Državni sekretar na delovnem obisku ljutomersko-ormoškega vinogradniškega območja in podjetij

Strokovna ekipa Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pod vodstvom državnega sekretarja dr. Blaža Germška je pretekli petek skupaj s predstavniki Kmetijsko gozdarske zbornice obiskala teren Ljutomersko-Ormoških goric.

Prlekija-on.net, ponedeljek, 15. april 2024 ob 19:29
Državni sekretar na delovnem obisku v Prlekiji

Državni sekretar na delovnem obisku v Prlekiji

Strokovna ekipa Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pod vodstvom državnega sekretarja dr. Blaža Germška je pretekli petek skupaj s predstavniki Kmetijsko gozdarske zbornice obiskala teren Ljutomersko-Ormoških goric.

Državni sekretar, ki ga je spremljala tudi lokalna poslanka Sara Žibrat, si je ogledal Selekcijsko trsničarsko središče Ivanjkovci ter vinograde podjetij Puklavec Family Wines ter Herga d.o.o. Zaradi razširjenosti zlate trsne rumenice je ogrožena tudi pridelava trsnih cepljenk, od trsničarjev pa se pričakuje, da bodo z namenom preprečevanja okužbe trsne sadike tretirali z vročo vodo. Predstavnica ministrstva je izpostavila, da je preučevanje metode tretiranja z vročo vodo že vključeno v raziskovalni program »Tehnologija trsničarske pridelave z inovativnimi rešitvami za krepitev odpornosti trajnostnega vinogradništva« ter da bo kmalu odprt razpis za sofinanciranje nakupa opreme za toplotno tretiranje sadik.

Zlata trsna rumenica resen problem

Vinogradniki so izpostavili željo po registraciji novih fitofarmacevtskih sredstev za Slovenijo, prilagoditvi kvot za prestrukturiranje vinogradov, ki bodo omogočile ponovno zasaditev izkrčenih površin, potrebo po ureditvi zaraščenih zemljišč v lasti Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov (SKZG) ter podpori pri uvajanju novih tehnologij za ničelni ogljični odtis. Vinogradniki so bili obveščeni, da se v okviru Javne službe zdravstvenega varstva rastlin preizkušajo nov aktiven pripravek, ki bi ga lahko uporabljali kot možnost tretjega škropljenja. Prav tako bo predvidoma v mesecu maju potekala javna obravnava novega Kataloga stroškov kmetijske in gozdarske mehanizacije, ki bo zajemal vinogradniško opremo. Dodaten ukrep bo informiranje preko lokalnih medijev o tem, kdaj in kako pristopiti k zatiranju ameriškega škržata, ki je prenašalec bolezni zlate trsne rumenice. Glede zaraščenih zemljišč je bilo povedano, da bi lahko po odločbi inšpektorja okužene trse odstranil zunanji izvajalec na stroške lastnika vinograda, v kolikor ta ne bi ukrepal. Glede zemljišč v lasti Sklada pa obstaja možnost, da se taka zemljišča oddajo po znižani zakupnini.

Državni sekretar Germšek je potrdil, da je zlata trsna rumenica resen problem, ki ogroža Slovenijo in sosednje države. Če jo želimo učinkovito obvladati, se moramo nanjo odzvati na strokoven način, v sodelovanju z javno svetovalno službo in občinami, ki lahko o ukrepih obveščajo širšo javnost preko svojih glasil.

Ob koncu terenskega obiska se je delegacija ustavila še v podjetju Cornus d.o.o., ki je eno redkih domačih proizvajalcev sadik zelenjave in vrtnin. Izpostavljen je bil pomen samooskrbe tudi v tem sektorju kmetijstva ter nadaljnja podpora za tehnološki razvoj le-tega.
Več v Gospodarstvo