V letu 2024 gredo v nabavo novega gasilskega vozila za prevoz moštva GVM-1

V Orehovcih je potekal 142. redni občni zbor PGD Orehovci.

Prlekija-on.net, nedelja, 18. februar 2024 ob 18:29
142. občni zbor PGD Orehovci

142. občni zbor PGD Orehovci

Prostovoljno gasilsko društvo Orehovci, ki sodi pod okrilje Gasilske zveze Gornja Radgona je eno izmed najstarejših prostovoljnih gasilskih društev v občini Gornja Radgona, njihovi začetki delovanje segajo v davno leto 1882. Tako so v letu 2022 praznovali svoj visoki jubilej 140 let obstoja društva.

Njihov požarnovarnostni rajon zajema tri vasi Orehovci, Orehovski Vrh in Ptujska Cesta, kjer prebiva 375 prebivalcev od tega je 65 članov v društvu. Skozi čas zgodovine so v Orehovcih bili gasilci vedno dejavni, predvsem od leta 1976, ko so pričeli z izgradnjo gasilskega doma. Po izgradnji gasilskega doma pa so svoje aktivnosti in sredstva namenili za nabavo opreme, brizgalne, ter pridobitev gasilskega vozila. Vse skozi pa so gasilci v vasi in širše bili nekako gonilna sila najrazličnejših dogodkov in vez med krajani. Svoja prijateljstva pa so z leti širili tudi širše, tako s prijateljskim Prostovoljnim gasilskim društvom Črneče iz občine Dravograd s katerim ohranjajo stike že skoraj dvajset let, ter s prijatelji gasilci iz FF Grenzach-Wyhlena - Nemčija, s katerimi prijateljujejo že 28 let.

V Orehovcih je potekal 142. redni občni zbor PGD Orehovci

V soboto 17. februarja je tako v prostorih gasilskega doma v Orehovcih potekal v skladu s 20.členom statuta Prostovoljnega gasilskega društva Orehovci in sklepa upravnega odbora društva redni 142. občni zbor PGD Orehovci. V pozdravnem uvodnem nagovoru, ki ga je izrekel namestnik predsednika Marjan Ščančar, je pozdravil gasilke in gasilce iz domačega društva, podžupana občine Gornja Radgona Mirana Dokla, predstavnika in poveljnika Gasilske zveze Gornja Radgona Aleša Kolmančiča, delegacije iz sosednji prostovoljnih gasilskih društev PGD Zbigovci, PGD Mele in PGD Črešnjevci, častnega predsednika Gasilske zveze Gornja Radgona Petra Cvetkoviča, ter delegacijo iz prijateljskega gasilskega društva iz Nemčije, FF Grenzach-Wyhlen. V uvodu se je z minutnim molkom počastilo in obudilo spomin na dva preminula njihova člana v lanske letu, Mirka in Vladota Rožmana.

Predsednik PGD Orehovci Franc Domajnko: "za nami je leto, ki je zaznamovano z veliko intervencij, upam da bo letos bolj mirno." Po podanem poročilu predsednika društva in častnega poveljnika Franca Domajnka je bilo moč izbrati, da se nadaljuje tradicija dolgoletnega aktivnega delovanja gasilcev iz Orehovcev, še posebej na njihovem požarnovarnostnem območju in širše v občini Gornja Radgona. Skozi celotno leto so se vrstili v društvu najrazličnejši dogodki in aktivnosti, ki so potekale v okviru programa dela, katerega so sprejeli na prejšnjem občnem zboru v letu 2023. Med njimi zagotovo velja najbolj izpostaviti sledeče dogodke: v mesecu marcu so tako vrnili obisk prijateljskem gasilskem društvu FF Grenzach-Wyhlen iz Nemčije in jih pozdravili na njihovem občnem zboru.

