Dan za spremembe z naslovom Kvaliteten prosti čas – naložba v boljši jaz

Na OŠ Janka Ribiča Cezanjevci je potekal Dan za spremembe na temo Kvaliteten prosti čas - naložba v boljši jaz.

Prlekija-on.net, sreda, 10. april 2024 ob 19:02
Dan za spremembe na OŠ Cezanjevci

Dan za spremembe na OŠ Cezanjevci

Na OŠ Janka Ribiča Cezanjevci je v petek, 5. aprila 2024, potekal Dan za spremembe na temo Kvaliteten prosti čas - naložba v boljši jaz. Vsako leto si izberemo problematiko, na katero želimo učence opozoriti in jim predstaviti rešitve. Učence želimo ozavestiti, opremiti z znanjem in spretnostmi, da bodo prepoznali težave, slabosti, nepravilnosti na različnih področjih in s pravilnim ravnanjem zmogli (svoj) svet spremeniti na bolje.

Slogan naravoslovnega dne »Dan za spremembe« je v bistvu slogan vseslovenske prostovoljne akcije Slovenske filantropije, ki spodbuja ljudi: » ... da sooblikujejo boljšo družbo, tako da se v svojem okolju povežejo v akcijah, ki lahko rešujejo aktualne problematike in izboljšujejo kakovost bivanja.« (https://www.filantropija.org/dan-za-spremembe/)

Zunanji izvajalci delavnic so aktivnosti za učence izvedli prostovoljno in s svojim znanjem pomagali našim učencem pri soočanju z različnimi ovirami, na katere naletijo, hkrati pa so učenci pri delavnicah zelo uživali. Šola se že dve leti bolj načrtno vključuje in izvaja različne prostovoljne aktivnosti in nosi naziv »Junaki našega časa«. Gre za natečaj, ki poteka pod okriljem Slovenske filantropije in spodbuja razvoj prostovoljstva otrok in mladih.

Obenem smo kot Zdrava šola obeležili dan zdravja, ki je 7. aprila.

Zaradi naraščajoče rabe zaslonov v prostem času, vedno manj gibanja pri mladostnikih in naraščanja duševnih težav smo želeli učence seznaniti z različnimi načini preživljanja prostega časa.

Učenci so po skupni uvodni uri v aerobiki, ki jo je izvedla Jasna Špindler, obiskali različne delavnice: pilates (Anja Rojko), joga in meditacija (Simona Juterša), predavanje Zdrava hrbtenica (Barbara Trstenjak, Center za krepitev zdravja), tehnike sproščanja (Neja Krajnc Domiter, Center za krepitev zdravja), o kvalitetnem preživljanju prostega časa (Amadeja Hanžekovič, Center za krepitev zdravja), medsebojno sodelovanje (Janja Bradač Raj, Center za krepitev zdravja), glasba za sprostitev (David Lukner), kamenčki navdiha (Mira Petek), literarna soba pobega (Karmen Rauter), To sem jaz (Martina Cvetko), socialne in družabne igre (razredniki).

Mlajši učenci prosti čas še vedno preživljajo predvsem skozi igro. Tako so bile za učence od 1. do 3. razreda pripravljene tematske delavnice, povezane s pravljico Maček Muri. V mačjem mestu so učenci poslušali pravljico, se gibali, ustvarjali in jedli palačinke. Med seboj so se družili in učili sodelovati.

Naravoslovni dan so organizirale Nataša Pušenjak (koordinatorka Zdrave šole), Martina Cvetko in Jasna Lampreht (koordinatorki in mentorici prostovoljstva na šoli).

Fotografije: K. Nemec, T. Brodnjak, T. Žalar, J. Lampreht, M. Majcen, D. Žibret, K. Ramšak, N. Pušenjak, M. Petek, K. Rauter
Več v Kultura in izobraževanje