Občine ustanoviteljice podale skupno izjavo na pismo zdravnikov in zobozdravnikov ZD Gornja Radgona

Več kot očitno je desetletja neustrezna politika na področju medicine na ravni države začela kazati svoje posledice in se zdaj odraža na lokalnem nivoju, na to pa občine nimajo vpliva, pravijo med drugim.

Prlekija-on.net, torek, 27. februar 2024 ob 14:43
ZD Gornja Radgona

ZD Gornja Radgona

V ponedeljek smo poročali o javnem pismu zdravnikov in zobozdravnikov Zdravstvenega doma Gornja Radgona, s čimer so javnost informirali o situaciji, v kateri se nahajajo. Kot so zapisali, je situacija daleč najbolj pereča na družinski medicini, na videz nekoliko manj na pediatriji, vključuje pa še pomanjkanje kadrov v stomatologiji, ginekologiji, medicini dela, prometa in športa. Gre za zaskrbljujočo kadrovsko situacijo, ki bo, ne glede na stavko, vplivala na dostop do zdravstvenih storitev v omenjenem zavodu, pravijo.

Kot so med drugim zapisali, so župane občin ustanoviteljic ter direktorja in direktorico občin pozvali, "da naredijo vse, kar je v njihovi moči, da se pogoji dela v ZD Gornja Radgona izboljšajo a pravijo, da tega ne morejo storiti. Pozivamo jih, da razmislijo še enkrat. Preden bo prepozno."

V torek pa so skupno izjavo za javnost podale tudi občine Gornja Radgona, Radenci, Apače in Sveti Jurij ob Ščavnici na omenjeno pismo zdravnikov in zobozdravnikov ZD Gornja Radgona.

Spodaj objavljamo pismo v celoti.


ZD Gornja Radgona

Zdravniki ZD Gornja Radgona opozarjajo na zaskrbljujočo kadrovsko situacijo


SKUPNA IZJAVA ZA JAVNOST OBČIN GORNJA RADGONA, RADENCI, APAČE IN SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI
Izjava na pismo Zdravnikov in zobozdravnikov Zdravstvenega doma Gornja Radgona o kadrovski situaciji, v kateri se nahajajo

S pismom Zdravnikov Zdravstvenega doma Gornja Radgona o kadrovski situaciji, v kateri se nahajajo, smo bili seznanjeni v ponedeljek 26. 2. 2024 popoldan, s strani objave medija Prlekija-on.net.

Občine Gornja Radgona, Radenci, Apače in Sveti Jurij ob Ščavnici kot soustanoviteljice javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom Gornja Radgona razumemo problematiko in skrbi zaposlenih zdravnikov glede preobremenjenosti zaradi pomanjkanja zdravnikov. Vsekakor smo zaskrbljeni zaradi posledic, ki zaradi tega nastajajo v Zdravstvenem domu Gornja Radgona, zato želimo in pričakujemo, da zaradi trenutne situacije pacienti ne bi bistveno občutili posledic pri zagotavljanju zdravstvenih storitev na primarni ravni in da se zagotavljanje nujnih zdravstvenih storitev na območju občin ustanoviteljic ne poslabša.

Več kot očitno je desetletja neustrezna politika na področju medicine na ravni države začela kazati svoje posledice in se zdaj odraža na lokalnem nivoju, na to pa občine nimajo vpliva. Sindikati zdravnikov in drugi že desetletja opozarjajo pristojne v državi glede problematike pomanjkanja zdravnikov, ki je sistemski problem na državni ravni. Občine kot ustanoviteljice oz. soustanoviteljice zdravstvenih zavodov - zdravstvenih domov pri tem nimamo praktično nobenih instrumentov, ki bi na to stanje lahko vplivali ali ga izboljšali.

Občine smo skupni zavod ustanovile, da opravlja osnovno zdravstveno dejavnost v skladu z zakonom in mrežo zdravstvene službe na primarni ravni na območju občin. Zavod ima svoje organe: svet zavoda, direktor zavoda in strokovni svet zavoda. Zavod upravlja svet zavoda, direktor pa organizira in vodi delo ter poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod ter je odgovoren za zakonitost in strokovnost dela zavoda. Zavod je pravna oseba, ki nastopa v pravnem prometu v okviru svoje dejavnosti samostojno, z vsemi pravicami in obveznostmi, v svojem imenu in za svoj račun. Premoženje zavoda je last ustanoviteljic, z vsem premoženjem pa upravlja zavod. Ustanoviteljice so dolžne zagotavljati zavodu sredstva za njegov razvoj oziroma razširjeno reprodukcijo v okviru sprejete mreže javnega zdravstva v občinah ter finančnih možnosti za te namene.

Občine ustanoviteljice svojo dolžnost izpolnjujemo in zavodu z izvajanjem investicij zagotavljamo prostorske pogoje kot osnovna sredstva za delo - torej v okviru naših pristojnosti in zmožnosti delamo vse v naših močeh, da se pogoji dela v našem skupnem zdravstvenem domu konstantno izboljšujejo. Občine ustanoviteljice torej smo imele in imamo posluh za večje investicije zdravstvenega doma in smo za potrebe zdravstvenega doma nedavno sofinancirale in izvedle sledeče projekte: »Izgradnja centra za krepitev zdravja« - velik prizidek v skladu z željami in potrebami zdravstvenega doma vključno z vso opremo in potrebno infrastrukturo, nabava reševalnega vozila, nabava osebnega vozila za patronažo, nabava ultrazvočnega aparata za dispanzer za žene. Aktualno pa je pred nami večji projekt rekonstrukcije in prizidave zdravstvenega doma za potrebe laboratorija.
Vsekakor pa notranja organizacija zavoda in problematika kadrov ni v domeni županov in občin, ampak v pristojnosti vodstva zavoda.

Pričakujemo, da vodstvo zdravstvenega doma išče rešitve za zagotavljanje potrebnih kadrovskih resursov in skuša z ustrezno organizacijo dela zagotavljati izvajanje storitev zdravstvenega doma v predpisanem obsegu na območju štirih občin soustanoviteljic javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom Gornja Radgona.

Župani smo že sklicali ponoven skupen sestanek z zaposlenimi zdravstvenega doma kot odziv na pisanje v medijih, da si pojasnimo ponovno okoliščine trenutne situacije. Vsekakor pa smo župani vedno bili in bomo pripravljeni za pogovor in iskanje rešitev za skupno mizo in v okviru naših pristojnosti.

ŽUPANJA OBČINE GORNJA RADGONA
Urška MAUKO TUŠ

ŽUPAN OBČINE RADENCI
Roman LELJAK

ŽUPAN OBČINE APAČE
dr. Andrej STEYER

ŽUPAN OBČINE SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI
Andrej VRZEL, dr. vet. med.Več v Gospodarstvo