Medobčinski inšpektorat in redarstvo bo z junijem pričel z izvajanjem nadzora hitrosti v Ljutomeru

Posebna pozornost bo namenjena lokacijam ob šolah in vrtcih ter lokacijam, kjer veljajo posebne omejitve hitrosti in na katere jih s svojimi pobudami opozarjajo občani.

Prlekija-on.net, sreda, 31. maj 2023 ob 12:51
V delu ceste Mestni breg e vzpostavljen »skupni prometni prostor«

V delu ceste Mestni breg e vzpostavljen »skupni prometni prostor«

Občina Ljutomer prejema veliko pobud občanov glede umiritve prehitre vožnje na določenih odsekih ter opozarjanj na neupoštevanje cestnoprometnih predpisov. Zaradi zagotavljanja večje varnosti, ne samo ranljivih skupin, temveč vseh nas, je Občina Ljutomer na določenih odsekih cest v občini z ustrezno prometno signalizacijo omejila hitrost oz. predpisala nižjo od zakonsko dovoljene hitrosti v naselju.

Na določenih odsekih cest je tako določeno, da je najvišja dovoljena hitrost 40 km/h (npr. cesta Ivana Kaučiča v Ljutomeru) ali na 30 km/h (npr. del ceste Stročja vas - Podgradje).

Ponekod so vzpostavljena območja omejene hitrosti, kjer je najvišja dovoljena hitrost omejena na 30 km/h (npr. Cezanjevci ali del Razlagove ulice v Ljutomeru).

Na mestih, kjer bi lahko prišlo do ogrožanja najranljivejših udeležencev v prometu, so vzpostavljena območja umirjenega prometa. Pomembno je poudariti, da je v teh območjih najvišja dovoljena hitrost vožnje 10 km/h ter da imajo v območju umirjenega prometa pešci prednost pred vozili in je dovoljena igra otrok. Na območju ljutomerske občine so takšna območja vzpostavljena na Vrazovi ulici, Cankarjevi cesti in na Glavnem trgu v Ljutomeru, pred Osnovno šolo v Stročji vasi, na Vrtni in Volkmerjevi ulici ter na določenih ulicah v naselju Juršovka. V delu ceste Mestni breg v Ljutomeru je vzpostavljen »skupni prometni prostor« z omejitvijo hitrosti na 30 km/h.

Posebna pozornost bo namenjena lokacijam ob šolah in vrtcih

"Upoštevali smo pobude, na katere opozarjajo občani, saj je zagotavljanje varnosti za vse udeležence v prometu ključnega pomena. Zato bo Medobčinski inšpektorat in redarstvo z junijem 2023 pričel z izvajanjem nadzora hitrosti. Posebna pozornost bo namenjena lokacijam ob šolah in vrtcih ter lokacijam, kjer veljajo posebne omejitve hitrosti in na katere nas s svojimi pobudami opozarjajo občani. Apeliramo na vašo zavest in vas prosimo, da upoštevate cestno prometne predpise in v prometu ravnate v skladu s postavljeno prometno signalizacijo, ki določa omejitev hitrosti," ob tem sporoča inšpektorat, istočasno pa vabijo k sodelovanju pri iskanju najbolj perečih lokacij, kjer bi bilo smiselno občasno opraviti nadzor hitrosti. Vaše predloge lahko sporočite na Medobčinski inšpektorat in redarstvo, na tel. št. 584 90 62 ali na elektronski naslov inspektorat@ljutomer.si.

Skupaj se potrudimo, da bodo naše prometne poti čimbolj varne in prijazne za vse udeležence v prometu.
Več v Gospodarstvo