V Zdravstvenem domu Ljutomer zadovoljstvo uporabnikov še višje kot lani

Rezultati ankete kažejo porast zadovoljstva uporabnikov s 74,5% na 82,1%. Naziv moj družinski zdravnik v Sloveniji prejel zdravnik družinske medicine Sašo Duh.

Prlekija-on.net, četrtek, 13. junij 2024 ob 14:55
Rezultate so predstavili na novinarski konferenci

Rezultate so predstavili na novinarski konferenci

Zdravstveni dom Ljutomer (ZD Ljutomer) je že drugič zaporedoma izvedel spletno anketo o zadovoljstvu uporabnikov z njihovimi storitvami. V anketi je sodelovalo 424 anketirancev. Lanski cilj povečati odstotek zelo zadovoljnih in zadovoljnih je bil dosežen, z lanskih 74,5% se je zadovoljstvo povečalo na 82,1%, zadovoljstvo s storitvami so anketiranci ocenili s 4,20 (od 5), lani 4,02 (od 5). K visokemu ugledu in zadovoljstvu uporabnikov ZD Ljutomer prispevajo vsi zaposleni, še posebej pa zdravnik družinske medicine Sašo Duh, ki je po izboru pacientov postal naj družinski zdravnik leta 2024. Nagrade je včeraj že 28. po vrsti podelila revija Viva, ki vsako leto prireja vseslovensko akcijo Moj zdravnik.

»V ZD Ljutomer želimo biti še bolj strokovni in prijazni, omogočiti uporabnikom, da hitro pridejo tako do zdravnika, kot do vseh potrebnih in želenih informacij. Rezultati ankete kažejo, da smo se v primerjavi z decembrom 2022 izboljšali na vseh področjih in posledično je višji tudi ugled naše zdravstvene ustanove. K visokemu ugledu prispevajo vsi naši zaposleni. Izjemno smo ponosni, da imamo med nami zdravnika družinske medicine, ki po mnenju pacientov dela še posebej srčno, strokovno in v korist bolnikov. Sašo Duh si je več kot zaslužil naziv moj družinski zdravnik 2024«, je povedal direktor ZD Ljutomer Boštjan Pihlar.

Rezultati ankete, ki jo je rešilo 424 anketirancev, so pokazali, da so povprečne ocene zadovoljstva - z ugledom, strokovnostjo, prijaznostjo in informiranjem v ZD Ljutomer - povsod višje v primerjavi z letom prej. Anketiranci so zelo zadovoljni z oddelkom za naročanje, saj so zadovoljstvo s prejetimi informacijami, obravnavo preko telefona, dostopnostjo in prijaznostjo osebja preko telefona in upoštevanjem njihovih želja pri določanju terminov ocenili z več kot 4 (od 5).

Sašo Duh

Sašo Duh iz ZD Ljutomer naj družinski zdravnik 2024 po izboru pacientov


Čakalna doba se je skrajšala

Odstotek pacientov, ki se naročajo ostaja visok, 89,3%, čakalna doba pa se je skrajšala. 75% obiskovalcev, ki so bili naročeni na zdravstveno storitev, od ure, ko so bili naročeni, sploh ni čakalo ali so čakali manj kot 30 min, lani je bilo takih 70%. Tudi nenaročeni pacienti čakajo manj v primerjavi s prejšnjo anketo, in sicer je takih, ki sploh niso čakali ali so čakali manj kot 30 min 67,5%, v primerjavi z letom prej, ko je bilo teh pacientov le 56%.

Tako naročeni kot nenaročeni pacienti so zadovoljni z izkušnjo ob obisku, saj pri vseh dejavnikih ocene presegajo povprečno oceno 4 (od 5). Najbolj izstopa zadovoljstvo z nudenjem potrebne pomoči, spoštovanjem zasebnosti, prijaznostjo do uporabnikov in dostopnostjo do objekta ter ambulant. Pri teh kategorijah je zadovoljstvo doseglo oceno 4,50 ali več.

Večina anketirancev še vedno pridobiva vse potrebne informacije preko spletne strani ZD Ljutomer. Zadovoljstvo anketirancev z uporabniško izkušnjo spletne strani je blizu povprečne ocene 4 (od 5), kar pomeni da spletna stran zadovoljuje potrebe uporabnikov. V prihodnje pa v ZD Ljutomer načrtujejo tudi njeno prenovo, s katero bo spletna stran še bolj pregledna in uporabnikom prijazna.

Še vedno največ, skoraj 40% uporabnikov ZD Ljutomer obišče splošnega zdravnika, skoraj 16% jih je v letošnjem letu obiskalo laboratorij, približno 13% pa zobozdravnika za odrasle. Večji odstotek obiska zobozdravstva je rezultat tega, da so dodatno zaposlili 2 zobozdravnika in odslej nudijo tudi samoplačniške zobozdravstvene storitve s kakovostno opremo ter najsodobnejšimi materiali. Malo manj kot 11% jih je obiskalo otroško/šolsko ambulanto, ostale ambulante ZD Ljutomer so bile obiskane v manjšem odstotku.

Lani septembra je v okviru ZD Ljutomer zaživel tudi Center za krepitev zdravja (CKZ), ki je v tem času izvedel več občinskih testov hoje na 2 km in sodeloval pri različnih dogodkih v lokalni skupnosti. Izvaja delavnice in individualna svetovanja ter promocijo zdravja na delovnem mestu. Anketiranci si v prihodnje v okviru preventive želijo pridobiti znanje predvsem s področij zdravega načina življenja, telesne aktivnosti, duševnega zdravja, zdravih odnosov in testiranja telesne pripravljenosti.

Prihodnje leto nadzidava zdravstvenega doma

V ZD Ljutomer so že v lanskem letu postali samooskrbni z električno energijo, letos in v začetku prihodnjega leta pa bodo začeli izvajati načrtovano investicijo, za katero so pridobili 1,4 milijonov evrov nepovratnih sredstev. V sklopu investicije se bo nadzidal zdravstveni dom, uredila se bodo dodatna parkirna mesta, varna pot do vhoda, sprejemnica za paciente in dodatne ambulante splošne medicine. Skupna ocenjena vrednost projekta je približno 3,5 milijona evrov. Prav tako so lani investirali v nakup novega reševalnega vozila in sodobnega ortopana.

V letih 2024 in 2025 želijo v še večji meri povečati prepoznavnost ZD Ljutomer in njegovih zaposlenih. Načrtujejo redno izvajanje preventivnih programov v okviru CKZ, krepitev specialističnih storitev in razbremenitev zdravnikov na način, da bo določene storitve lahko medicinski kader izvajal samostojno, brez prisotnosti zdravnika.

ZD Ljutomer

ZD Ljutomer pridobil 1,4 milijona evrov nepovratnih sredstev
Več v Gospodarstvo