»Razvoj Prlekije mora sloneti na njenih naravnih danostih«

Shod stranke SLS Radovana Žerjava v Križevcih

Prlekija-on.net, ponedeljek, 21. november 2011 ob 12:3229
Miran Ros

Miran Ros

V nedeljo je v Križevcih potekal volilni shod stranke SLS Radovana Žerjava, kjer se je predstavil kandidat na listi stranke v volilnem okraju Ljutomer Miran Ros, prisoten pa je bil tudi predsednik stranke Radovan Žerjav.

Zbrani so se lahko pogovorili s kandidatom in predsednikom stranke ter se posladkali na bogato obloženih stojnicah, v podporo kandidatu pa so se shoda med drugim udeležili tudi župan Občine Križevci mag. Branko Belec, župan Občine Veržej Slavko Petovar in mag. Tomislav Nemec, predsednik RO SLS Prlekija in direktor Zdravstvenega doma Ljutomer ter številni drugi.

Mag. Branko Belec, župan Občine Križevci je o Miranu povedal: "Miran je realen človek, spozna se na stvari in ima resen pristop do dela, predvsem pa je zanesljiv! V primeru izvolitve za državnega poslanca bi izgubil dobrega sodelavca, vendar podpiram njegovo kandidaturo, ker vem, da bo delal v naše skupno dobro."

Slavko Petovar, župan Občine Veržej je dodal: "Mirana poznam že iz otroštva. Prepričan sem, da je on najboljša izbira za uresničevanje prleških interesov v Ljubljani. Miran Ros je človek, ki uživa moje popolno zaupanje."

Miran Ros nam je ob tem povedal nekaj o sebi ter o njegovi razvojni viziji Prlekije.

Spoštovane volivke in volivci,
sem Miran Ros, kandidat za državnozborskega poslanca SLS Radovana Žerjava.

Osebno
Rojen sem leta 1971 in sem najstarejši otrok v družini. Po končani srednji kmetijski šoli v Rakičanu me je pot zanesla v ekonomijo v poklic računovodje. Z ženo Dominiko sva poročena 16 let in imava tri sinove. Živimo na manjši kmetiji v Vučji vasi v občini Križevci, na kateri delamo skupaj z mojimi starši.

Zaposlitev
Zadnjih osem let sem zaposlen na Občini Križevci, kjer delam na področju komunalne infrastrukture, kmetijstva, civilne zaščite in pridobivanja sredstev iz Evropskih skladov. Med večje uspehe si štejem pilotski projekt obnove petih gasilskih domov s pomočjo evropskih sredstev, sodelovanje v Odboru za izgradnjo skupne čistilne naprave občin Ljutomer in Križevci, ki je dober primer sodelovanja prleških občin pri večjih projektih, ter vodenje uspešne komasacije in melioracije financirane iz nepovratnih sredstev.

Politika
Prve izkušnje s politiko sem si pridobil kot član Sveta takratne krajevne skupnosti Križevci pri Ljutomeru, v katerem sem med drugim sodeloval tudi pri pripravah na ustanovitev Občine Križevci. Na prvih občinskih volitvah v novo nastali občini pa sem bil izvoljen za svetnika v Občinski svet Občine Križevci.

