Začel je veljati zakon, ki določa vračilo glob za določene prekrške iz obdobja COVID-19

Zakon sledi načelu poprave krivic in ima učinek amnestije za določene prekrške iz obdobja od marca 2020 do maja 2022, ki so pomenili kršitev vladnih odlokov.

Prlekija-on.net, ponedeljek, 27. november 2023 ob 14:20
Zakon sledi načelu poprave krivic

Zakon sledi načelu poprave krivic

26. 11. 2023 je začel veljati Zakon o ureditvi nekaterih vprašanj v zvezi z določenimi prekrški, storjenimi v času veljavnosti ukrepov zaradi preprečevanja širjenja nalezljive bolezni COVID-19 (ZUVPNB). Zakon sledi načelu poprave krivic in ima učinek amnestije za določene prekrške iz obdobja od marca 2020 do maja 2022, ki so pomenili kršitev vladnih odlokov.

Z uveljavitvijo zakona so pričeli teči roki, ki zavezujejo pristojne organe za izmenjavo potrebnih informacij, ki jih pristojni prekrškovni organi potrebujejo za pripravo informativnih izračunov.

Upravičencem za uveljavljanje pravic ni potrebno vlagati individualnih zahtevkov, saj bodo prekrškovni organi informativne izračune pripravili po uradni dolžnosti in jih upravičencem posredovali po pošti. Zaradi velikega števila upravičencev je pričakovati, da bodo prvi informativni izračuni odpremljeni predvidoma v mesecu januarju 2024.

V informativnem izračunu bo naveden znesek vračila za plačane oziroma izterjane globe, stroški prekrškovnega postopka oziroma postopka prisilne izterjave ter morebitna odvzeta premoženjska korist za prekrške iz 2. člena ZUVPNB. V praksi gre predvsem za prekrške, ki so pomenili kršitev odlokov (npr. v zvezi z nošenjem maske, razkuževanjem ipd.). Navedena bo tudi številka plačilnega računa za izplačilo.

Zoper informativni izračun bo, v primeru vsebinskih napak, mogoče vložiti ugovor, če pa bo v informativnem izračunu napačno navedena le številka plačilnega računa, bodo lahko upravičenci podali izjavo o plačilnem računu ter navedli pravilno številko plačilnega računa.

Po pravnomočnosti oziroma dokončnosti informativnega izračuna (odločbe o vračilu) bodo zneski plačanih in izterjanih glob avtomatsko povrnjeni na plačilne račune upravičencev, podatki o storjenih prekrških pa bodo po uradni dolžnosti izbrisani iz prekrškovnih evidenc.

Pomembno:

  • ZUVPNB ne določa pravne podlage za vračilo glob za t. i. »sekundarne« oziroma povezane prekrške, ne določa zamudnih obresti ali odškodnin.
  • Izplačila po ZUVPNB ne štejejo v dohodek, ki se upošteva pri uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, prav tako se od izplačil ne plača dohodnina.
  • V skladu z zakonom bodo iz prekrškovnih evidenc izbrisani podatki o prekrških iz 2. člena ZUVPBN.


Več v Gospodarstvo