10 milijonov evrov humanitarne pomoči za prebivalce na prizadetih območjih; trgovine bodo v nedeljo odprte

Prav tako je Vlada Republike Slovenije na seji sklenila, da zaprosi za mednarodno pomoč, in pooblastila Ministrstvo za obrambo, Upravo Republike Slovenije za zaščito in reševanje, da zaprosila oblikuje glede na potrebe po dodatnih sredstvih, ki jih ne bo mogoče v zadostnem številu zagotoviti v Republiki Sloveniji.

Prlekija-on.net, sobota, 5. avgust 2023 ob 20:52
Poplave so prizadele celotno Slovenijo

Poplave so prizadele celotno Slovenijo

Vlada RS je na današnji seji prebivalcem na prizadetih območjih namenila 10 milijonov evrov humanitarne pomoči. Sredstva bosta prejeli humanitarni organizaciji Rdeči križ Slovenije in Slovenski Karitas, in sicer vsaka 5 milijonov evrov. Na seji je bilo prav tako dogovorjeno, da bodo trgovine z živili, tehničnim blagom in otroško opremo odprte tudi v nedeljo in ob praznikih.

Vlada Republike Slovenije se je na seji seznanila tudi s prvo informacijo o ukrepanju ob poplavah, ki so prizadele Republiko Slovenijo 3., 4. in 5. avgusta 2023. Ukrepanje vseh pristojnih enot, služb in organov pri izvajanju zaščite, reševanja in pomoči za zagotovitev osnovnih pogojev za življenje na prizadetih območjih je bilo pravočasno, organizirano ter učinkovito na vseh ravneh upravljanja, za kar je Vlada Republike Slovenije izrekla posebno priznanje.

Poplave na Razkrižju

Na Razkrižju Mura in Ščavnica še naraščata


Aktiviranje poklicnih in zlasti prostovoljnih gasilcev, Civilne zaščite ter drugih prostovoljnih in poklicnih reševalnih služb, Slovenske vojske, Policije, javnih gospodarskih družb (vodnogospodarskih podjetij, komunalnih in cestnih služb) ter drugih služb in organov, še posebej tistih, ki upravljajo različno infrastrukturo (Elektro, Telekom, Soške, Dravske in Savske elektrarne idr.), na vseh ravneh upravljanja je bilo pravočasno, njihovo delovanje pa organizirano, prizadevno in učinkovito.

Prav tako je Vlada Republike Slovenije na seji sklenila, da zaprosi za mednarodno pomoč, in pooblastila Ministrstvo za obrambo, Upravo Republike Slovenije za zaščito in reševanje, da zaprosila oblikuje glede na potrebe po dodatnih sredstvih, ki jih ne bo mogoče v zadostnem številu zagotoviti v Republiki Sloveniji. Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje bo najkasneje v treh mesecih obnovila in dodatno okrepila tudi zaloge zaščitne in reševalne opreme, iztrošene v letošnjih intervencijah.

Da bi čim prej pomagali prizadetim v neurjih, je vlada pristojnim ministrstvom in vladnim službam ter Upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje naložila, da skupaj z občinami pospešijo pripravo ocen škode in jih v najkrajšem mogočem času predložijo Vladi Republike Slovenije v potrditev.

Predrt del vodnega nasipa pri Dolnji Bistrici

Del vodnega nasipa pri Dolnji Bistrici se je predrl, Mura poplavlja

Več v Slovenija