Odločitev za kandidaturo za državnozborskega poslanca je zame velik življenjski izziv. Zanjo sem se odločil, ker se bom zavzemal:
 • da ima vsakdo od nas pravico do dostojnega življenja v vseh življenjskih obdobjih;
 • da je pravica za vse ljudi enaka, ker s tem ustvarjamo pravni red v državi;
 • da se spoštuje pošteno delo;
 • da bo slovenski kmet proizvajal za domačega potrošnika s čim manj posredniki;
 • da ima Prlekija kot podeželje enake možnosti za razvoj na področju gospodarstva, infrastrukture, izobraževanja, zdravstva in kulture, kot jih imajo veliki centri.
Razvojna vizija Prlekije
Razvoj Prlekije mora sloneti na njenih naravnih danostih, ob upoštevanju pregovorne pridnosti in sposobnosti prleških ljudi.
Sam vidim razvoj Prlekije v treh smereh:
 1. razvoj gospodarstva, predvsem mikro, majhnih in srednjih podjetij. Prlekija nikakor ni industrijski bazen in to ne more postati. Potrebno je omogočiti zapolnitve razpoložljivih kapacitet v predvidenih obrtnih conah z delovnimi mesti z večjo dodano vrednostjo, prav tako je ključno ohraniti manjša in srednja podjetja, predvsem proizvodna. Ni zanemarljiv noben delodajalec, tudi samo zaposlena oseba ne. Prevečkrat pozabljamo, da je petnajst majhnih podjetij skupaj v Prlekiji obenem največje podjetje. Vendar pa so ti manjši podjetniki preobremenjeni z birokracijo in tukaj je treba najti pravo mero med pošteno obdavčitvijo in omejeno birokracijo. V temu delu seveda vidim ključno vlogo državnega zbora, kot zakonodajnega telesa.
 2. Razvoj turizma je glede na naravne danosti izjemnega pomena. Prlekija ima široko turistično ponudbo, od termalnih vrelcev do najlepših goric, bogato zgodovino in pomembne ljudi, ki so to zgodovino pisali. Pregovorna gostoljubnost Prlekov je kot nalašč za dobro počutje turistov. Pa vendar se na tem področju srečujemo z nekaterimi ključnimi problemi, kot so lastniki od tam daleč, ki jih zanima samo dobiček, podcenjenost svoje ponudbe in svojega dela, premalo samozavesti v iskanju novih pristopov in inovativne ponudbe. Velika rezerva je v kolesarskem turizmu, kjer je Prlekija kot regija je nalašč za to obliko aktivnega dopusta, vendar pa tu manjka še kar precej infrastrukture. Posebno priložnost ponuja turizem na podeželju, saj ne smemo pozabiti, da je proizvod, prodan na domu in preko turizma praktično brez obremenitev z maržami in da je plačilni rok enak dnevu prodaje produkta.
 3. Razvoj kmetijstva kot pomembne gospodarske panoge je velikega pomena. Naravne danosti dajejo odlične možnosti za odlično in tehnološko dovršeno kmetijsko proizvodnjo. Razvoj mora iti v smeri sonaravnega kmetovanja z trajnostnim pristopom pri rabi naravnih resursov, vse pa mora biti usmerjeno v večjo samooskrbo z hrano. Prlekija je majhna, ampak je obenem tako raznolika, da nikakor ne moremo dajati prednosti kateri od proizvodnih usmeritev. Pomembno je vinogradništvo, sadjarstvo, poljedelstvo in živinoreja, vzpodbuditi pa velja vrtnarsko proizvodnjo. Višjo dodano vrednost kmetijstvu v Prlekiji pa bo dodala predelava, ki je praktično nimamo, zato je nujno vzpodbujanje tudi najmanjših predelovalnih obratov. Prav tako je potrebna birokratska razbremenitev kmetijstva.
Sočasen razvoj treh osnovnih usmeritev bo povečal potrebo pa servisnih in storitvenih dejavnosti, ki so prav tako pomemben del zagotavljanja zaposlitev in lahko predstavljajo zanesljiva in trajna delovna mesta.

Nekaj ukrepov:
 • znižanje davka od dobička pravnih oseb
 • davčne olajšave za investicije
 • pavšalna obdavčitev za majhna podjetja in kmete
 • birokratska razbremenitev kmetij
 • ukinitev nadomestila za kmetijska zemljišča na parcelah, ki so že gradbene po PUP-ih
 • lažji dostop do investicijskega denarja na vseh področjih

Spoštovani, dovolj je besed, štejejo naj poštena dejanja!

Hvala, ker boste 4. decembra izbrali mene!

Naročnik: SLS OO Križevci