Po skoraj desetletju podpisana pogodba za izgradnjo 5 oddelčnega vrtca pri Sv. Juriju ob Ščavnici

Slabo polovico investicije bo sofinanciralo Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje, upajo pa tudi na razpis EKO – SKLADA.

Branko Košti, sreda, 24. maj 2023 ob 18:10
Podpis pogodbe za vrtec pri Sv. Juriju ob Ščavnici

Podpis pogodbe za vrtec pri Sv. Juriju ob Ščavnici

Na Občini Sv. Jurij ob Ščavnici je bila podpisana izvajalska pogodba za novogradnjo 5 oddelčnega vrtca s pripadajočimi prostori in povezavo na obstoječi vrtec. Na 31. 3. 2023 objavljeno javno naročilo za gradnjo so ponudbe oddali štirje ponudniki, po izvedenem postopku pogajanj je najugodnejšo ponudbo podal ponudnik MAKRO 5 GRADNJE, izgradnja objektov, d.o.o. Koper.

V pogodbi, katero sta podpisala župan Občine Sv. Jurij Andrej Vrzel in direktor podjetja MAKRO 5 GRADNJE, izgradnja objektov, d.o.o. Igor Hvastja, univ. dipl. inž, grad., je določen 115-dnevni rok za pripravo projektne dokumentacije za izvedbo in 300 dni za gradnjo, tako naj bi se gradnja zaključila 12. 7. 2024. Strokovni nadzor nad gradnjo bo izvajalo podjetje UNIPROJEKT SVETOVANJE IN NALOŽBE d.o.o. z vodjem nadzora mag. Jožetom Grobelnikom, dipl. ing., inž. grad. Pogodbena vrednost projekta je 2.551.547,04 EUR z vključenim DDV.

Za izvedbo projekta ima Občina sklenjeno pogodbo o sofinanciranju z Ministrstvom za vzgojo in izobraževanje v višini 1.172.667, 07 evrov na osnovi Javnega razpisa za sofinanciranje v vrtcih in osnovnem šolstvu v Republiki Sloveniji v proračunskem obdobju 2021 - 2024. Za pridobitev dodatnih nepovratnih sredstev se nadejajo ponovnega odprtja razpisa EKO - SKLADA za pridobitev nepovratnih sredstev za gradnjo skoraj nič energijskih stavb družbenega pomena.
Več v Gospodarstvo