Ljutomerski veterani vojne za Slovenijo so opravili zbor veteranov območnega združenja

Poročilo o delu v lanskem letu in program dela za leto 2024 so soglasno potrdili.

Branko Košti, četrtek, 21. marec 2024 ob 07:39
Zbor OZVVS Ljutomer

Zbor OZVVS Ljutomer

Veterani ljutomerskega območnega združenja veteranov vojne za Slovenije so v Biotermah pri Mali Nedelji opravili letni zbor veteranov. Kot gostje so zboru prisostvovali tudi predstavniki sosednjih OZVVS, OZSČ Ljutomer, Združenja borcev za vrednote NOB Ljutomer, PVD Sever za Pomurje - pododbor Ljutomer ter Udruge veterana hrvatskog domovinskog rata Čakovec - ogranak Štrigova.

Po prihodu praporja in častnem veteranskem dejanju, ki sta ga opravila Jože Laba In Ljubo Smodiš, je predsednik združenja Alojz Filipič podal kronološko poročilo o delu združenja v preteklem letu. Glavna področja aktivnosti so bila organizacija in izvedba spominskih slovesnosti na območju UE Ljutomer ter udeležba na slovesnostih in ostalih prireditvah v organizaciji sosednjih domoljubnih združenj in lokalnih skupnosti, skrb za spominska obeležja, domovinska vzgoja z izvedbo predavanj na temo domoljubja ter družabna in rekreativna dejavnost. Pri svojem delu so aktivno sodelovali z ostalimi domoljubnimi organizacijami, najtesneje z območnim združenjem slovenskih častnikov Ljutomer. V nadaljevanju je bil predstavljen program dela za leto 2024, ki bistveno ne odstopa od realiziranih programov v preteklih letih. Poročilo o delu, finančno poročilo ter načrt dela in finančni načrt za leto 2024 so veterani soglasno potrdili.

Opravljeno delo v preteklem letu so v svojih nagovorih pozitivno ocenili tudi gostje ter si zaželeli uspešnega sodelovanja tudi v bodoče.
Več v Kultura in izobraževanje