Občina Ljutomer zbira ponudbe za prodajo enajstih parcel v Stročji vasi

Območje je opredeljeno s podrobnejšo namensko rabo SS - stanovanjske površine. Dopustno je graditi enostanovanjske in dvostanovanjske stavbe.

Prlekija-on.net, petek, 23. februar 2024 ob 12:27
Stavbna zemljišča v Stročji vasi, foto: Občina Ljutomer

Stavbna zemljišča v Stročji vasi, foto: Občina Ljutomer

Občina Ljutomer zbira ponudbe za prodajo enajstih parcel v Stročji vasi (k.o. 272 Stročja vas). Območje je opredeljeno s podrobnejšo namensko rabo SS - stanovanjske površine. Dopustno je graditi enostanovanjske in dvostanovanjske stavbe.

Pisne ponudbe v zaprti ovojnici s pripisom »Ne odpiraj - ponudba za nakup nepremičnine - zaporedna številka nepremičnine in ID nepremičnine, ki je predmet ponudbe«, naj ponudniki oddajo osebno na sedežu Občine Ljutomer, Vrazova ulica 1, 9240 Ljutomer ali pošljejo priporočeno na naslov: Občina Ljutomer, Vrazova ulica 1, 9240 Ljutomer. Na hrbtni strani ovojnice morata biti označena naziv in naslov pošiljatelja.

Rok za prejem ponudb je do vključno torka, 19. marca 2024 do 10. ure. Upoštevale se bodo ponudbe, ki bodo do tega roka in ure prispele na naslov prodajalca. Javno odpiranje ponudb bo v torek, 19. marca 2024 ob 13. uri, v sejni sobi Občine Ljutomer (3. nadstropje).

Podrobnosti najdete v dokumentih tukaj.

Na mestu rušitve stare šole

Na mestu stare šole danes skorajda ni sledi, da je tam kdaj stala stavba
Več v Gospodarstvo