Obeležili 25. občinski praznik Občine Veržej in podelili priznanja

Plaketo občine sta prejela Prostovoljno gasilsko društvo Bunčani in Dejan Kolarič, županovo priznanje pa Leon Hladnjak.

Prlekija-on.net, ponedeljek, 27. maj 2024 ob 19:23
Slovesnost ob 25. občinskem prazniku Občine Veržej

Slovesnost ob 25. občinskem prazniku Občine Veržej

V soboto, 25. maja, je Občina Veržej v kulturni dvorani Janeza Ferenca pripravila slovesnost ob 25. občinskem prazniku. Zbrane je nagovoril župan Drago Legen, ki je v uvodu povedal, da v tem letu praznujejo 25. občinski praznik, mineva pa 26 let od ustanovitve občine. Glede investicij je povedal, da so bili na področju infrastrukture vse od začetka občine usmerjeni na področje vodooskrbe in odvajanja odpadnih voda in da imajo vsi občani občine zagotovljeno oskrbo z zdravo pitno vodo ter možnost priključitve na kanalizacijsko omrežje in čistilno napravo. Obnovili so tudi ceste v Bunčanih in Banovcih, uredili kolesarsko stezo Veržej - Banovci ter velik del cestne infrastrukture v Veržeju in javno razsvetljavo v vseh naseljih. Osnovno šolo so obnovili in energetsko sanirali, uredili so športno stezo in igrišče. Konec aprila je bil odprt nov štiri oddelčni vrtec v Veržeju, kar so označili za največji projekt v zgodovini občine.

Investicije v prihodnosti bodo zahteven projekt ureditve odvajanja meteornih voda in novogradnja kanalizacijskega sistema. Banovce in tamkajšnje termalno kopališče bo treba povezati na čistilno napravo Veržej in izvesti nadgradnjo, želijo tudi zgraditi večstanovanjski objekt z vsaj desetimi stanovanji za mlade družine. Vztrajali bodo pri zahtevi do ministrstva za infrastrukturo, da se zgradi kolesarska steza ob državni cesti Veržej - Križevci, in da se dodatno umesti v prostor izgradnja kolesarske steze Dokležovje - Veržej. Želijo urediti tudi pokopališče, nov oder in urediti zaodrje v kulturnem domu ter obnoviti prostore občinske uprave. Pripravljajo tudi spremembo občinskega prostorskega načrta.

Podelili dve priznanji in plaketo

Na prireditvi so bila podeljena priznanja in plakete najzaslužnejšim občanom in organizacijam. Plaketo občine sta prejela Prostovoljno gasilsko društvo Bunčani in Dejan Kolarič.

PGD Bunčani bo v začetku julija zaznamovalo 120 let delovanja. V zadnjih 35 letih so doživeli razcvet društvenega delovanja, kar je posledica zagnane ekipe in pozitivnega ozračja. Gasilski dom je stičišče društvenega in družbenega življenja, skrbijo za obnovo opreme in objektov. Nekaj ciljev so si zadali tudi za letos, to so investicijsko vzdrževanje gasilskega doma, nabava nove kuhinje, nove zaščitne gasilske opreme, izobraževanje in usposabljanje mladih, organizacija prireditev.

Dejan Kolarič, ki prihaja iz Banovcev, je plaketo prejel za dolgoletno vsestransko delovanje na področju kulture, športa in turizma. Poznan je kot trobentač, pripravlja prvomajsko budnico, sodeloval je s Folklorno skupino Leščeček, igral v KUD Muzika in pri Križevskih rogistih. Prav tako je 25 let član okteta v Veržeju, skoraj deset let je bil aktiven pri moški vokalni skupini KD Slavko Osterc, 15 let poje pri Ljutomerskem oktetu, pet let je član Orfeja in štiri leta kvarteta Basilea. Vključen je tudi v društva na drugih področjih.

Županovo priznanje je prejel Leon Hladnjak za izjemno vodenje in koordinacijo gasilskih društev, članov civilne zaščite in vseh udeleženih pri reševanju pred poplavami. Z gasilstvom je povezan od rojstva, skozi vsa leta udejstvovanja v društvu pa se je izobraževal in usposabljal. Lani je ob odsotnosti občinskega poveljnika prevzel vodenje društev v občini in skrbel, da so enote in gasilci opravljali naloge, ki so bile v danem trenutku najbolj potrebne.

Za kulturni program sta poskrbeli Eva Duh na saksofonu in Urška Taškov na harmoniki, po slovesnosti pa je sledil še Osterčev večer, ki ga pripravljajo v čast skladatelju Slavku Ostercu. Predstavila se je vokalna zasedba Evridike.

Foto: Sara Vinkovič
Več v Kultura in izobraževanje