Renata Škrget iz ZD Ljutomer prejela »Zlati znak« - najvišje priznanje Zbornice zdravstvene nege in babištva

Najvišje priznanje »Zlati znak« je tokrat prejela tudi zaposlena iz ZD Ljutomer, ki je med drugim tudi pomočnica direktorja za zdravstveno nego, Renata Škrget.

Prlekija-on.net, torek, 14. maj 2024 ob 10:10
Renata Škrget - prejemnica Zlatega znaka

Renata Škrget - prejemnica Zlatega znaka

V petek, 10. maja, je na Brdu pri Kranju potekala podelitev najvišjih priznanj stanovske organizacije Medicinskih sester Slovenije, to je Zbornice zdravstvene nege in babištva. Najvišje priznanje »Zlati znak« je tokrat prejela tudi zaposlena iz ZD Ljutomer, ki je med drugim tudi pomočnica direktorja za zdravstveno nego, Renata Škrget.

Zlati znaki so najvišja priznanja, ki jih podeljuje Zbornica zdravstvene nege in babištva - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije. Prejemajo jih članice ali člani za uspešno poklicno delo na področju zdravstvene in babiške nege, kakovostno in učinkovito organizacijsko delo v dejavnosti zdravstvene in babiške nege, prispevek k uspešnemu uresničevanju programov zdravstvene in babiške nege in zdravstvenega varstva, prispevek k humanizaciji odnosov med uporabniki in izvajalci, uspehi pri doseganju ciljev, uresničevanju ter uveljavljanju nalog Zbornice - Zveze, prispevek k izboljšanju zdravstvenega stanja prebivalstva, raziskovalno delo, pomembno publicistično delo. Zlati znak se podeljuje ob Mednarodnem dnevu medicinskih sester.

Renata Škrget je v Zdravstvenem domu Ljutomer zaposlena že od leta 2000, najprej kot patronažna medicinska sestra, nato kot vodja patronažne službe. Po želji o strokovni nadgradnji je leta 2006 končala specializacijo iz patronažne zdravstvene nege na Visoki zdravstveni šoli Univerze v Mariboru in leta 2014 opravila Podiplomski magistrski študij zdravstveno socialnega managementa, Fakulteta za zdravstvene vede, Univerza v Mariboru. Za uspeh pri študiju je dobila Pohvalo na podlagi Senata Univerze v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede

Od decembra 2020 pa dela polovični delovni čas kot pomočnica direktorja za zdravstveno nego, polovični pa kot vodja patronažnega varstva in aktivna izvajalka patronažne zdravstvene nege na terenu.

Renata Škrget - prejemnica Zlatega znaka

Področje zdravstvene nege, kjer deluje, zahteva veliko mero strokovnega znanja, organizacijskih sposobnosti ter profesionalnega odnosa do zaposlenih in uporabnikov zdravstvenih storitev. S svojim empatičnim delovanjem, sposobnostjo ter strokovnostjo je pustila močan pečat na kakovostni in učinkoviti organizaciji dela v zavodu. Aktivno sodeluje pri različnih projektih na področju preventivne dejavnosti in zdravstveno vzgojnega dela tako v samem zavodu, kot tudi v širši lokalni skupnosti.

Kot vodja je ponosna na svoje sodelavce, jih motivira, da delujejo profesionalno, in odgovorno. Zavzema se za dobre medsebojne odnose in se za to tudi veliko žrtvuje.

Ves čas tudi deluje na ozaveščanju uporabnikov zdravstvenega sistema za večje vključevanje v preventivne programe in skrbi za lastno zdravje Prav tako je v času epidemije COVID-19 uspešno in požrtvovalno delovala v delovni skupini koordinatorjev za področje zdravstvene nege in oskrbe v socialnovarstvenih zavodih. V tem času je bila imenovana v Štab Civilne zaščite Občine Ljutomer - aktivno je sodelovala z Občino Ljutomer, Rdečim križem OE Ljutomer ter vsemi ostalimi deležniki, ki so pripomogli k reševanju nastale situacije, za kar je prejela Zahvalo Zbornice Zveze, Spominski znak požrtvovalnosti od Vlade republike Slovenije ter Priznanje županje Občine Ljutomer.

S svojim strokovnim delom in humanim, empatičnim odnosom je dokazala, da so medicinske sestre pomemben člen za ohranjanje in izboljšanje zdravstvenega stanja prebivalcev v slovenskem prostoru.

Med drugim so Renati ob tem dosežku čestitali vsi sosednji zdravstveni domovi kot tudi predstavniki bolnišnice Murska Sobota, prav tako pa so ji čestitko in svoj ponos nad njenim dosežkom izrazili tudi sodelavci Zdravstvenega doma Ljutomer.

Renata Škrget - prejemnica Zlatega znaka
Več v Gospodarstvo