Začele bodo veljati spremembe pri štipendijah

Vsi štipendisti, ki jim je bilo odobreno prejemanje državne štipendije za šolsko/študijsko leto 2023/24, bodo prejeli ustrezne nove odločbe po 1.1.2024, zato vlog ni potrebno vlagati. Center za socialno delo bo odločbo izdal po uradni dolžnosti.

Prlekija-on.net, ponedeljek, 18. december 2023 ob 08:43
Vsi štipendisti bodo prejeli ustrezne nove odločbe

Vsi štipendisti bodo prejeli ustrezne nove odločbe

Center za socialno delo Pomurje sporoča, da je Državni zbor dne 24.11.2023 sprejel novelo Zakona o štipendiranju (ZŠtip-1C). Zakon začne veljati 15. dan po objavi v uradnem listu, torej dne 21.12.2023, uporabljati pa se ga začne s 1.1.2024 (določila glede višin štipendij) oz. s šolskim letom 2024/2025 (določila glede združljivosti državnih iz Zoisovih štipendij) oz. s šolskim letom 2025/26 (določila glede štipendije AD futura).

Glavne spremembe novele ZŠtip-1C so:

  • Višine državne štipendije bodo od 1.1.2024 ostale v enaki višini, kot so v veljavi do 31.12.2023,
  • S šolskim letom 2024/25 bo omogočeno istočasno prejemanje državne in Zoisove štipendije,
  • Štipendist ne bo upravičen do dodatka za uspeh, če bo prejemal tako državno kot Zoisovo štipendijo,
  • Štipendist bo upravičen do dodatka za bivanje samo pri eni izmed štipendij,
  • Štipendist bo upravičen do dodatka za posebne potrebe samo pri eni štipendiji.

Vsi štipendisti, ki jim je bilo odobreno prejemanje državne štipendije za šolsko/študijsko leto 2023/24, bodo prejeli ustrezne nove odločbe po 1.1.2024, zato vlog ni potrebno vlagati. Center za socialno delo bo odločbo izdal po uradni dolžnosti.Več v Gospodarstvo