Cene bencina, dizelskega goriva in kurilnega olja ostajajo nespremenjene

Do vključno ponedeljka 6. novembra 2023 cene ostajajo nespremenjene.

Prlekija-on.net, torek, 24. oktober 2023 ob 08:14
Cene goriv se ne spreminjajo

Cene goriv se ne spreminjajo

Najvišje dovoljene drobnoprodajne cene bencina, dizla in kurilnega olja bodo od torka, 24. oktobra 2023 do vključno ponedeljka 6. novembra 2023, ostale nespremenjene, in sicer 1,536 evra za liter bencina, 1,651 evra za liter dizelskega goriva in 1,233 evra za liter kurilnega olja.

V novih cenah je že vključena sprejeta odločitev vlade o spremembi trošarin za bencin (0,49051 evra/liter), dizelsko gorivo (0,42267 evra/liter) in kurilno olje (0,11577 evra/liter), tako bodo najvišje dovoljene drobnoprodajne cene bencina, dizla in kurilnega olja od torka, 24. oktobra 2023 do vključno ponedeljka 6. novembra 2023, ostale nespremenjene, in sicer 1,536 evra za liter bencina, 1,651 evra za liter dizelskega goriva in 1,233 evra za liter kurilnega olja.

Za liter neosvinčenega motornega bencina (NMB 95) bo, ob novi trošarini, ki je spremenjena na 0,49051 evra na liter, na bencinskih servisih izven avtocestnega križa v novem 14-dnevnem obdobju potrebno plačati 1,536 evra na liter, pri 50-ih litrih to znese 76,8 evra. Če ne bi regulirali cen NMB 95, bi, po ocenah Ministrstva za okolje, podnebje in energijo, za liter NMB 95 bilo treba odšteti okoli 1,573 evra na liter.

Liter dizla bo, ob novi trošarini, ki je spremenjena na 0,42267 evra na liter, na bencinskih servisih izven avtocestnega križa v novem obdobju znašal 1,651 evra na liter, kar pri 50-ih litrih znese 82,55 evra. Če ne bi regulirali cen dizla in hkrati potrošnike oprostili plačila prispevka za obnovljive vire energije in soproizvodnjo toplote in elektrike, bi, po ocenah ministrstva, za liter dizla bilo treba odšteti okoli 1,702 evra na liter.

Za liter kurilnega olja bo, ob novi trošarini, ki je trenutno določena na 0,11577 evra na liter, v novem 14-dnevnem obdobju treba plačati 1,233 evra na liter. Pri naročeni količini 1000 litrov kurilnega olja bo potrošnik tako plačal 1233 evrov (brez prevoza). Če ne bi regulirali cen kurilnega olja in bi upoštevali vse v preteklosti veljavne davke in prispevke, bi bilo treba odšteti okoli 1,369 evra na liter. Potrošnik bi za nakup 1000 litrov plačal 1369 evrov, kar pomeni, da pri 1000-litrskem rezervoarju potrošnik privarčuje 136 evrov.

Marže trgovcev so v skladu z vladno uredbo o oblikovanju cen naftnih derivatov izven območja avtocest in hitrih cest omejene in lahko znašajo največ 0,0983 evra za liter dizelskega goriva in 0,0994 evra za liter NMB-95 ter za kurilno olje največ 0,08 evra za liter.

Cene pogonskih goriv na avtocestnem križu se oblikujejo prosto, katere ceste so avtoceste in hitre ceste pa določa Uredba o kategorizaciji državnih cest.

Cene omenjenih naftnih derivatov se bodo tudi v prihodnje izračunavale na podlagi metodologije, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu (vir: angleško PLATT'S European Marketscan) in gibanju tečaja ameriški dolar - evro. Modelske cene se izračunavajo na podlagi 14-dnevnih povprečij cen mineralnih naftnih derivatov. Za naftne derivate se štejejo 95-oktanski neosvinčeni motorni bencin, dizelsko gorivo brez dodatkov in kurilno olje.Več v Gospodarstvo