muri ob svetovnem dnevu mokrišč in ob svetovnem dnevu Zemlje. Več kot 100 pohodnikov in pohodnic iz Slovenije in Avstrije se je podalo na pot ob mejni Muri od Sladkega Vrha do Ceršaka. Pohod je potekal v organizaciji Zveze društev Moja Mura, Muzeja norosti in mednarodnega komiteja Naša Mura - Unsere Mur. Pohodniki so se z nabrežja Mure vzpeli na Beli Vrh in uživali v razgledu na mejno Muro, gričevje Slovenskih goric in obronke Pohorja na eni strani ter mursko ravnico avstrijske Štajerske na drugi.

Na polovici poti so se pohodniki ustavili pri kompostarni Ceršak, ki že vrsto let razburja krajane Ceršaka zaradi smradu in muh. Zadnja leta pa Zveza društev Moja Mura skupaj z njimi opozarja na ogroženost kakovosti pitne vode v Šentilju in vodnih zajetij vzdolž celotne Mure, iz katerih se oskrbuje okoli 300.000 prebivalcev na obeh straneh reke.

Kompostarna Ceršak je umeščena na otok na Muri in skladišči več kot 150.000 ton odpadkov, med katerimi so tudi nevarne snovi. Pohodniki so pred gorami odpadkov prisluhnili govorom povabljenih gostov, med njimi tudi ministru za naravne vire in prostor Urošu Brežanu. Minister je izpostavil pomen Biosfernega območja Mura - Drava - Donava, ki obsega pet držav, uspešno zaključen projekt Natura Mura in začetek novega projekta Life, s katerim se bo v celotnem območju oživljalo biotsko raznovrstnost. Povedal je, da spremlja prizadevanja civilne družbe za rešitev problema kompostarne v Ceršaku in jih seznanil, da so postopki v teku.

Samo Tuš, predsednik Zveze društev Moja Mura je povedal: »Prisotnost ministra je dokaz, da so večletna prizadevanja Moje Mure in civilne iniciative Ceršak začela dajati prve sadove. Smo na začetku konca težav, ki jih vsa leta preživljajo prebivalci Ceršaka in vedno večje nevarnosti onesnaženja, ki grozi porečju Mure in njenim prebivalcem

Marija Janžek, vodja civilne iniciative je dodala: »Ljudje v Ceršaku že skoraj 20 let trpimo zaradi obratovanja »kompostarne«. Vsakodnevno pa se s CI in z nevladnimi organizacijami, predvsem Zvezo društev Moja Mura, ukvarjamo z njo zadnjih 6 let in se borimo, da se odstrani ta okoljska katastrofa in se okolje sanira. Država krši, s tem ko dopušča obratovanje kompostarne, svoje lastne in mednarodne predpise o varovanju okolja in zaščiti Mure, prebivalcem Ceršaka in širše v občini Šentilj pa temeljne človekove pravice do normalnih življenjskih razmer. Vsa ta leta živimo z neznosnim smradom in nadležnimi muhami. Postopek zavrnitve oziroma odvzema okoljevarstvenega dovoljenja (OVD) kompostarni se vleče že tri leta in pol, nedopustno dolgo, ker se negativne posledice obratovanja kompostarne samo še nadaljujejo. Nujno je, da se kompostarna TAKOJ zapre. Če je ne bo država, kar je njena dolžnost, zakonska obveznost, jo bomo morali mi

Urška Mauko Tuš, županja občine Gornja Radgona je ob tem povedala: »Ko prvič vidiš razsežnosti odpadkov, te šokira. Zaskrbljena sem zaradi nevarnosti morebitnih poplav, ki bi nagrmadene odpadke odnesle dolvodno in onesnažile pitno vodo in okolje nasploh. Župani bomo morali skupaj stopiti, da se zadeva trajno zapre in okolje sanira

Andreas Breuss, skrbnik območja Natura 2000 za območje Mure na avstrijski strani, je izrazil ogorčenje nad tonami odpadkov na otoku na Muri. Izrazil je upanje, da bodo v Sloveniji kmalu rešili problem. V evropskem programu Life že vrsto let skrbijo za obnovo habitatov in izboljšanje habitatov, kar bodo delali tudi v prihodnjih letih na območju celotnega biosfernega območja.

Mag. Darko Krajnc, poslanec Gibanja Svoboda: »V Sloveniji imamo velik problem z zlorabami postopkov. Temu smo priča tudi pri urejanju vprašanj okoljsko sporne, nevarne kompostarne v Ceršaku. Izvoren problem je že samo umeščanje takih projektov v prostor, saj taki objekti ne spadajo na vodovarstvena območja in v bližino vodnih virov. Za nameček pa lokalne oblasti 'pokrivajo' škodljivo delovanje kompostarne izven vseh določenih gabaritov s širjenjem področja njenega delovanja z naknadnimi spremembami prostorskega načrtovanja, s katerimi sledijo (dis)funkciji dejavnosti namesto, da bi zaščitili interese okolja in lokalnega prebivalstva. Potrebno je izvesti takojšnjo sanacijo področja

Iz civilne iniciative Ceršak so pohodnike pozdravili s protestnimi transparenti, ki so izražali njihove skrbi, nezadovoljstvo, ogorčenost in tudi razočaranje. Pohodniki so pot od komopostarne nadaljevali čez Kozjak, od koder se odpira panoramski pogled na razsežnosti odlagališča odpadkov na otoku na Muri in se vrnili do Sladkega Vrha, kjer so druženje zaključili.Več v Družabno