Miklošičevi dnevi letos namenjeni ustvarjalnosti iz panonskega prostora

Tradicionalni Miklošičevi dnevi v Ljutomeru ohranjajo spomin na jezikoslovca Franca Miklošiča

Prlekija-on.net, torek, 15. november 2011 ob 10:20
Franc Miklošič

Franc Miklošič

Tradicionalni Miklošičevi dnevi ohranjajo spomin na jezikoslovca Franca Miklošiča, po katerem se imenuje ljutomerska gimnazija, prikazujejo ustvarjalnost mladih, opozarjajo na občutljiva in zanimiva vprašanja preteklosti, sedanjosti, usmerjajo v prihodnost, krepijo medkulturni dialog, nadgrajujejo znanje materinščine...

Letošnji Miklošičevi dnevi so namenjeni predvsem ustvarjalnosti, ki izhaja iz panonskega prostora.

P R O G R A M

Četrtek, 17. november 2011

9.00 Knjižnica Gimnazije Ljutomer, čitalnica, otvoritev razstave USTVARJAJOČA POKRAJINA
11.45 Dom kulture Ljutomer, plenarni del PANONSKA ENERGIJA; gost dr. Miran Puconja, Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer

Sodelujejo kulturno-umetniške skupine gimnazije:
  • glasbena skupina,
  • pevski zbor,
  • folklorna skupina,
  • dramska skupina,
  • literarni klub.
v okviru tradicionalnih Miklošičevih dnevov, ki so postali tradicija na Gimnaziji Franca Miklošiča Ljutomer, bo svojo knjigo SLOVENSKA KMEČKA KULTURA, Na Cvenu od zemljiške odveze do začetka tretjega tisočletja predstavil dr. Miran Puconja, profesor na ljutomerski gimnaziji, ki je svoje študijsko raziskovanje posvetil razvoju, vlogi in moči slovenske panonske vasi, ki se z izredno sugestivnostjo dotakne vsakega izmed nas.

Plenarni del je namenjen četrtim letnikom gimnazije in MT v okviru slovenščine in izbirnih predmetov na maturi,  3. letnikom,  4. v, 3. Vb, zunanjim gostom …
Likovna zasnova: Tanja Trajbarič Lopert, Karolina Erjavc
Glasbeni del: Tatjana Rozmarič Poštrak, Borut Slavic, Danijel Berden
Ples: Svetlana Krstič
Projekcija: Damjan Erhatič
Zvok: Borut Slavic
Kamera: Ludvik Rogan; pogovor vodi: Cilka Jakelj; koordinira: Irena Štuhec

19.00 Avla Gimnazije Ljutomer
Slovenska kmečka kultura
Na Cvenu od zemljiške odveze do začetka tretjega tisočletja, predstavitev knjige dr. Mirana Puconja
Gost: Cvenski oktet

Petek, 18. november 2011

9.00 Čitalnica Mestne knjižnice Ljutomer, ogled razstave Stran XX  
avtorice razstave: Katja Sudec in dijakinje 3. c – Živa Moravec, Petja Kolenko, Staša Vintar in Laura Vlaj (razstava je bila predstavljena na nemškem zunanjem ministrstvu v Berlinu)

10.15 MIKLOŠIČEV POHOD (odhod izpred šole)
V slučaju slabega vremena ustvarjalne delavnice in iskanje skritega zaklada

11.30 Tematsko dopoldne pri Miklošičevi domačiji
Panonska energija v svetu

12.30 Dom kulture Ljutomer, simpozijski del

IN V PRIHODNOST ...
NANODELCI: dr. Marija Remškar, Inštitut Jožefa Štefana, Odsek za fiziko trdne snovi

Mestni svet prihaja v nevarnost, da bo zapadel pogubni krivi veri. Zdi se, da za svet kmetov in njegovega prebivanja pogosto skrbi zelo glasna, zelo prizadevna in zelo modna vsiljivost. Tako pa tajimo prav to, kar je zdaj edino nujno potrebno: oddaljiti se od kmečkega prebivanja, ga bolj kot kadarkoli prej prepustiti njegovim lastnim zakonom; roke stran – da ga ne bi spačili v zlagano govoričenje literatov o ljudskosti in ukoreninjenosti. Kmet take meščanske pretirane ustrežljivosti ne potrebuje in noče. Kar potrebuje in želi, je plaha taktnost glede njegovega lastnega bistva in njegove samostojnosti.
Martin Heidegger

V duši slehernega človeka najdemo navezanost na zemljo. Kaj je drugega letovanje meščanov »na deželo«, turizem, izleti v naravo in vse temu podobno, če ne zunanji izraz pranavezanosti na zemljo? Kaj je skoraj bolestno hrepenenje zemljana, ki je sicer zgubil zvezo z zemljo, po koščku lastne zemljice?
Miran Puconja