Območno združenje slovenskih častnikov Ljutomer letos obeležuje 30 let delovanja

Člani in članice ter simpatizerji Območnega združenja slovenskih častnikov Ljutomer so se zbrali na letni konferenci.

Branko Košti, sreda, 28. februar 2024 ob 07:47
Letna konferenca OZSČ Ljutomer

Letna konferenca OZSČ Ljutomer

Na redni letni konferenci so se v nedeljo, 25. februarja v Biotermah zbrali člani in članice ter simpatizerji Območnega združenja slovenskih častnikov Ljutomer, ki v letošnjem letu obeležuje trideset let delovanja. Poleg predstavnikov večine pomurskih veteranskih in domoljubnih organizacij, ter predstavnikov OZSČ Ormoža, Mežiške doline in Slovenske Bistrice, se jim je pridružil tudi podpredsednik Zveze slovenskih častnikov, upokojeni brigadir SV Martin Jugovec.

Konferenca je potekala v dveh delih. V protokolarnem delu konference je počastitvi prihoda prapora in odigrani slovenski himni je sledil nagovor predsednika združenja, višjega vodnika Jožefa Roškarja, v katerem je spregovoril o kruti realnosti časa v katerem živimo, številnih vojnah v svetu in tudi v naši neposredni bližini ter potrebi po prizadevanjih za mir v svetu. Prav tako se je dotaknil tudi naravnih katastrof, katero so doletele našo državo v preteklem letu.

Brigadir Martin Jugovec je spregovoril o zvezah in vezistih v obrambnem sistemu Republike Slovenije. Predstavil je sredstva zvez, s katerimi smo razpolagali ob ustanovitvi teritorialne obrambe Slovenije pred 55. leti ter razvoj sredstev in sistema zvez. Nastop je zaključil s predstavitvijo današnje opreme za zveze v slovenski vojski ter nakazal trende nadaljnjega razvoja zvez in informacijskih sistemov v prihodnosti.

Sledila je podelitev priznanj Zveze slovenskih častnikov zaslužnim članom ljutomerskega združenja in sponzorjem. Priznanja sta podelila Martin Jugovec in Jožef Roškar, podeljena pa so bila naslednja priznanja:

Bronasto medaljo ZSČ sta prejela: Boris Lukačič in mag. Stanislav Filipič.
Srebrno medaljo ZSČ sta prejela: Vasja Štaman in Stanislav Modlic.
Zlato medaljo ZSČ je prejel: Uroš Vrbančič.
Pisno priznanje ZSČ je prejel: Jožef Ščavničar.
Častni znak ZSČ je prejel: Ludvik Belovič.
Častni znak ZSČ za sodelovanje so prejeli sponzorji: Milan Horvat in Gostilna Gezove jame ter Jani Prajner, predsednik ZB za vrednote NOB Ljutomer.

Drugi, delovni del konference je potekal po ustaljenih vsebinah. Delovanje združenja, katero je, kot vsa leta doslej, zajemalo vojaško strokovno, spominsko-domoljubno in protokolarno, športno-rekreativno in informativno dejavnost ter delo z mladimi in lokalnimi skupnostmi, je predstavil predsednik Jožef Roškar. Vsa poročila, o delu združenja in finančno poročilo, kakor tudi predstavljen finančno ovrednoten plan dela za letošnje leto, je konferenca soglasno potrdila.

V zaključku konference so prisotni z zanimanjem prisluhnili predstavitvi projekta Modernizacija zgodovinskih spomenikov in obeležij v občini Ljutomer, katerega je predstavil član združenja Niko Miholič. Predstavitev je doživela odobravanja in tudi predlog, da se projekt razširi na vse štiri občine UE Ljutomer, predsednik častniškega združenja iz Slovenske Bistrice dr. Andrej Godec je predlagal, da se projekt predstavi častnikom in veteranom na državnem nivoju.

Uradnemu delu konference je sledilo družabno srečanje v restavraciji Bioterm.Več v Kultura in izobraževanje