Ostale občine ustanoviteljice JP Prlekija so se odzvale na tiskovno konferenco Občine Radenci

Kot so zapisali se od navedb župana Občine Radenci distancirajo in sporočajo, da je edino mesto za razreševanje težav znotraj sistema C in JP Prlekija d.o.o. zgolj in samo na sejah Sveta ustanoviteljic JP Prlekija d.o.o., oz. za skupno mizo z vsemi sogovorniki. »Težav ne rešujemo z novinarskimi konferencami in na družabnih omrežjih.«

Prlekija-on.net, petek, 24. november 2023 ob 13:18
JP Prlekija

JP Prlekija

Župan Občine Radenci, Roman Leljak, je ta teden sklical novinarsko konferenco, kjer je skupaj s pooblaščenim državnim revizorjem Aleksandrom Kupljenikom predstavil "nepravilne interpretacije oskrbe s pitno vodo in odnosa Javnega podjetja Prlekija d.o.o. do Občine Radenci." Leljak je na konferenci povedal, da se z nerešenimi težavami z JP Prlekija soočajo že vse od ustanovitve javnega podjetja leta 2015 ter da je podjetje nedavno proti Občini Radenci vložilo izvršbo, saj naj bi bila občina podjetju dolžna 2,3 milijona evrov za dobavo pitne vode. Leljak je med drugim pozval, naj računsko sodišče po vzoru Ceropa pregleda tudi JP Prlekija.

Na podlagi 30. člena statuta Občine Radenci je župan 16. novembra 2023 izdal sklep, da bo Občina Radenci JP Prlekija do nadaljnjega izplačala v celoti zaračunano vodarino do konca meseca za predpretekli mesec.

Takšen sklep JP Prlekija prejema že tri leta. Od 01.01.2023 se celoten denar od vodarine prenese na račun Prlekije, ki...

Objavil/a Roman Leljak dne Četrtek, 16. november 2023

Kupljenik, pooblaščen državni revizor je predstavil tudi poročilo o opravljenem pregledu poslovanja JP Prlekija, od koder je razvidno, da je podjetje v letu 2022 imelo za 1.145.704 evrov čiste izgube ter za 293.641 evrov prenesene čiste izgube preteklih let, stanje kapitala na dan 31. december 2022 pa je znašalo -1.218.715 evrov.

Kot je bilo povedano, so "z revizijo bile ugotovljene pomembne pomanjkljivosti, ki bistveno vplivajo na gospodarno in zakonito porabo sredstev". Izpostavljene so bile pomankljivosti predvsem: "pri neenakem pristopu občin do obračuna najemnin; pri pripoznavanju vnaprej vračunanih stroškov, ki to niso pri razliki med izračunano amortizacijo in zaračunanimi najemninami; pri pripoznavanju prihodkov do občine Radenci, ki po vsebini to niso in posledično izkazanih stroških, predvsem pri omrežnini, kjer se najemnine niso obračunavale ter pri slabitvi terjatev pri vodarini."

Ostale občine se od navedb župana Občine Radenci distancirajo

V petek pa so se Občine ustanoviteljice JP Prlekija odzvale na tiskovno konferenco Občine Radenci glede pomurskega vodovodnega sistema C.

"Županji in župani občin Apače, Gornja Radgona, Sv. Jurij ob Ščavnici, Križevci, Veržej, Ljutomer in Razkrižje ugotavljamo, da je župan Občine Radenci brez soglasja ostalih soustanoviteljic Javnega podjetja Prlekija enoznačno interpretiral poročilo pregleda poslovanja JP Prlekija d.o.o.. Od njegovih navedb se distanciramo in sporočamo, da je edino mesto za razreševanje težav znotraj sistema C in JP Prlekija d.o.o. zgolj in samo na sejah Sveta ustanoviteljic JP Prlekija d.o.o., oz. za skupno mizo z vsemi sogovorniki. Težav ne rešujemo z novinarskimi konferencami in na družabnih omrežjih," so zapisali.

"Na zadnji seji Sveta ustanoviteljic JP Prlekija d.o.o., ki se je župan Občine Radenci ni udeležil, smo sprejeli pomembne sklepe in zaveze v smeri reševanja težav sistema C. V tej smeri si bomo prizadevali tudi v prihodnje - z ali brez Občine Radenci. Vsekakor je Občina Radenci neločljiv del sistema C in dobro bi bilo, da pristopimo h konstruktivnemu delovanju vseh partnerjev," so še zapisali v sporočilu za javnost.Več v Gospodarstvo