Upravno sodišče zavrglo tožbi občin glede načrtovanih izpostav azilnega doma

Občina Središče ob Dravi je upravni spor vložila 3. aprila in med drugim v njem predlagala izdajo začasne odredbe, da se izvrševanje sklepa vlade o lokaciji azilnega doma začasno zadrži.

Prlekija-on.net, četrtek, 16. maj 2024 ob 10:55
Središče ob Dravi

Središče ob Dravi

Občina Središče ob Dravi in Občina Brežice sta se odločili za upravni spor zoper vladni sklep, v katerem je vlada odločila, da bo postavila izpostavi azilnega doma na območju teh dveh občin. Upravno sodišče je sedaj zavrglo tožbi obeh občin.

Občina Središče ob Dravi je upravni spor vložila 3. aprila in med drugim v njem predlagala izdajo začasne odredbe, da se izvrševanje sklepa vlade o lokaciji azilnega doma začasno zadrži. Za pripravo in vložitev potrebne dokumentacije so pooblastili odvetniško družbo Matoz.

Kot so na upravnem sodišču zapisali v sporočilu za javnost, je sodišče ugotovilo, da "s spornim sklepom zlasti ni bilo odločeno o pravici, obveznosti ali pravni koristi in s tem poseženo v pravni položaj tožnic, zato ga ni mogoče izpodbijati v upravnem sporu ter je bilo treba na podlagi 4. točke prvega odstavka 36. člena Zakona o upravnem sporu obe tožbi zavreči".

Skupna seja Občinskih svetov Občin Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž

V Središču ob Dravi proti vzpostavitvi izpostave azilnega doma


"Sporni sklep namreč le izraža namero vlade, da organizira izpostavi azilnega doma, ni pa z njim bilo odločeno o pravici, obveznosti ali pravni koristi posameznika, pravne osebe ali druge osebe, ki je lahko stranka v postopku izdaje akta, oziroma s tem aktom ni bilo poseženo v nikogaršnji pravni položaj, torej tudi ne položaj tožnic. Zato ne gre za upravni akt oziroma akt, ki se lahko izpodbija v rednem upravnem sporu.
Glede na to, da sporni sklep torej ne ustvarja nobenih učinkov, teh ne more imeti niti v sferi ustavnih pravic, zaradi česar tudi pogoji za subsidiarni upravni spor niso podani. Prav tako v obeh zadevah ne gre za javnopravni spor med državo in lokalno skupnostjo. Nenazadnje pa sporni sklep tudi ne predstavlja procesnega sklepa, s katerim bi bil postopek odločanja o izdaji upravnega akta obnovljen, ustavljen ali končan. Navedeno tako pomeni, da v obeh zadevah tudi niso podani pogoji za katero od alternativnih možnosti za dopustnost upravnega spora
," še piše v sporočilu za javnost.

Kot še navajajo, sta sklepa sodišča bila strankam že poslana, vendar še nista pravnomočna in se je zoper njiju mogoče pritožiti.

Minister Boštjan Poklukar v Središču ob Dravi, foto: Ministrstvo za notranje zadeve

Minister Poklukar obiskal Središče ob Dravi, občani ponovno izrazili nestrinjanje glede azilnega doma

Več v Politika