Ponovno dvig cen bencina, dizelskega goriva in kurilnega olja

Cene bencina, dizelskega goriva in kurilnega olja se dvigujejo že petič zapored.

Prlekija-on.net, ponedeljek, 31. julij 2023 ob 12:07
Cene bodo še višje

Cene bodo še višje

Ob nespremenjenih trošarinah bodo najvišje dovoljene drobnoprodajne cene bencina, dizla in kurilnega olja od torka, 1. avgusta 2023, do vključno ponedeljka, 14. avgusta 2023, znašale 1,511 evra za liter bencina, 1,558 evra za liter dizelskega goriva in 1,130 evra za liter kurilnega olja.

Za liter NMB 95 bo, ob nespremenjeni trošarini, ki je trenutno določena na 0,43025 evra na liter, na bencinskih servisih izven avtocestnega križa v novem 14-dnevnem obdobju potrebno plačati 1,511 evra na liter, pri 50-ih litrih to znese 75,55 evra. Kot navaja Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, če ne bi regulirali cen NMB 95, bi po njihovih ocenah, kjer so upoštevali vse v preteklosti veljavne davke in prispevke, za liter NMB 95 bilo potrebno odšteti okoli 1,548 evra na liter.

Liter dizla bo, ob nespremenjeni trošarini, ki je trenutno določena na 0,45513 evra na liter, na bencinskih servisih izven avtocestnega križa v novem obdobju znašal 1,558 evra na liter, kar pri 50-ih litrih znese 77,9 evra. Če ne bi regulirali cen dizla in hkrati potrošnike oprostili plačila prispevka za obnovljive vire energije in soproizvodnjo toplote in elektrike, bi po ocenah ministrstva, kjer so upoštevali vse v preteklosti veljavne davke in prispevke, za liter dizla bilo potrebno odšteti okoli 1,608 evra na liter.

Za liter kurilnega olja bo, ob nespremenjeni trošarini, ki je trenutno določena na 0,14739 evra na liter, v novem 14-dnevnem obdobju potrebno plačati 1,130 evra na liter. Pri naročeni količini 1.000 litrov kurilnega olja bo potrošnik tako plačal 1.130 evrov (brez prevoza). Če ne bi regulirali cen kurilnega olja in upoštevali vse v preteklosti veljavne davke in prispevke, bi po ocenah ministrstva bilo potrebno odšteti okoli 1,227 evra na liter. Potrošnik bi za nakup 1.000 litrov plačal 1.227 evrov, kar pomeni, da pri 1.000-litrskem rezervoarju potrošnik privarčuje 97 evrov.

Marže trgovcev so v skladu z vladno uredbo o oblikovanju cen naftnih derivatov izven območja avtocest in hitrih cest omejene in lahko znašajo največ 0,0983 evra za liter dizelskega goriva in 0,0994 evra za liter NMB-95 ter za kurilno olje največ 0,08 evra za liter.

Cene pogonskih goriv na avtocestnem križu se oblikujejo prosto, katere ceste so avtoceste in hitre ceste, pa določa Uredba o kategorizaciji državnih cest.

Cene omenjenih naftnih derivatov se bodo tudi v prihodnje izračunavale na podlagi metodologije, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu (vir: angleško PLATT'S European Marketscan) in gibanju tečaja ameriški dolar - evro. Modelske cene se izračunavajo na podlagi 14-dnevnih povprečij cen mineralnih naftnih derivatov. Za naftne derivate se štejejo 95-oktanski neosvinčeni motorni bencin, dizelsko gorivo brez dodatkov in kurilno olje.Več v Gospodarstvo