Cene bencina, dizla in kurilnega olja se spreminjajo

Cene bencina, dizla in kurilnega olja bodo od torka, 7. novembra 2023, do vključno ponedeljka, 20. novembra 2023 nižje.

Prlekija-on.net, ponedeljek, 6. november 2023 ob 22:16
Cene goriv se spreminjajo

Cene goriv se spreminjajo

Ob nespremenjenih trošarinah bodo najvišje dovoljene drobnoprodajne cene bencina, dizla in kurilnega olja od torka, 7. novembra 2023, do vključno ponedeljka, 20. novembra 2023, znašale 1,534 evra za liter bencina, 1,608 evra za liter dizelskega goriva in 1,195 evra za liter kurilnega olja.

Za liter neosvinčenega motornega bencina (NMB 95) bo, ob nespremenjeni trošarini, ki je trenutno določena na 0,49051 evra na liter, na bencinskih servisih izven avtocestnega križa v novem 14-dnevnem obdobju potrebno plačati 1,534 evra na liter (pred spremembo 1,536 evra na liter), pri 50-ih litrih to znese 76,7 evra. Če ne bi regulirali cen NMB 95, bi po ocenah Ministrstva za okolje, podnebje in energijo, kjer so upoštevali vse v preteklosti veljavne davke in prispevke, za liter NMB 95 bilo treba odšteti okoli 1,571 evra na liter.

Liter dizla bo, ob nespremenjeni trošarini, ki je trenutno določena na 0,42267 evra na liter, na bencinskih servisih izven avtocestnega križa v novem obdobju znašal 1,608 evra na liter (pred spremembo 1,651 evra na liter), kar pri 50-ih litrih znese 80,4 evra. Če ne bi regulirali cen dizla in hkrati potrošnikov oprostili plačila prispevka za obnovljive vire energije in soproizvodnjo toplote in elektrike, bi po ocenah ministrstva, kjer so upoštevali vse v preteklosti veljavne davke in prispevke, za liter dizla bilo treba odšteti okoli 1,659 evra na liter.

Za liter kurilnega olja bo, ob nespremenjeni trošarini, ki je trenutno določena na 0,11577 evra na liter, v novem 14-dnevnem obdobju potrebno plačati 1,195 evra na liter (pred spremembo 1,233 evra na liter). Pri naročeni količini 1000 litrov kurilnega olja bo potrošnik tako plačal 1195 evrov (brez prevoza). Če ne bi regulirali cen kurilnega olja in upoštevali vse v preteklosti veljavne davke in prispevke, bi bilo potrebno odšteti okoli 1,331 evra na liter. Potrošnik bi za nakup 1.000 litrov plačal 1.331 evrov, kar pomeni, da pri 1.000-litrskem rezervoarju potrošnik privarčuje 136 evrov.

Marže trgovcev so v skladu z vladno uredbo o oblikovanju cen naftnih derivatov izven območja avtocest in hitrih cest omejene in lahko znašajo največ 0,0983 evra za liter dizelskega goriva in 0,0994 evra za liter NMB-95 ter za kurilno olje največ 0,08 evra za liter.

Cene pogonskih goriv na avtocestnem križu se oblikujejo prosto, katere ceste so avtoceste in hitre ceste pa določa Uredba o kategorizaciji državnih cest.

Cene omenjenih naftnih derivatov se bodo tudi v prihodnje izračunavale na podlagi metodologije, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu (vir: angleško PLATT'S European Marketscan) in gibanju tečaja ameriški dolar - evro. Modelske cene se izračunavajo na podlagi 14-dnevnih povprečij cen mineralnih naftnih derivatov. Za naftne derivate se štejejo 95-oktanski neosvinčeni motorni bencin, dizelsko gorivo brez dodatkov in kurilno olje.Več v Gospodarstvo