Dijakinja GFML se je s svojo raziskovalno nalogo predstavila na svetovnem tekmovanju mladih znanstvenikov

Neja Štampar se je udeležila ICYS 2023 Svetovnega tekmovanja in konference mladih znanstvenikov v Beogradu. To so njeni vtisi.

Prlekija-on.net, ponedeljek, 24. april 2023 ob 07:57
Neja Štampar z mentorico dr. Marijo Meznarič

Neja Štampar z mentorico dr. Marijo Meznarič

Od 8. do 14. aprila 2023, je v Beogradu v Srbiji potekalo svetovno tekmovanje in konferenca mladih znanstvenikov ICYS (International Competition of Young Scientists), katere se je kot avtorica raziskovalne naloge z naslovom »Izpostavljenost potrošnikov bisfenolu A, njegovim analogom in mešanicam ter njihov vpliv na zdravje« lahko udeležila tudi dijakinja GFML, Neja Štampar.

V nadaljevanju objavljamo njene vtise.

Tekmovanja se je udeležilo več kot 30 držav iz celotnega sveta (Tajska, Rusija, Brazilija, evropske države, ... ). Kot dijakinja 4.letnika Gimnazije Ljutomer, sem Slovenijo zastopala na področju life science (življenjska znanost). Raziskovalno nalogo je izbrala Zveza organizacij za tehnično kulturo Slovenije (ZOTKS), na podlagi rezultatov preteklega šolskega leta, med prejemniki zlatega priznanja na državnem tekmovanju Mladih raziskovalcev, s področja biologije, oziroma širše, z naravoslovnega področja. Mentorici izbrane raziskovalne naloge sta bili dr. Marija Meznarič, profesorica na Gimnaziji Ljutomer in dr. Martina Štampar, z Nacionalnega inštituta za biologijo.

Tekmovanje je potekalo na različnih področjih (fizika, okoljevarstvena znanost, računalniška znanost, življenjska znanost...). Sama sem tekmovala na področju life science (življenjska znanost). Tekmovanje je potekalo v dveh delih. V prvem delu so žiranti ocenjevali pripravljene plakate. Plakat z aktualno tematiko in izvirnim načinom predstavitve je sodnike tako navdušil, da so mu dodelili 1. mesto.

Plakat
Plakat "Skrita nevarnost v vaši vsakodnevni hrani", je pri ocenjevanju dosegel največje število točk.

V drugem delu tekmovanja smo zagovarjali raziskovalne naloge, kjer je bila najprej 10 minutna predstavitev, nato so sledila vprašanja žirantov. S predstavljeno raziskovalno nalogo sem osvojila bronasto medaljo.

Predstavitev raziskovalne naloge
Predstavitev raziskovalne naloge »Izpostavljenost potrošnikov bisfenolu A, njegovim analogom in mešanicam ter njihov vpliv na zdravje« pred žiranti.

PROBLEM O KATEREM SE NE GOVORI: Vsebnost bisfenolov v plastiki je eden največjih škodljivcev za človekovo zdravje na svetu.

Ker sem opazila, da se uporaba živil, ki so predhodno pakirane v plastiko iz leta v leto povečuje, sem se odločila raziskati, ali povzroča plastična embalaža v kateri shranjujemo hrano, škodljivo vpliva na naše zdravje.

Ugotovila sem, da plastika vsebuje spojine bisfenole, kar je problematično, saj je za bisfenole dokazano, da se izločijo iz plastične embalaže direktno v naša živila. To pomeni, da smo večkrat dnevno, nevede izpostavljeni bisfenolom.

Obstajajo različne vrste bisfenolov. Najbolj pogost je bisfenol A, kateri je dokazano hormonski motilec in povzroča obolenja kot so: diabetes in rakasta obolenja. Zaradi tega je Evropska unija uporabo le-tega leta 2018 omejila.

V zadnjem času pa so razvili domnevno varnejša alternativo - analoge bisfenola A. To so spojine s podobno strukturo in funkcijo. Teh je več kot 200 in se nekontrolirano uporabljajo v svetovni proizvodnji. Zato smo se odločili,da v raziskovalni nalogi raziščemo ali so bisfenol A in dva njegova analoga (bisfenol C in bisfenol AP) ter mešanice le-teh toksični za naše zdravje.

Raziskovala sem na humanem jetrnem 3D celičnem modelu, v laboratorijih Nacionalni inštitut za biologijo. Rezultati so bili nadvse zanimivi in hkrati zaskrbljujoči. Dokazali smo, da so bisfenoli lahko toksični za človeško celico in kar je najbolj zaskrbljujoče, da so njegovi analogi (primer: bisfenol AP), lahko še bolj toksični.

Opravila pa sem tudi anketo o splošnem znanju o bisfenolih. Rezultati so pokazali, da večina anketirancev kupuje hrano v plastiki večkrat na teden, sestava plastične embalaže živil jih ne zanima in ne poznajo oznak povezanih z bisfeoli. O bisfenolih nasploh nimajo znanja in večina jih je prvič slišala za omenjeno spojino. V prihodnosti si želijo spremembe in večjo obveščenost.

Problematika bisfenolov je eden največjih globalnih problemov in grožnja človekovemu zdravju, a žal ostaja v ozadju in se o njej premalo govori. Potrebni so koreniti ukrepi, kateri bi spremenili celotno svetovno živilsko proizvodnjo. Zelo zaželene so nadaljnje raziskave, predvsem pa je potrebno delati tudi na osveščanju prebivalstva. Pomembno je, da začnemo ukrepati zdaj!

Neja Štampar in dr. Marija MeznaričVeč v Kultura in izobraževanje