Preverjali so prodajalce na obcestnih stojnicah, eden ni davčno potrdil kar 767 računov

Vodenih je bilo 65 prekrškovnih postopkov, v katerih so bile izrečene globe v višini 235.750 evrov.

Prlekija-on.net, torek, 30. maj 2023 ob 11:16
Prodaja na stojnicah, foto: Finančna uprava

Prodaja na stojnicah, foto: Finančna uprava

Finančna uprava nadzira spoštovanje predpisov tudi pri zavezancih, ki prodajajo sadje na stojnicah. V lanskem letu je bilo opravljenih več kot 250 nadzorov na stojnicah pri 113 različnih pravnih osebah. V 31 odstotkih opravljenih nadzorov so bile ugotovljene kršitve, ki se nanašajo na neizdajo računov, nepotrjevanje računov v davčnih blagajnah, nepravilno vsebino računov, zaposlovanje na črno in nepravilnosti, povezane z DDV-jem. Vodenih je bilo 65 prekrškovnih postopkov, v katerih so bile izrečene globe v višini 235.750 evrov.

V letošnjem letu so se aktivnosti na tem področju začele intenzivneje izvajati v aprilu z začetkom sezone prodaje sadja. Finančna uprava je opravila že več kot 60 nadzorov, pri 20 zavezancih za davek, največ na Primorskem. Poostren nadzor stojnic na območju občin Pivka, Ankaran, Koper, Izola in Piran je potekal tudi pretekli konec tedna od 26. do 28. maja 2023. Dvema pravnima osebama je bil izrečen ukrep prepovedi opravljanja dejavnosti, ugotovljeni so bili tudi prekrški zaradi drugih kršitev davčnih predpisov. Pri enem od zavezancev za davek je bilo ugotovljeno, da davčnemu organu v informacijski sistem davčnih blagajn ni posredoval podatkov o 767 izdanih računih.

S poostrenimi nadzori bodo nadaljevali tudi v prihodnje. V okviru medresorske delovne skupine sodelujejo tudi z drugimi inšpekcijskimi službami.Več v Gospodarstvo