Zaključili z izgradnjo kolesarskih povezav na območju ORP Slovenske gorice

V okviru štirih projektov je bilo v sklopu regionalne kolesarske mreže zgrajenih nekaj več kot 59 km kolesarskih povezav, od tega 41 km samostojnih, ostalih 18 km pa poteka kot souporaba prometnega pasu.

Prlekija-on.net, četrtek, 19. oktober 2023 ob 07:38
Novinarska konferenca ob zaključku

Novinarska konferenca ob zaključku

V sredo, 18. oktobra, je v Lenartu potekala zaključna slovesnost ob izgradnji kolesarskih povezav na območju Območno razvojnega partnerstva (ORP) Slovenske gorice v katerem sodeluje deset občin. V okviru štirih projektov je bilo v sklopu regionalne kolesarske mreže zgrajenih nekaj več kot 59 km kolesarskih povezav, od tega 41 km samostojnih, ostalih 18 km pa poteka kot souporaba prometnega pasu. Ob tem Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo (DRSI) gradi še 25 km kolesarskih povezav. Slovesnosti so se udeležili Bojan Tičar, direktor Direkcije RS za infrastrukturo in Tomaž Willenpart, vodja sektorja za investicije v ceste iz DRSI, ki je v projekt vpet od samega začetka. Na novinarski konferenci sta spregovorila tudi mag. Janez Kramberger, ki je bil regijski koordinator projekta ter mag. Srečko Aleksander Padovnik, iz Razvojne agencije Slovenske gorice kot vodja in koordinator projekta. Skupna vrednost vseh štirih projektov znaša dobrih 18 milijonov evrov. Sredstva sofinanciranja znašajo 11,2 milijona evrov, od tega so 80 odstotkov sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj in 20 odstotkov iz državnega proračuna. Razliko sredstev so zagotovile občine iz proračunov.

V projektu so sodelovale slovenskogoriške občine: Benedikt, Cerkvenjak, Lenart, Pesnica, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Sveti Jurij v Slovenskih goricah, Šentilj, Sveti Andraž v Slovenskih goricah in Trnovska vas. Regijski koordinator projekta mag. Janez Kramberger, ki je tudi župan Občine Lenart je povedal: »Mislim, da se vsi strinjamo, da je to za Slovenske gorice zelo pomemben trenutek. Pred šestimi leti smo dobili ugotovili, da je možno, da bi lahko povezali osrednje Slovenske gorice s kolesarskimi povezavami. Takrat smo se dolgo usklajevali župani znotraj tega območja, nato smo iskali soglasje v Podravski regiji. Ko smo to odločitev sprejeli se je začela akcija. Tisti, ki ste od vsega začetka zraven veste, da nismo imeli nič drugega, kot željo, da bi te ceste naredili, ker smo vedeli, da jih potrebujemo ne samo za kolesarjenje na delovna mesta - tako smo upravičevali to naložbo - vedeli smo, da bo ta naložba služila tudi varnemu cestnemu prometu, varni peš hoji in tudi pomembnemu gospodarskemu delu, ki mu v tem delu posvečamo veliko pozornosti: turizmu. To je naložba, ki se ne dela na mandat, ampak je to naložba, ki se dela na petdeset ali več let. Želim izraziti hvaležnost vsem, ki ste kakorkoli k temu projektu pripomogli

Novinarska konferenca ob zaključku

Direktor DRSI Bojan Tičar je izrazil zadovoljstvo nad uspešno izvedenim projektom: »V veseljem nam je, s strani Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo, da smo sodelovali v tem projektu, da ga peljemo proti koncu, in da smo pripomogli k trajnostni mobilnosti, kajti to pomaga tudi pri razbremenitvi cestnega prometa. Udeleženi smo nekje s slabimi 16 milijoni evrov. Pričakujem, da ga bomo v kratkem tudi skupno zaključili in menim, da je to za Slovenske gorice velik uspeh

Za izvedbo administrativno-strokovnih nalog za vse vključene je poskrbela Razvojna agencija Slovenske gorice. Kot je povedal vodja in koordinator mag. Srečko Aleksander Padovnik iz Razvojne agencije Slovenske gorice so zaradi obsežnosti projekta, gradnjo kolesarskih povezav na območju ORP Slovenske gorice razdelili v štiri operacije, in sicer:

  • Kolesarske povezave na območju ORP Slovenskih goric: Lenart-Sveta Ana-Trate
  • Kolesarske povezave na območju ORP Slovenskih goric: Jarenina-Lenart-Zg. Senarska
  • Kolesarske povezave na območju ORP Slovenskih goric: Lenart-Benedikt
  • Kolesarske povezave na območju ORP Slovenskih goric: Lenart-Cerkvenjak-Trnovska vas

