PGD Bolehnečici praznovali 90 let delovanja

Slovesno akademijo so pripravili v KUS-u v Sv. Juriju ob Ščavnici.

Prlekija-on.net, ponedeljek, 6. november 2023 ob 08:48
90 let PGD Bolehnečici

90 let PGD Bolehnečici

Prireditve so se udeležili predsednik Regijskega sveta in poveljstva za Pomurje, Leonardo Markovič, predsednik GZ Sveti Jurij ob Ščavnici, Franc Štuhec, župan Občine Sveti Jurij ob Ščavnici, Andrej Vrzel, dolgoletni poveljnik pomurske regije, Dušan Utroša, namestnik poveljnika GZ Sveti Jurij ob Ščavnici, Drago Kolbl, številni vaščani in gasilci PGD Bolehnečici in gasilci s praporji GZ Sveti Jurij ob Ščavnici, PGD Berkovci in PGD Kokoriči.

Prireditev je povezovala Breda Žunič, ki je povedala marsikatero anekdoto iz zgodovine društva: o izjemni povezanosti vaščanov vseh generacij, o vaški himni, ki jo znajo vsi zapeti in nanjo zaplešejo ob vseh priložnostih, to je Slakova Mavrica, o prvih požarih...

V glasbenem programu so nastopili Godba na pihala Sveti Jurij ob Ščavnici, mojster harmonike Darko Novak in etno folk skupina Bosi.

Predsednik društva Branko Senčar je predstavil zgodovino društva, ki se je začela pisati 15. oktobra 1933 v hiši kmeta Kupljen Jožeta v Žihlavi, pod imenom Prostovoljna gasilska četa Žihlava. K sodelovanju so povabili tudi vaščane vasi Bolehnečici in že tri leta pozneje društvo preimenovali v Prostovoljno gasilsko četo Žihlava - Bolehnečici.

V prvem vodstvu društva, v upravnem in nadzornem odboru, so si funkcije pravično razdelili po vaseh: prvi predsednik je postal Pintarič Anton iz Žihlave, poveljnik pa Rantaša Julij iz Bolehnečic. Pomočnik poveljnika je bil Senčar Alojz, tajnik Kšela Franc, oba vaščana Bolehnečic, blagajnik pa je postal Ferenc Anton iz Žihlave.

Tudi v prvem nadzornem odboru so se razdelili po vaseh: predsednik je postal Štuhec Valentin iz Bolehnečic, v nadzornem odboru pa sta iz Bolehnečic bila Štebih Jakob in Slavič Alojz, iz Žihlave pa Marinič Jakob in Kupljen Jožef.

V letu 1937 se je društvo preimenovalo v PROSTOVOLJNO GASILSKO ČETO BOLEHNEČICI in leto pozneje kupilo novo brizgalno, znamke ILO Werke, katera še vedno deluje. Motorna brizgalna je stala 30.000 DINARJEV in sredstva zanjo so darovali vsi vaščani. Da bi delo z njo potekalo varno, so jo 8. maja 1938 blagoslovili na dvorišču Kšela Antona. Blagoslovil jo je župnik Franc Štuhec, prva botera pa sta postala Senčar Joško in Marija. Ob blagoslovu je potekala tudi tombola, ki je društvu prinesla nekaj dobička.

Druga svetovna vojna je društveno življenje malo upočasnila, a takoj po letu 1945 so vaščani pokazali veliko zanimanje tudi za delo v gasilstvu. Leto 1947 je bilo leto gradnje zadružnih domov. Tudi v Bolehnečicih. Lokacijo so določili na zemljišču Nedeljkovih in Vamberger Edi je postal predsednik gradbenega odbora. Pridobili so vsa dovoljenja in že začeli kopati zemljo in ročno izdelovati opeko. V nekaj dneh so naredili več kot 70. 000 komadov opeke, kar kaže, da je cela vas stopila skupaj, a je žal močno tridnevno deževje vso opeko uničilo. Ljudje so bili izjemno razočarani.

A želja po skupnem domu v Bolehnečicih ni zamrla. Novi predsednik društva, Senčar Franc, je v letu 1956, skupaj z izvoljenim odborom ponovno pristopil k zbiranju gradbenega materiala, predvsem lesa. Članu društva, Jožetu Slana, je uspelo, da je s pomočjo takratnega predsednika občine Videm ob Ščavnici, Vladimirja Krefta, dobil dovoljenje, da so lahko podrli hleve in škedenj, last Trstenjaka iz Vidma. Na ta način so dobili več kot 10. 000 komadov zidne opeke.

