Ponovna podražitev cen bencina, dizelskega goriva in kurilnega olja

Cene bencina, dizla in kurilnega olja bodo od torka, 29. avgusta 2023, do vključno ponedeljka 11. septembra 2023, znašale 1,544 evra za liter bencina, 1,572 evra za liter dizelskega goriva in 1,156 evra za liter kurilnega olja.

Prlekija-on.net, ponedeljek, 28. avgust 2023 ob 17:54
Cene goriv se spreminjajo

Cene goriv se spreminjajo

Ob nespremenjenih trošarinah bodo najvišje dovoljene drobnoprodajne cene bencina, dizla in kurilnega olja od torka, 29. avgusta 2023, do vključno ponedeljka 11. septembra 2023, znašale 1,544 evra za liter bencina, 1,572 evra za liter dizelskega goriva in 1,156 evra za liter kurilnega olja.

Za liter neosvinčenega motornega bencina (NMB 95) bo, ob nespremenjeni trošarini, ki je trenutno določena na 0,41349 evra na liter, na bencinskih servisih izven avtocestnega križa v novem 14-dnevnem obdobju potrebno plačati 1,544 evra na liter, pri 50-ih litrih to znese 77,2 evra. Kot navaja Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, če ne bi regulirali cen NMB 95, bi po njihovih ocenah, kjer so upoštevali vse v preteklosti veljavne davke in prispevke, za liter NMB 95 bilo potrebno odšteti okoli 1,601 evra na liter.

Liter dizla bo, ob nespremenjeni trošarini, ki je trenutno določena na 0,38277 evra na liter, na bencinskih servisih izven avtocestnega križa v novem obdobju znašal 1,572 evra na liter, kar pri 50-ih litrih znese 78,6 evra. Če ne bi regulirali cen dizla in hkrati potrošnike oprostili plačila prispevka za obnovljive vire energije in soproizvodnjo toplote in elektrike, bi po ocenah ministrstva, kjer so upoštevali vse v preteklosti veljavne davke in prispevke, za liter dizla bilo potrebno odšteti okoli 1,711 evra na liter.

Za liter kurilnega olja bo, ob nespremenjeni trošarini, ki je trenutno določena na 0,07875 evra na liter, v novem 14-dnevnem obdobju potrebno plačati 1,156 evra na liter. Pri naročeni količini 1000 litrov kurilnega olja bo potrošnik tako plačal 1156 evrov (brez prevoza). Če ne bi regulirali cen kurilnega olja in upoštevali vse v preteklosti veljavne davke in prispevke, bi po ocenah ministrstva bilo potrebno odšteti okoli 1,337 evra na liter. Potrošnik bi za nakup 1000 litrov plačal 1337 evrov, kar pomeni, da pri 1000-litrskem rezervoarju potrošnik privarčuje 181 evrov.

Marže trgovcev so v skladu z vladno uredbo o oblikovanju cen naftnih derivatov izven območja avtocest in hitrih cest omejene in lahko znašajo največ 0,0983 evra za liter dizelskega goriva in 0,0994 evra za liter NMB-95 ter za kurilno olje največ 0,08 evra za liter.

Cene pogonskih goriv na avtocestnem križu se oblikujejo prosto, katere ceste so avtoceste in hitre ceste pa določa Uredba o kategorizaciji državnih cest.

Cene omenjenih naftnih derivatov se bodo tudi v prihodnje izračunavale na podlagi metodologije, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu (vir: angleško PLATT'S European Marketscan) in gibanju tečaja ameriški dolar - evro. Modelske cene se izračunavajo na podlagi 14-dnevnih povprečij cen mineralnih naftnih derivatov. Za naftne derivate se štejejo 95-oktanski neosvinčeni motorni bencin, dizelsko gorivo brez dodatkov in kurilno olje.Več v Gospodarstvo