V teku izvedba parapetnih zidov in postavitev javne razsvetljave

Po terminskem načrtu bo izvedena nosilna plast asfalta na vozišču in na pločnikih predvidoma do polovice decembra 2023, zaključni sloj asfalta pa bo izveden ob dokončanju vseh del na celotnem odseku.

Prlekija-on.net, petek, 24. november 2023 ob 15:22
Obnova ceste v Lukavcih

Obnova ceste v Lukavcih

Urejanje državne ceste na trasi med Lukavci in Ključarovci, ki se ureja od lanskega februarja, gre počasi h koncu. Rekonstrukcijo ceste R2-439/1303 Križevci - Žihlava od km 1+363 do km 4+045 z izgradnjo pločnika in avtobusne postaje se izvaja v treh delih, in sicer skozi naselje Lukavci v dolžini 1454 metrov, med naseljema Lukavci in Ključarovci v dolžini 952 metrov in skozi naselje Ključarovci v dolžini 276 metrov. Delo izvaja gospodarska družba POMGRAD, gradbeno podjetje d.o.o. kot vodilni partner, s partnerjem Komunalo Slovenske gorice d.o.o.

V naselju Lukavci se izvaja rekonstrukcija vozišča skupaj s krožnim križiščem, gradbena dela na krožnem križišču pa bodo končana še letos, so nam potrdili na Direkciji RS za infrastrukturo (DRSI). Po terminskem načrtu bo izvedena nosilna plast asfalta na vozišču in na pločnikih predvidoma do polovice decembra 2023, zaključni sloj asfalta pa bo izveden ob dokončanju vseh del na celotnem odseku. Trenutno je v teku izvedba parapetnih zidov in postavitev javne razsvetljave, so še nam pojasnili.

Na tem mestu bo sicer trikrako krožno križišče z zunanjim radijem 14 m in enim voznim pasom.

Gradnja krožišča v Lukavcih

Krožišče v Lukavcih dobiva svojo podobo
Več v Gospodarstvo