V Ljutomeru obeležili 70 let Doma Lukavci

Dogodka se je udeležila tudi predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc Musar, ki je v slavnostnem govoru poudarila pomen strpne družbe in socialne države, ki vsem ljudem omogočata osebno dostojanstvo in kakovostno življenje.

Prlekija-on.net, nedelja, 4. junij 2023 ob 14:52
Dogodka se je udeležila tudi predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc Musar

Dogodka se je udeležila tudi predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc Musar

V sredo, 31. maja, je v Domu kulture Ljutomer potekala slovesnost ob 70. obletnici delovanja Doma Lukavci - socialnovarstvenega zavoda, ki osebam s posebnimi potrebami nudi institucionalno varstvo. Dogodka se je udeležila tudi predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc Musar, ki je v slavnostnem govoru poudarila pomen strpne družbe in socialne države, ki vsem ljudem omogočata osebno dostojanstvo in kakovostno življenje.

V uvodu je direktorica Doma Lukavci, Stanka Vozlič, povedala, da je družbeni razvoj preteklega desetletja poudaril pomen družbenih norm in struktur ter široko ideologijo o družbeni varnosti. "Najbolj ranljive osebe z motnjo v duševnem razvoju, telesno ovirane in osebe s težavami v duševnem zdravju so nameščali v institucije v prepričanju, da delajo dobro tako zanje same kot za široko družbo. Institucije so v preteklosti delovale velikokrat spontano, znotraj preživetih zakonov in zastavljenih okvirov. Tako bi lahko celo rekli, da so ščitili družbo, ki se je postopoma ograjevala od tistih, ki so bili od njih drugačni. Ranljive posameznike pa potiskala na rob družbe. Danes pa pozabljene poskušamo ponovno postaviti v ospredje in jim vrniti integriteto, avtonomnost in individualnost in jih v drugačnosti spodbujati ter jim nuditi možnost vplivati na svoj bit. In med tovrstne institucije uvrstimo tudi Dom Lukavce, kjer zaposleni že 70 let nudijo varno zavetje drugačnim pomoči potrebnim ljudem."

Stanka Vozlič

Nataša Pirc Musar poudarila pomen strpne družbe in socialne države

Predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc Musar pa je v slavnostnem govoru poudarila pomen strpne družbe in socialne države, ki vsem ljudem omogočata osebno dostojanstvo in kakovostno življenje. "Pri vas so doma pristni medčloveški odnosi, strpnost do drugačnosti, spoštovanje in medsebojno razumevanje," je predsednica in čestitala vsem zaposlenim in stanovalcem Doma Lukavci ter se jim zahvalila za odlično in predano opravljanje poslanstva navkljub vsem dosedanjim težavam in oviram. Predsednica republike je spomnila na monografijo Ohranjamo sledi, udejanjamo sedanjost in gradimo prihodnost, izdano ob jubileju doma, in izpostavila ogromen napredek, ki ga je zavod naredil pri zagotavljanju kakovosti bivanja in spodbujanju spoštljivega, naklonjenega odnosa skupnosti do oseb s posebnimi potrebami.

"Lepo je bilo prebrati, da je vaše poslanstvo izgrajevanje in negovanje vrednot socialne države, katere bogastvo so ljudje - stanovalci in njihovi sorodniki, zaposleni, poslovni partnerji kot tudi sosedje v lokalnem okolju, ki jih razume in sprejema z odprtimi rokami. To je Slovenija, ki jo želimo imeti na severu in jugu, vzhodu in zahodu naše države," je poudarila predsednica, ki bo, kot je dejala, vedno zagovarjala boljše pogoje dela in boljše plačilo za takšno odgovorno delo.

Predsednica republike je ob tem opozorila na pomen osebnega dostojanstva in varnosti stanovalk in stanovalcev Doma Lukavci, h katerima ključno pripomorejo zaposleni s svojo srčnostjo ter številnimi, raznolikimi dejavnostmi. Pomemben del sta multidisciplinarna ekipa, ki povezuje različna področja obravnave in strokovnjake, ter individualni pristop, ki stanovalkam in stanovalcem zagotavlja izbiro in vpliv na pomembne odločitve o svojem življenju in bivanju v zavodu. K sprejetosti oseb s posebnimi potrebami pripomorejo tudi organizirane aktivnosti zunaj zavoda, ki spodbujajo boljšo družbeno integracijo in večjo samostojnost. "Vse to vodi v kakovostno in dostojno življenje, ki ga krasi širok nasmeh na obrazu," je še dejala predsednica Pirc Musar.