S projektom se je celovito pristopilo k urejanju kolesarske infrastrukture po razgibanem območju Slovenskih goric in širše. Z njim se vzpostavlja možnost varnega prometa s kolesom od doma do delovnega mesta, šole, javnih in poslovnih subjektov v regionalnih/upravnih/občinskih središčih oziroma od doma do točk javnega potniškega prometa. Cilj projekta je, da se čim več dnevnih migracij preusmeri iz avtomobila na kolo in javni potniški promet. S tem se prispeva k zmanjševanju onesnaževanja, večji stopnji telesne kondicije in zdravja, posledično pa k večji učinkovitosti ter boljšemu počutju prebivalstva na tem območju. Obravnavano območje nudi odlične pogoje za razvoj kolesarjenja kot trajnostne oblike prevoza. Poleg izboljšanja pogojev za trajnostno mobilnost prebivalcev bo imela investicija pozitiven vpliv na pogoje za razvoj integralnih turističnih proizvodov.

Območje se prekriva z državno kolesarsko mrežo Maribor-Lenart-Sv. Jurij in Trate-Lenart-Ptuj. Za zagotovitev zveznosti je predvideno, da DRSI izvede odseke s svojimi projekti tako zagotavlja zveznost občinskih državnih kolesarskih povezav (DKP). To je izgradnja kolesarske povezave od Pernice do Lenarta, potem od Lenarta do Trojiškega jezera, od Lenarta do Svete Ane in od Svete Ane do Trat.

Operacija kolesarske povezave na območju ORP Slovenskih goric: Lenart-Cerkvenjak-Trnovska vas

Naložba smiselno povezuje Občine Trnovska vas, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Cerkvenjak in Sveta Trojica v Slovenskih goricah z Lenartom kot upravnim in zaposlitvenim središčem osrednjega dela Slovenskih goric.

Skupna vrednost operacije znaša 5,4 milijona evrov, od tega projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v višini 3.046.383,29 evrov.

V sklopu operacije je zgrajenih 18,3 km kolesarskih povezav, od tega 10,9 km ločenih in 7,4 km v souporabi prometnega pasu. Ob tem bo DRSI zagotovila še kilometer kolesarskih povezav za zagotovitev zveznosti.

Operacija kolesarske povezave na območju ORP Slovenskih goric: Lenart-Sveta Ana-Trate

V okviru te operacije se z Lenartom smiselno povezujeta občini Sveta Ana v Slov. goricah in občina Šentilj. Skupna vrednost projekta znaša 2,1 milijona evrov, od tega projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v višini 1.310.362,01 evrov.

V sklopu operacije je bilo zgrajenih 7,1 ločenih kolesarskih povezav, DRSI pa je dodatno zgradi še 11,7 km, od tega 2,6 km v souporabi z voznim pasom.

Operacija kolesarske povezave na območju ORP Slovenskih goric: Lenart-Benedikt

V projektu sodelujeta občina Lenart in občina Benedikt, skupna vrednost projekta pa znaša 2,4 milijona evrov, od tega projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v višini 1.354.425,26 evrov. V sklopu projekta je bilo zgrajenih 4,0 km kolesarskih povezav od tega 0,9 km v souporabi z voznim pasom. DRSI pa je dodatno izvedla gradnjo nadomestnega mostu čez Ročico s pripadajočimi kolesarskimi površinami dolžine dobrih 0,2 km.

Operacija kolesarske povezave na območju ORP Slovenskih goric: Jarenina-Lenart-Zg. Senarska

V tem najobsežnejšem projektu sodelujejo občine Lenart, Pesnica, Sveti Jurij v Slovenskih goricah in Sveta Trojica v Slovenskih goricah, pomembno vlogo za zagotovitev neprekinjenosti povezav pa ima tudi DRSI z izgradnjo državnih kolesarskih povezav. V okviru tega projekta so vključene občine zgradile 30,1 km kolesarskih povezav, od tega 9,5 km v souporabi z voznim pasom. S strani DRSI je predvidena izgradnja dodatnih 12 km, od tega je 2 km v souporabi z voznim pasom. Skupna vrednost projekta je 8,5 milijonov evrov, od tega je 5.541.421,66 evrov sredstev iz naslova sofinanciranja s strani Republike Slovenije in Evropske unije iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.Več v Gospodarstvo