Pokojnine se bodo v sredo povišale, izboljšan tudi položaj ovdovelih in delovnih invalidov

Z jutrišnjem dnem bo zagotovljena pokojnina za polno dobo znašala 744,15 evra, v letu 2023 je znašala 687,75 evra.

Prlekija-on.net, torek, 30. januar 2024 ob 12:07
Pokojnine bodo višje za 8,2 odstotka

Pokojnine bodo višje za 8,2 odstotka

V sredo bo ob izplačilu pokojnin za januar izvedena delna redna uskladitev pokojnin in nadomestil iz invalidskega zavarovanja v višini 8,2 odstotka. V februarju, ko bodo znani dokončni uradni podatki o rasti plač in cen življenjskih potrebščin, bo opravljena tudi redna uskladitev pokojnin v skladu s sistemskim zakonom, pri čemer se bo poračunala tudi predhodno opravljena delna uskladitev.

Z jutrišnjem dnem bo torej zagotovljena pokojnina za polno dobo znašala 744,15 evra, v letu 2023 je znašala 687,75 evra.

V skladu z Zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) se redna uskladitev opravi enkrat letno, in sicer ob izplačilu pokojnin za mesec februar na podlagi podatkov o rasti povprečne mesečne bruto plače (60 odstotkov) in povprečne rasti cen življenjskih potrebščin v Republiki Sloveniji (40 odstotkov) preteklega leta glede na predhodno leto, na podlagi podatkov Statističnega urada Republike Slovenije (SURS). Uskladitev je izražena v odstotku kot seštevek obeh ugotovljenih delnih rasti. Višino uskladitve ugotovi ter posreduje v objavo Uradnemu listu Republike Slovenije Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (ZPIZ). Letos je bila izjemoma 8,2-odstotno uskladitev izvedena že januarja. S tem ukrepom že mesec dni prej upokojencem izplačujejo njihove zvišane prejemke, sporoča Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Sprememba zakonodaje izboljšuje tudi položaj ovdovelih in delovnih invalidov

Spomnimo, da se z lanskoletnimi spremembami zakonodaje izboljšuje tudi položaj ovdovelih. Vdovam oziroma vdovcem, ki izpolnjujejo pogoje, po novem zagotavljajo pokojnino v višini seštevka njihove starostne, predčasne ali invalidske pokojnine ter zneska osnove za odmero vdovske pokojnine, vendar največ do višine zagotovljene pokojnine. Če ponazorimo s primerom, ko sta zakonca prejemala vsak 400 evrov pokojnine, je po še veljavni zakonodaji vdova prejela 442,33 evra, medtem ko bo po novi zakonodaji prejela zagotovljeno vdovsko pokojnino v višini zneska zagotovljene pokojnine, ki januarja 2024 znaša 744,15 evra.

Ovdoveli morajo za pridobitev te pravice oddati vlogo. Vdove in vdovci, ki že prejemajo vdovsko pokojnino ali poleg lastne pokojnine tudi del vdovske pokojnine ter menijo, da so po zakonskih kriterijih upravičeni do zagotovljene vdovske pokojnine, morajo za izplačilo le te na ZPIZ vložiti vlogo za priznanje zagotovljene vdovske pokojnine, in sicer najkasneje do konca leta, to je do 31. decembra 2024. Če bodo pogoji za priznanje pokojnine izpolnjeni, bo vdovi ali vdovcu le-ta pripadala od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi zahteve. Več informacij so objavili na spletni strani.

Lanskoletne spremembe prinašajo izboljšave tudi za delovne invalide. Delovni invalidi s pravico do dela s krajšim delovnim časom od polnega, ki so delali vsaj štiri ure, so doslej poleg plače za štiri ure dela prejemali tudi delno nadomestilo, ki je bilo odmerjeno od invalidske pokojnine, kar pomeni, da je ta del njihovega dohodka že upošteval odmerni odstotek. Ob upokojitvi je bila določena pokojninska osnova, ki je temeljila na plači (za krajši delovni čas) in nadomestilih, kar pomeni, da se je za del njihovega dohodka odmerni odstotek uporabil dvakrat. Od januarja pa se pokojninska osnova izračunava na podlagi plače, ki bi jo prejemali, če bi delali za polni delovni čas, kar pomeni višjo osnovo in posledično višjo pokojnino.Več v Slovenija