Nataša Pirc Musar

Varuh človekovih pravic kritičen do odločevalcev

Dogodka se je udeležil tudi Varuh človekovih pravic Peter Svetina, ki je poudaril, da je nemogoče spregledati, kaj vse je bilo v 70. letih storjenega za ljudi, ki jih je življenjska pot zanesla v Dom Lukavci, zavzetosti vodstva in predanosti osebja, ki jim skladno z možnostmi zagotavljajo dostojno življenje. "Nemogoče pa je spregledati tudi prepočasno reševanje problematike nameščanja oseb po sklepu sodišč in razvoj deinstitucionalizacije v Sloveniji," je bil kritičen do odločevalcev. Navzoče je spomnil, da se je ob nastopu mandata pred dobrimi štirimi leti tudi v novi vlogi srečal z ljudmi, ki so jih zaradi prostorskih stisk nekateri posebni socialno-varstveni zavodi morali namestiti na hodnike ali v prostore, ki temu zagotovo niso namenjeni. "Ukrepal sem takoj in po skupnem ogledu Dutovelj s tedanjo ministrico Ksenijo Klampfer, je ta našla sredstva za dodatne kapacitete v socialno-varstvenih zavodih in načine, da se te stiske in stopicanja na mestu nekoliko premaknejo. Tako se je začela reševati stiska Doma na Krasu v Dutovljah, v domu Lukavci in v domu na Ptuju. S tem pa je bil storjen le prvi korak," je dejal in prisotne seznanil s svežimi ugotovitvami Državnega preventivnega mehanizem (DPM), ki deluje v okviru institucije Varuha. Ta ugotavlja, da so varovani oddelki še vedno prezasedeni.

Varuh sicer pozdravlja prizadevanja pristojnega ministrstva za zagotovitev večjega števila mest v varovanih oddelkih in za razbremenitev obstoječih varovanih oddelkov posebnih socialnovarstvenih zavodov. Kljub temu pa je prezasedenost zavodov znova nedvoumno opredelil kot kršitve pravice posameznikov, nameščenih na varovanih oddelkih. "Razmere na tovrstnih oddelkih, ki trajajo že deset let in več, so po kriterijih Državnega preventivnega mehanizma označene kot grdo ravnanje s stanovalci," je povedal Svetina.

Varuh podpira načrte odločevalcev za nove dislocirane enote, ob čemer se bo upoštevalo načrtovano deinstitucionalizacijo, za osebe z motnjami v duševnem zdravju kot tudi širitev skupnostnih storitev, vendar je treba rokave zasukati nemudoma.

Varuh Svetina je ob koncu vsem, ki so povezani z Domom Lukavci zaželel vse dobro ter izrazil prepričanje, da bodo tudi naprej dobro sodelovali pri zagotavljanju spoštovanja človekovih pravic s pravico do dostojne namestitve in zagotavljanja ustreznih socialno varstvenih storitev.

Peter Svetina

Na področju socialnega varstva narejeni ogromni premiki, a lahko se še naredi več

Župan Občine Križevci, Branko Slavinec, je med drugim povedal, da je ponosen, da se danes obeležuje obstoj 70 let tako pomembne organizacije, kot je Dom Lukavci, ki je pomemben za celotno Slovenijo in ne le za bližnjo okolico. Ob tem je poudaril, "da v Domu Lukavci 250 src bije za to, da njihovi varovanci dobijo najboljšo oskrbo, profesionalni dostop ter nasmehe na obrazu. Njihovi svojci pa so lahko brez skrbi, saj vedo, da so v dobrih rokah."

Spregovorila je tudi predsednica skupščine Skupnosti socialnih zavodov Slovenije Valerija Lekić Poljšak. Povedala je, da Skupnost socialnih zavodov Slovenije deluje več kot 50 let in združuje vse izvajalce na področju socialnega varstva, varstva starejših, posebnih oblik in tudi pomoči na domu. Gre za najštevilčnejšo in najbolj strokovno organizacijo v Sloveniji, ki se desetletja zavzema za pravice uporabnikov njihovih storitev. Ob tem pa si ne želijo, da bodo ob naslednji obletnici ali proslavi pozivali družbo in državo, kdaj bo naredila tisto kar je njihova oziroma njena dolžnost. Dodala je, da lahko s ponosom potrdi, da so na področju socialnega varstva naredili ogromne premike, ki pa še vedno niso taki, kot bi si jih želeli in tudi ne takšni, kot bi si zaslužili njihovi uporabniki in svojci, a z največjo mero lastne angažiranosti in volje v skrbi za dobrobit vseh uporabnikov na področju socialnega varstva.

Slovesnost ob 70-letnici Doma Lukavci

Za kulturni program so poskrbeli moški vokalni kvintet Aeternum in učenci GŠ Slavka Osterca Ljutomer, dijaki Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer pa so pripravili dokumentalistično dramo z odigranimi vložki na tematiko stiske in težav ljudi, ki so nameščeni v socialnovarstvene domove s sklepom sodišča.

Po koncu slovesnosti je sledilo še druženje v galeriji s pogostitvijo in torto.

Foto: Sara Vinkovič