130 let gasilstva na Moti

Po uradnem delu je sledila zabava s ansamblom Štrk.

Sara Vinkovič, četrtek, 15. junij 2023 ob 18:32
130 let PGD Mota

130 let PGD Mota

Gasilci PGD Mota so minuli konec tedna praznovali visok jubilej - 130 leta gasilstva na Moti. Že v petek, 9. junija, so se zbrali na slavnostni seji na prizorišču za gasilskim domom na Moti. Predsednik PGD Mota, tov. Zvonko Pavliček in poveljnik PGD Mota, tov. Aleksander Savič sta skupaj s predsednikom GZ Ljutomer, tov. Andrejem Rusom in poveljnikom GZ Ljutomer, tov. Andrejem Trstenjakom podelila priznanja članom društva.

V soboto, 10. junija, so se na Moti začeli gasilci zbirati po 17. uri. Najprej je sledil mimohod gasilcev in praporščakov, ki jih je bilo 33.

Ob 18. uri se je sledila osrednja slovesnost, ki jo je vodila domačinka Olga Majcen. Najprej je na oder stopil predsednik PGD Mota, tov. Zvonko Pavliček, ki je vse prisotne pozdravil in se zahvalil za vso dosedanjo pomoč gasilskemu društvu. Društvu so za častitljivo obletnico čestitali, jim predali priznanja in spregovorili nekaj besed predsednik Gasilske zveze Ljutomer, tov. Andrej Rus z podpredsednico tov. Ireno Križanič; podpredsednik Gasilske zveze Slovenije, tov. Milan Antolin in podžupan Občine Ljutomer, Janko Špindler. Nato je pred mikrofon stopil poveljnik PGD Mota, Aleksander Savič, ki se je še posebej zahvalil vsem posameznikom in sponzorjem, ki so kakorkoli pomagali pri organizaciji dogodka ob 130-letnici in jim predal priznanja. Nato je Olga na oder povabila našo poslanko iz Ljutomera, Saro Žibrat, ki je poudarila kako pomembna so gasilska društva, še posebej ob naravnih nesrečah.

Za kulturni vložek sta poskrbela pionirja PGD Mota, Tilen in Miha ter Vokalna skupina pevcev FS kulturnega društva Cven in družina Babič iz Mote. Kot se spodobi pa je po slovesnosti sledila gasilska veselica z ansamblom Štrk, ki je trajala pozno v noč.

Kronika 130-letnega delovanja PGD Mota

Gasilstvo na Moti je ena najstarejših organizacij z dolgoletno bogato tradicijo.

Začetki segajo v leto 1982, ko je bila ustanovljena prostovoljna gasilska četa Cven s štirimi oddelki: Cven, Sp. Krapje, Zg. Krapje in oddelek Mota. Iz teh oddelkov so potem nastala samostojna društva.

Prvi načelnik društva Mota je bil Jožef Rajh, ki je bil z Josipom Karbom pobudnik za ustanovitev društva že na Cvenu. Pridružili so se še drugi zavedni Slovenci, ki so imeli nemalo problemov, saj so v takratni Avstro-Ogrski začeli uveljavljati slovenska pravila, slovenski duh ter tako prispevali h krepitvi slovenske zavesti, ne samo v društvu, ampak tudi med vaščani. Poleg svoje primarne dejavnosti, so bili gasilci vseskozi nosilci kulturnega in družabnega življenja v vasi. Viri sredstev za nabavo gasilske opreme so bili takrat izključno prostovoljni prispevki krajanov.

Tako je naše društvo že leta 1897 v Grazu nabavilo prvo prevozno ročno brizgalno, ki je služila svojemu namenu celih 57 let. Sledila je nabava prve motorične brizgalne v letu 1954, leta 1969 pa nabava nove in sicer znamke Zigler - 400 litrov, ki se je uporabljala do leta 1990.

V letu 1972 je društvo izbralo novega predsednika Stanka Rusa, poveljnika Franca Roškarja, tajnika Rudija Rožmana in gospodarja društva Antona Preloga. Skupaj s člani so dolga leta preudarno in uspešno vodili PGD Mota. Uresničili so največjo željo in leta 1978 predali v uporabo nov gasilski dom, zgrajen s sredstvi društva in prostovoljnimi prispevki.

Naslednja večja pridobitev je bil leta 1981 novi gasilski avtomobil IMV, čez dve leti pa je PGD Mota razvilo svoj društveni prapor. Leta 1999 je sledila je nabava sodobnejše motorne brizgalne, znamke Zigler - 1600 litrov. Leta 2001 je društvo nabavilo tudi gumijast čoln zaradi poplav reke Mure, leta 2003 pa je bila obnovljena fasada gasilskega doma. V letu 2005 je društvo nabavilo novo vozilo GV. 1 s podvozjem - znamke Ford, nadgradnjo pa je izvedla firma Svit Zalar. To vozilo je bilo leta 2006 nadgrajeno z visokotlačno črpalko in 400-litrskim rezervoarjem.

Leta 2006 je PGD Mota podpisala listino o pobratenju in nadaljnjem sodelovanju z gasilci iz sosednje Hrvaške in sicer z »Dobrovoljnim vatrogasnim društvom Presečko Visočko«, iz katerega prihaja predsednik društva PGD Mota, Zvonko Pavliček. Od takrat naprej redno sodelujejo; ob raznih srečanjih, izletih ter občnih zborih.

Leta 2012 je bilo potrebno zgraditi stopnišče za vnos in iznos čolna ob brežini Mure. Sledila je temeljita obnova orodjarne, nova garažna vrata, regali za gasilsko opremo in priročna kuhinja v gasilskem domu.

Vsi dosedanji rezultati društva so bili možni le ob neštetih delovnih urah članov društva, prostovoljnih prispevkih vaščanov, obrtnikov, sponzorjev, krajevne skupnosti Cven in občine Ljutomer.

Pred leti je društvo vodil sedaj že pokojni Dušan Rošker, po dolgoletnem uspešnem predsedovanju Franca Roškarja, pa sedaj že drugi mandat društvu predseduje Zvonko Pavliček.

Več v Kultura in izobraževanje