Pri Sv. Juriju ob Ščavnici je potekala 6. redna seja občinskega sveta

Med drugim so občinski svetniki v prvi obravnavi sprejeli Sklep o postopku izvedbe participativnega proračuna v letu 2023.

Branko Košti, četrtek, 25. maj 2023 ob 19:31

6. redna seja občinskega sveta

V sredo, 24. maja je potekala 6. redna seja občinske sveta Občine Sv. Jurij ob Ščavnici. Na seji so, med drugim, sprejeli Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah, Odlok o pokopališkem redu, Odlok o načinu opravljanja obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe, Odloka o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe, Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o postopku sofinanciranja letnega programa športa, ter podali pozitivno mnenje o kandidatu za ravnatelja Glasbene šole Gornja Radgona Tomažu Polaku.

Novost v letošnjem letu je izvedba participativnega proračuna v Občini, za izvedbo katerega je v proračunu za leto 2023 zagotovljenih 20.000,00 evrov. Z zvezi s to novostjo so obravnavali in sprejeli predlog Sklepa o postopku izvedbe participativnega proračuna v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici v letu 2023.

Celoten potek seje si lahko ogledate v videoposnetku.
Več v Politika