Ob prvomajskih praznikih so na dvorišču pred gasilskim domom postavili majski drevo "majho", na katero so bili še posebej ponosni zaradi višine ki je bila nekje 27 metrov in tudi, da se je na pobudo namestnika predsednika gasilskega društva Marjana Ščančarja po dolgih letih premora, spet postavilo v Orehovci majsko drevo. Ta tradicija postavitve majskega drevesa je bila v Orehovcih vse do leta 1985, od takrat pa do lanskega maja pa je bilo zatišje. Ob tej priložnosti in dogodku pa so organizirali prvo srečanje vaščanov Orehovcev, Orehovskega Vrha in Ptujske Ceste, katerega udeležba je bil več kot odlična. Tudi v letošnjem letu nameravajo spet postavili ta simbol prvega maja, ter tako pripomoči k ohranitvi tradicije in običaja na vasi, ter ohranitvi povezanosti med vaščani.

Odzvali so se tudi na vabilo čistilne akcije v njihovem kraju in tako vsaj malo pripomogli k ohranitvi čistejše okolice in narave.

Gasilci iz Orehovcev si v čast štejejo, da so lahko bili v mesecu avgustu gostitelji gasilskega mladinskega tabora iz prijateljskega gasilskega društva FF Grenzach-Wyhlen iz Nemčije. Na taboru je sodelovalo 15 mladincev in 6 mentorjev. Obiskali so kar nekaj znamenitosti naše lepe dežele Slovenije in uživali v naravi ob gasilskem domu. Tabor se je zaključil z velikim navdušenjem in željo, da se še vrnejo v Orehovce in uživajo v lepi Sloveniji.

V mesecu septembru se je odvijalo dvodnevno državno gasilsko tekmovanje za memorial Matevža Haceta v sklopu sejma SOBRA v Gornji Radgoni. Ob tem dogodku so skupaj s sosednjim prostovoljnim gasilskim društvom Zbigovci prevzeli vso organizacijo za prehrano in pogostitev tekmovalnih enot in sodnikov. Kot zanimivost so v dveh dneh postregli preko 4000 obrokov hrane za kar se je trudilo preko 70 osebja obeh društev, za celotno prireditev pa je bilo vloženih 2177 prostovoljnih delovnih ur.

Gasilci v Orehovcih so že vrsto let poznani kot organizatorji Bolšjega sejma. Vsako prvo nedeljo v mesecu prirejajo na njihovem prostoru tradicionalni kramarski Bolšji sejem. Z obiskom so zadovoljni ponudniki in povpraševalci, tako da se za obstoj sejma v prihodnje zagotovo ni treba bati. Ob tem pa je seveda pomembno druženje in ohranjanje družabnosti med ljudmi v društvu in na sami vasi.

Že vrsto let se po mnogih slovenskih prostovoljnih gasilskih društvih prakticira zbiranje odpadnega železa. Izkupiček od prodaje pa vsaj malo pripomore društveni blagajni za nakup, gasilske opreme, vozil in nenazadnje tudi za samo delovanje. Tudi v PGD Orehovci so v minulem letu pričeli z akcijo zbiranja odpadnega železa kot surovino, z ciljnim namenom pomoč pri nabavi novega gasilskega vozila za prevoz moštva GVM1. V prihodnjem letu 2025 je v njihovem prostovoljnem gasilskem društvu načrtovan slavnostni prevzem novega gasilskega kombiniranega vozila. V ta namen so po hišah na njihovem rajonu razdelili letake z obvestilom o zbiranju odpadnega železa in tako krajane zaprosili za pomoč. V tem obdobju se je res nekaj odpadnega železa nabralo , prosijo pa če kdorkoli še želi, lahko pripelje in s tem pripomore k lažjem nakupu novega gasilskega vozila.

Ob koncu leta ohranjajo tradicijo obiska vaščanov z izročitvijo gasilskega koledarja. V decembrski dneh so tako, po domovih obiskali svoje krajane ter jim voščili veliko zdravja in sreče, ob tem pa so ponudili in razdelili tradicionalne gasilske koledarje.

Gasilci iz Orehovcev so tudi v minulem letu bili zelo aktivni na področju operativne dejavnosti

Poveljnik društva Franci Šabeder je ob podanem izčrpnem poročilu o delu in aktivnost operative v letu 2023, med najbolj izstopajočih dogodkih izpostavil intervencije ob poplavah in neurjih v domačem kraju in pomoči na Koroškem in Spodnji Savinjski dolini.

