Vlada izdala uredbo, s katero se zvišujejo cene elektronskih vinjet

S sprejeto Uredbo o cestninskih cestah in cestnini se zvišujejo cene elektronskih vinjet za vozila, katerih največja dovoljena masa ne presega 3.500 kg (t.j. vozil prvega cestninskega razreda, drugega A in drugega B cestninskega razreda).

Prlekija-on.net, četrtek, 25. maj 2023 ob 14:52
Avtocesta

Avtocesta

Vlada je na današnji seji izdala uredbo, s katero se s 15. junijem 2023 zvišujejo cene elektronskih vinjet za plačilo cestnine. Uredba o cestninskih cestah in cestnini določa cestninske ceste v Republiki Sloveniji, cestninske razrede za plačilo cestnine, prodajno ceno elektronskih vinjet, izdajatelja elektronskih vinjet in druga vprašanja, povezana s cestninjenjem z elektronskimi vinjetami.

S sprejeto Uredbo o cestninskih cestah in cestnini se zvišujejo cene elektronskih vinjet za vozila, katerih največja dovoljena masa ne presega 3.500 kg (t.j. vozil prvega cestninskega razreda, drugega A in drugega B cestninskega razreda).

Zvišanje cen elektronskih vinjet (z DDV) znaša 6,8 odstotka, kar je posledica indeksacije za referenčna obdobja od 2017 do 2022, ko je bil pogoj za izvedbo indeksacije izpolnjen, prodajne cene elektronskih vinjet pa se niso spreminjale. Pravno podlago za to daje Zakon o cestninjenju, ki določa uskladitev cen cestnin za uporabo cestninskih cest za vozila do 3.500 kg največje dovoljene mase z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin v Republiki Sloveniji. Uskladitev se opravi, če rast cen življenjskih potrebščin v obdobju januar-december preteklega leta v primerjavi z enakim obdobjem leto pred tem preseže indeks 100.

Družba DARS, d. d. ocenjuje, da bi na podlagi predlaganega zvišanja cen elektronskih vinjet za 6,8 odstotka s 15. junijem 2023 do konca leta 2023 prejeli za 5,3 mio EUR dodatnih prihodkov od prodaje elektronskih vinjet, ob predpostavki, da bo prodaja količinsko ostala enaka kot v drugi polovici leta 2022, na letni ravni pa za 14,6 mio EUR dodatnih prihodkov.Več v Gospodarstvo