Mednarodne dogodivščine na OŠIC Ljutomer: iskanje novih poti učenja in poučevanja

Na OŠ Ivana Cankarja Ljutomer so v šolskem letu 2022/2023 izvedli veliko različnih mednarodnih dejavnosti Erasmus+, katerih cilj je šolo ciljno usmeriti v še bolj trajnosten razvoj na vseh področjih.

Prlekija-on.net, ponedeljek, 5. junij 2023 ob 06:37
Mednarodne dogodivščine na OŠIC Ljutomer

Mednarodne dogodivščine na OŠIC Ljutomer

Na OŠ Ivana Cankarja Ljutomer smo v šolskem letu 2022/2023 izvedli veliko različnih mednarodnih dejavnosti Erasmus+, katerih cilj je šolo ciljno usmeriti v še bolj trajnosten razvoj na vseh področjih (npr. obravnava ekoloških vsebin, iskanje pravilne poti za digitalizacijo pouka, vključujoča šola, odprtost ali internacionalizacija šole...).

Učenci so s prijatelji iz Nemčije (Berlin) in Francije (la Rochelle) v vseh treh partnerskih državah na izmenjavah v tujini raziskovali pomen vode za naš vsakdan in iskali rešitve za ohranitev čiste vode. Projekt smo poimenovali Wasserleben, saj je delovni jezik projekta nemščina. Nastala je lična spletna knjižica o kapljici Tropfi, ki raziskuje vodni svet po Evropi. Knjižica vsebuje tudi mednarodni zvočni slovar. Postali pa smo tudi Vodna šola, kar pomeni da učenci v šoli pijejo samo vodo. Omogočen jim je dostop do vode skozi celoten čas v šoli. V ta namen smo vsakemu učencu šole podarili prezplačno recikirano aluminijasto flaško Taluminko in s tem zmanjšali še uporabo plastičnih flašk za enkratno uporabo. V tednu otroka in v sklopu dnevov dejavnosti smo vodo raziskovali na različne načine, pripravljamo pa tudi poletni tabor za nadarjene učence, ki se bo vsebinsko navezoval na vodo.

V sklopu angleškega projekta (E)quality starts at school pa so naši učenci s prijatelji iz Nemčije (Kerpen) in Grčije (Chania/Kreta) spoznavali tematiko enakosti. Na mednarodnih izmenjavah v Grčiji, Sloveniji in Nemčiji so potekale številne aktivnosti, kjer smo raziskovali in podrobneje analizirali stanje enakosti v vseh treh partnerskih šolah in skupaj ustvarili anketo in navodila/opomnik kako postati bolj strpen in sočuten do vseh. Prav tako smo ustvarili plakat za učitelje s kratkimi opomniki, kako postati še bolj vključujoč. Nastala je tudi razstava plakatov pomembnih oseb iz posameznih držav, ki pomembno vplivajo na širjenje enakosti in strpnosti in izoblikovali umetniške razglednice.

V tem šolskem letu pa so se marsikaj novega naučili tudi naši učitelji in učiteljice. Pet učiteljev in učiteljic naše šole je meseca novembra 2022 obiskalo inkluzivno šolo na Danskem, kjer so opazovali pouk danskih kolegov in spoznali danski šolski sistem. Domov so prinesli veliko novih idej iz področja vključevanja vseh otrok v pouk in poučevanjem z IKT. Meseca aprila 2023 pa sta dve učiteljici opazovali pouk v evropski šoli v Nemčiji. Predvsem ju je zanimalo poučevanje tujega jezika na narodnostno zelo raznoliki šoli. Prav tako sta spoznavali vnašanje IKT v poučevanje pri nemških kolegih in spoznali nemški šolski sistem. Meseca maja 2023 pa se je na sledenje na delovnem mestu v Francijo odpravil tudi naš ravnatelj. Tudi sam je domov prinesel veliko novih idej v povezavi z vnašanjem IKT v poučevanje in dodobra spoznal francoski šolski sistem. Seveda so vse dobre ideje učitelji predstavili na strokovnih zborih tudi vsem strokovnim delavcem šole. Vsa dobra praksa videna v tujini, je bila s strani sodelujočih učiteljev preizkušena tudi pri pouku na naši šoli in bo za vse zainteresirane predstavljena v zborniku dobrih praks kot spletna knjiga.

Z veseljem in velikodušno pa so naši učitelji odprli vrata svojih razredov za učitelje iz Nemčije in Poljske. Predstavili smo jim potek pouka pri tujih jezikih (nemščina in angleščina) in delo pri dodatni strokovni pomoči na naši šoli. Prav tako jih je zanimalo vpeljevanje formativnega spremljanja, ki ga na šoli izvaja kar nekaj učiteljev na razredni in predmetni stopnji. Učitelji iz tujine so bili nad videnim navdušeni in so izrazili željo za nadaljnje sodelovanje.

Vse naše mednarodne dogodivščine lahko spremljate na naši šolski spletni strani ali na facebook strani Osnovna šola Ivana Cankarja, mednarodne aktivnosti. Prav tako bodo tukaj dostopni vsi produkti, ki bodo v sklopu projektov nastali v spletni obliki.

Zapisala koordinatorica projektov Erasmus+ OŠIC Ljutomer: Metoda Ljubec
Več v Kultura in izobraževanje

Meškove pohodne poti

Meškove pohodne poti so pritegnile blizu 200 ljudi

ponedeljek, 17. junij 2024 ob 19:10
Sprejem najuspešnejših učencev pri županu

Župan sprejel najuspešnejše učence

ponedeljek, 17. junij 2024 ob 16:42
Uspehi učencev POŠ Cven

Uspehi učencev POŠ Cven na natečajih

ponedeljek, 17. junij 2024 ob 09:48