Pevke ljudskih pesmi Soside obeležile deset let delovanja

Pevke ljudskih pesmi Soside so s prireditvijo v kulturnem domu pri Mali Nedelji, obeležile deset let delovanja.

Branko Košti, torek, 30. maj 2023 ob 18:16
10 let pevk ljudskih pesmi Soside

10 let pevk ljudskih pesmi Soside

Pevke ljudskih pesmi Soside, ki delujejo kot sekcija kulturnega društva Anton Krempl Mala Nedelja, so v nedeljo, 21. maja, s prireditvijo v kulturnem domu pri Mali Nedelji, obeležile deset let delovanja.

Družile so se že veliko prej kot pred desetletjem, saj so se ob vsakoletnih majniških šmarničnih slovesnostih zbirale v Sitarovski kapeli, kjer so rade tudi zapele. Ugotovile so, da se njihovi glasovi ujemajo in jim je skupna ljubezen do petja nabožnih pesmi in pesmi iz bogate zakladnice slovenskega ljudskega pevskega izročila. Na povabilo takratnega vodstva kulturnega društva Anton Krempl, so se kot samostojna sekcija vključile v delovanje društva in začele javno nastopati na prireditvah doma ter v bližnji okolici. Za njihovo razpoznavnost je bilo potrebno določiti ime skupine, kar pa ni bilo težko, saj so bile pevke dejansko sosede iz vasi Precetinci in Radoslavci, zato so se poimenovale kar Soside, vključitev v društvo pa so določile kot uradni začetek svojega delovanja.

V desetletju zelo aktivnega prepevanja in nastopanja so močno razširile svoj repertoar, k čemur je veliko prispevala njihova pevka Milica Zmazek, katere mati je v svoj zvezek zapisala veliko starih ljudskih, tudi narečnih pesmi, pisala pa jih je tudi sama. Milica je podedovala njen talent in se uspešno lotila pesmarjenja, tako da se ponaša tudi s svojimi pesniškimi zbirkami. Z uspešnimi nastopi na prireditvah so si pridobile prepoznavnost in stkale številna prijateljstva širom Slovenije, podale pa so se že tudi v madžarsko Porabje.

Za jubilejno slovesnost, katero sta povezovala Cilka Rojht in Matic Munda, so pripravile zanimiv program, katerega so popestrile gostje, njihove prijateljice, ljudske pevke Taščice iz Vojnika, tamburaška skupina Brajde iz TD Pütra Stročja vas, frajtonarico je raztegnil domačin Tadej Murkovič, po njegovih taktih pa so zaplesali folklorniki FS KD A. Krempl Mala Nedelja.

Prireditev si je ogledal tudi podžupan Občine Ljutomer Janko Špindler, ki je ob zaključku vodji ljudskih pevk Liljani Peršak predal Priznanje Občine Ljutomer, vodja OI JSKD Mira Rebernik Žižek pa je pevkam izročila Srebrne in Bronaste Maroltove značke.
Več v Kultura in izobraževanje