V mesecu maju so tako pomagali pri pokrivanju razpok velikega zemeljskega plaza na Plitvičkem Vrhu. Že v naslednje mesecu pa je spet narava pokazala svojo moč. Močna neurja so prizadela tudi njihov požarnovarnostni rajon ob tem je bilo sproženih veliko število intervencij saj je bilo odkritih veliko gospodarskih in stanovanjskih objektov, ter podrtih veliko dreves, prečrpavali pa so tudi meteorne vode. Za te intervencije so porabili preko 470 prostovoljnih operativnih ur. V mesecu avgustu so se gasilci iz Orehovcev tudi trikrat odzvali klicu na pomoč, ter so tako bili del gasilskih pomurskih konvojev kjer so pomagali lokalnim prebivalcem pri preprečevanju in odstranjevanju škode ob poplavah. V občini Mislinja so pomagali lokalnemu gasilskemu društvu Dolič-Šentflorjan, v Črni na Koroškem so odstranjevali posledice poplav v podjetju Tab in v kraju Ljubno ob Savinji pa so pomagali v podjetju KLS. Ob koncu leta so zabeležili intervencijo na Orehovskem Vrhu, kjer so obravnavali dimniški požar.

Na področju izobraževanja sta dva člana operative Miha Slavič in Boštjan Grah, opravila tečaj specialnosti za nosilca izolirnega dihalnega aparata IDA, njihova članica Simona Irgolič, pa je uspešno končala izobraževanje in pridobila čin častnika.

Za leto 2024 so si gasilci iz Orehovcev v operativni načrt dela zadali prioriteto nabavo novega vozila, nadaljevati želijo z izobraževanji, predvsem pa pridobiti mlade, ki bi popolnili gasilske vrste. Pridno bodo vadili in se udeleževali gasilskih tekmovanj. Tudi letos pa nameravajo nadaljevati s srečanjem vaščanov in postaviti majsko drevo, ki bo ponos prvomajskih praznikov, kraju in krajanom ter nenazadnje tudi sami občini Gornja Radgona.

Zahvale in besede spodbude so vedno dobrodošle. Nagrada za minulo delo prinaša obvezo, željo, voljo in hotenje za nove aktivnosti.
Podžupan občine Gornja Radgona Miran Dokl je med svojim nagovoru še posebej izpostavil lanskoletno neurje in poplave, ter se tako zahvalil za nesebično pomoč gasilcev iz Orehovec za opravljeno požrtvovalno delo. "bili ste pomoč ljudem, kraju in širši lokalni skupnosti, hvala vam!" Častni predsednik Gasilske zveze Gornja Radgona Peter Cvetkovič, se je ob tej priliki javno zahvalil vsem gasilcem, ki so s svojim doprinosom kakorkoli pripomogli pri organizaciji in delu ob lanskoletnem državnem tekmovanju. Tudi s strani Gasilske zveze Slovenje so bile izrečene velike pohvale vsej organizaciji, pripravi in odlično izpeljanemu dvodnevnemu državnemu gasilskemu tekmovanju. Ob tem pa so bile Izkazane tudi velike želje da se državno gasilsko tekmovanje spet organizira in izvede v Gornji Radgoni letu 2028.

Ob koncu občnega zbora v Orehovcih so bile podeljena priznanja, pohvale in jubilejne značke.

Tako je prejel priznanje in značko za 40 let aktivnega dela v gasilski organizaciji Marjan Slavič, ter za 10 let Anton Strniša, za 10 let operativnega aktivnega dela v gasilski organizaciji pa Boštjan Grah. Prostovoljno gasilsko društvo Orehovci pa je podelilo zahvalo vsem članom, ki so pomagali ob neurju in poplavah v letu 2023. Zahvalno listino za pomoč pri organizaciji državnega gasilskega tekmovanja v Gornji Radgoni 2023 pa so prejeli Peter Cvetkovič, Prostovoljno gasilsko društvo Zbigovci ter Gasilska zveza Gornja Radgona.

Foto in tekst Marjan SlavičVeč v Kultura in izobraževanje