V Ljutomeru je potekalo 7. regijsko srečanje Skupnosti občin Slovenije

Predsednik SOS, dr. Vladimir Prebilič, je izpostavil najpomembnejše teme preteklega leta, med drugim financiranje občin in poudaril, da se je dodatna sredstva v vrednosti 20 milijonov evrov solidarnostno razdelilo med vse občine.

Prlekija-on.net, torek, 6. februar 2024 ob 16:34
7. regijsko srečanje SOS v Ljutomeru, foto: SOS

7. regijsko srečanje SOS v Ljutomeru, foto: SOS

V Ljutomeru, je v torek, 6. februarja, potekalo 7. regijsko srečanje županj in županov občin Podravske in Pomurske regije. Srečanje je gostila ljutomerska županja mag. Olga Karba, ki je ob pričetku srečanja izrekla dobrodošlico v istoimenskem kasaškem, filmskem in vinskem mestu. Ob začetku srečanja je skozi oči lokalnega razvoja izpostavila predvsem potrebo, ki prihaja od spodaj navzgor. Občine je pozvala, da presežejo individualne razvojne potrebe in se pogosteje s sosednjimi občinami dogovorijo za povezovanje in sodelovanje na področju lokalne ponudbe.

V nadaljevanju je predsednik SOS, dr. Vladimir Prebilič, izpostavil najpomembnejše teme preteklega leta, med drugim financiranje občin in poudaril, da se je dodatna sredstva v vrednosti 20 milijonov evrov solidarnostno razdelilo med vse občine. Med drugim so, kot je povedal, pri izračunu povprečnine naslovili tudi (mestne) občine, ki so večje in zaradi tega zagotavljajo storitve še okoliškim ter imajo več zaposlenih v javnih zavodih oz. več slednjih. Nadaljeval je, da bo najverjetneje treba v nadaljevanju porasta stroškov in inflacije znova nasloviti pristojne glede povprečnine. Prisotne županje in župani so v zvezi s tem izpostavili potrebo po pogostejših dialogih z državo. Dodali so še, da se predvsem manjše občine počutijo zapostavljene v razpisnih pogojih za pridobitev evropskih in drugih sredstev.

7. regijsko srečanje SOS v Ljutomeru

Zaradi standardov na področju predšolske vzgoje in šolstva se je breme občin povečalo

V nadaljevanju je dr. Prebilič izpostavil, da se je breme občin zaradi standardov na področju predšolske vzgoje in šolstva povečalo (šolski prevozi, plače vzgojiteljic, otroci s posebnimi potrebami) ter s tem v zvezi izpostavil potrebo po racionalnejših stroškovnih rešitvah, ki bi se jih lahko urejalo v sklopu sprememb Zakona o finančni razbremenitvi občin. Zbrani so v zvezi s področjem predšolske vzgoje opozorili tudi na sistemsko anomalijo, saj občine prepogosto financirajo prosta mesta v javnih obstoječih vrtcih, a se v njihovih občinah obenem odpirajo zasebni vrtci, ki jih po zakonu morajo financirati v obsegu 80% na njihovo ustanovitev pa ne morejo vplivati. Dodatno so zbrani izpostavili še več primerov neracionalnega plačevanja prevozov otrok s posebnimi potrebami s strani občin, ki se največkrat kažejo pri prevozih iz ene v drugo občino.

Predsednik SOS je med razpravo poudaril še potrebo po pripravi priporočil za zaračunavanje Nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) in komunalnega prispevka, ki bodo nastala v Skupnosti občin Slovenije in bodo v podporo odločevalcem.

Težave prepoznavajo tudi v ocenjenih stroških sanacij

Med razpravo so županje in župani opozorili na potrebo po celovitem upravljanju prizadetih območij in vključevanju občin v pripravo načrtov upravljanja. Prav tako so zbrani opozorili na ambiciozno napoved države o porabi 1,5 milijarde evropskih sredstev do konca leta 2024. V zvezi s tem so izpostavili predvsem ovire, kot so razpoložljivost in vse višja cena dela projektantov za pripravo projektne dokumentacije, pridobitev gradbenega dovoljenja, izvedba javnega razpisa, absorpcijska sposobnost gradbenega sektorja ter podobno. Med drugim so tudi opozorili, da zaradi nepravočasnih sanacijskih ukrepov na plazovih, zaradi dodatnega plazenja, stroški sanacije rastejo. Občine tudi težje načrtujejo sanacijske ukrepe, saj ne vedo, kolikšen del sredstev bo povrnjen in katera območja bodo upravičena do pomoči s strani države. Težave prepoznavajo tudi v tem, da ocenjeni stroški sanacije znatno presegajo razpoložljiva sredstva občin in zato računajo na pomoč iz državnega proračuna.Več v Gospodarstvo