Zaradi obnove ceste bo promet skozi naselje oviran še do konca leta

V naselju Lukavci, kjer je prej stala vaška kapela, je predvideno tudi trikrako krožno križišče z zunanjim radijem 14 m in enim voznim pasom.

Prlekija-on.net, nedelja, 7. maj 2023 ob 11:27
Obnova ceste v Lukavcih

Obnova ceste v Lukavcih

Od lanskega februarja se ureja državna cesta na trasi med Lukavci in Ključarovci. Gre za rekonstrukcijo ceste R2-439/1303 Križevci - Žihlava od km 1+363 do km 4+045 z izgradnjo pločnika in avtobusne postaje, ki se izvaja v treh delih, in sicer skozi naselje Lukavci v dolžini 1454 metrov, med naseljema Lukavci in Ključarovci v dolžini 952 metrov in skozi naselje Ključarovci v dolžini 276 metrov. Delo izvaja gospodarska družba POMGRAD, gradbeno podjetje d.o.o. kot vodilni partner, s partnerjem Komunalo Slovenske gorice d.o.o.

V naselju Lukavci se izvaja rekonstrukcija vozišča skupaj s krožnim križiščem, pločnik levo (hodnik za pešce in kolesarska steza), pločnik levo (kolesarska steza), odvodnjavanje, uredili se bodo prepusti, uredila javna razsvetljava, vodovod, prestavila se je tudi vaška kapela. Gre za najdražji del investicije v sklopu tega projekta, ki znaša 1.976.733,46 EUR. Na cesti Križevci - Žihlava, pri Lukavcih, je zaradi del trenutno promet oviran, predvidoma naj bi tam dela trajala do 24. 12. 2023.

Spodaj je nekaj fotografij stanja ceste skozi Lukavce 15. in 27. aprila.

Prestavljanje kapelice v Lukavcih

Tako je potekala prestavitev vaške kapelice v Lukavcih


Novembra že prestavili vaško kapelo

V sklopu del, je novembra lani v Lukavcih potekala tudi prestavitev vaške kapelice, ki je bila umeščena v križišču regionalne ceste, zato so jo prestavili na drugo stran. Na tem mestu je namreč predvideno trikrako krožno križišče z zunanjim radijem 14 m in enim voznim pasom, ki se bo uredilo v sklopu rekonstrukcije ceste. Izvajalec je takrat pripravil lesen obod/okvir, da se je v času premika nadzemni del konstrukcije objel, vsa premična notranja oprema iz kapelice je bila odstranjena, izvajalec pa je kapelico dvignil na način, da je bila ves čas v položaju, da se ne bi nagibala.

Kapelico so prestavili na nasprotno stran ceste, kjer so pripravili temeljna tla in temeljno ploščo. Prestavitev sta izvedli podjetji Dvig in Pomgrad.

Pogodbeni rok dokončanja del na regionalni cesti je sicer marec 2024.Več v Gospodarstvo