Vaščani so radi pomagali, vaške gospodinje so skrbele, da delavci niso bili lačni. Prirejali so tudi različne igre, veselice in tombole, po vasi opravili kar nekaj nabirk in ves denar vlagali v gradnjo doma.

Danes so ponosni na dom, katerega po potrebi obnavljajo in širijo, nazadnje v letu 2016, zadnja leta so obnovili fasado, dogradili garažo in posodobili prostore z moderno opremo.

Posodobili so tudi potrebno gasilsko opremo: v letu 2004 so nabavili prvo rabljeno vozilo, v letu 2016 pa popolnoma novo vozilo GVM 1 Citroen in prikolico z vso opremo. Letos so nabavili tudi novo muljno črpalko.

V društvu so ves čas skrbeli za izobraževanje svojih članov in tekmovanje različnih desetin. Z dvema ekipama, pionirsko in mladinsko, so bili udeleženci državnega tekmovanja v Celju, kjer so osvojili 7. in 9.mesto, v letu 2023 so pionirska, mladinska in članska ekipa postali občinski prvaki. Zahvala velja vsem mentorjem v preteklosti, zadnja leta pa lepe uspehe dosega mentor Aljaž Žunič, kateremu pri delu pomagata Denis Slavič in Matevž Žunič.

Predsednik se je zahvalil tudi lokalni skupnosti, Občini Sveti Jurij ob Ščavnici, s katero so dobro sodelovali, domači gasilski zvezi in vsem društvom.

Delo društva so pohvalili tudi Leonardo Markovič, Franc Štuhec in Andrej Vrzel.

GZ Slovenije je društvu podelila gasilsko odlikovanje plamenico 1. stopnje, Občina Sveti Jurij ob Ščavnici pa zahvalo za 90-letno dobro delo na področju zaščite in reševanja. GZ Sveti Jurij ob Ščavnici in domače društvo pa sta podelili napredovanja v čine in zahvale za dolgoletno delo. Več spodaj.

Po akademiji je sledilo druženje ob bolehnečkih dobrotah: Silvinih pogačah in domači tünki na domačem Darinkinem kruhu in Brankovem vinu.

V društvu so ponosni na delo prednikov in zavedajo se, da morajo njihovo delo nadaljevati in nadgrajevati.

Priznanja ob 90-letnici PGD Bolehnečici

Priznanja GZ Sslovenije sta podelila tov. Leonardo Markovič, predsednik pomurske gasilske regije in tov. Drago Kolbl, namestnik poveljnika GZ Sveti Jurij ob Ščavnici.

Na podlagi Pravil gasilske službe prostovoljnih gasilcev in Sklepa Poveljstva GZ Sveti Jurij ob Ščavnici so napredovali:

Čin gasilec 1. stopnje Aleš Senčar in Matevž Žunič.

Čin gasilec 2. stopnje Matjaž Lovrec in Kristjan Kaučič.

Čin nižji gasilski častnik 2. stopnje Branko SenčarBoštjan VambergerAnton Slavič in Franc Štuhec.

Priznanja GZ Sveti Jurij ob Ščavnici sta podelila Franc Štuhec, predsednik GZ Sveti Jurij ob Ščavnici in Branko Senčar, predsednik PGD Bolehnečici.

Priznanje gasilske zveze 2. stopnje je prejel Alojz Štuhec.

Priznanje gasilske zveze 3. stopnje so prejeli Branko Senčar, Nina Vamberger, Ivan Žunič, Matevž Žunič, Denis Slavič, Janez Šijanec in Breda Žunič.

GZ Sveti Jurij ob Ščavnici je podelilo priznanje in značko za 10-letno aktivno delo v gasilski organizaciji, ki sta jo prejela Filip Šijanec in Lucija Šijanec

Za 20-letno aktivno delo v gasilski organizaciji je priznanje in značko prejela Sabina Senčar.

Za 30-letno aktivno delo v gasilski organizaciji je priznanje in značko prejel Marko Gerlica.

Za 40-letno aktivno delo v gasilski organizaciji sta priznanje in značko prejela Anton Vrbnjak in Branko Gerlica.

Breda Žunič
Foto: Ludvik KrambergerVeč v Kultura in izobraževanje