Vlada zagotovila 1,1 milijona evrov za nujno pomoč prizadetim v nedavnih neurjih

Pomoč bodo oškodovancem v sodelovanju z občinami dodeljevale humanitarne organizacije Rdeči križ Slovenije, Slovenska Karitas in Evangeličanska humanitarna organizacija Podpornica. Pomoč se bo prizadetim posameznikom in družinam dodeljevala na podlagi prejetih vlog v sodelovanju z občinami.

Prlekija-on.net, četrtek, 3. avgust 2023 ob 19:59
Neurja so za sabo pustila veliko razdejanje, foto: PGD Gornja Radgona

Neurja so za sabo pustila veliko razdejanje, foto: PGD Gornja Radgona

Vlada Republike Slovenije je na današnji seji odločila, da se kot interventni ukrep za zagotovitev osnovnih življenjskih pogojev za zavarovanje zdravja in življenja ljudi, preprečitev nadaljnje škode in zagotovitev drugih osnovnih pogojev za življenje prizadetih v močnih neurjih z dolgotrajnimi nalivi, močnim vetrom, točo in poplavljanjem hudournikov v času od 12. julija do 2. avgusta 2023, prek Ministrstva za obrambo oziroma Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje, zagotovijo sredstva za sofinanciranje nabave najnujnejših sredstev in izvedbo najnujnejših sanacijskih del na stanovanjskih objektih Rdečemu križu Slovenije v višini 500.000 evrov, Slovenski Karitas v višini 500.000 evrov ter Evangeličanski humanitarni organizaciji Podpornica v višini 100.000 evrov, ki bodo prizadetim pomoč dodeljevali v sodelovanju z občinami.

Vlada Republike Slovenije je naložila Ministrstvu za obrambo oziroma Upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje, da za izvrševanje omenjenega sklepa v sodelovanju z občinami in Rdečim križem Slovenije, Slovensko Karitas ter Evangeličansko humanitarno organizacijo Podpornica, določi kriterije in postopke za dodeljevanje pomoči.

Vlada Republike Slovenije je odločila, da se pravice porabe za zagotovitev finančnih sredstev v višini 1.100.000,00 evrov zagotovijo iz sredstev splošne proračunske rezervacije.

Prizadetih več tisoč objektov in zabeleženih več kot 10.000 različnih dogodkov

Zaradi močnega neurja z dolgotrajnimi nalivi, močnim vetrom, točo in poplavljanjem hudournikov v večjem delu Slovenije v času od 12. julija in 2. avgusta 2023 so bile prizadeta številna gospodinjstva. Neurja so povzročila veliko gmotno škodo tako na infrastrukturi, kot tudi na kmetijskih zemljiščih, gozdovih ter na stanovanjskih in gospodarskih objektih.

Skupno je bilo v navedenem obdobju prizadetih več tisoč objektov in zabeleženih več kot 10.000 različnih dogodkov. Skupno je bilo ob več neurjih s točo, obilnimi padavinami in orkanskim vetrom prizadetih več kot 190 občin. Na mnogih območjih je toča uničila poljščine, nasade in pridelke. Številna gospodinjstva po Sloveniji so utrpela hujšo škodo na objektih in opremi.

Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v enajsti alineji 36. člena kot državno pristojnost določa pomoč pri odpravljanju posledic naravnih nesreč, da se zavaruje zdravje in življenje ljudi, premoženja, kulturna dediščina in okolje, prepreči nastajanje nadaljnje škode in zagotovi druge osnovne pogoje za življenje.

Predstavniki Rdečega križa Slovenije, Slovenske Karitas in Evangeličanske humanitarne organizacije Podpornica so obiskali posamezna območja, ki jih je prizadela neurja ter posameznikom in družinam, ki so utrpeli škodo, tako na stanovanjskih kot tudi na gospodarskih objektih, pomagali na različne načine, nekaterim tudi z manjšimi vsotami finančne pomoči. Navedene organizacije prejemajo vse več prošenj za pomoč.

Pomoč se bo prizadetim posameznikom in družinam dodeljevala na podlagi prejetih vlog v sodelovanju z občinami. Uprava RS za zaščito in reševanje bo za dodeljevanje sredstev v sodelovanju, z občinami, Rdečim križem Slovenije, Slovensko Karitas in Evangeličansko humanitarno organizacijo Podpornica pripravila kriterije in postopke za dodeljevanje pomoči.Več v Gospodarstvo