Dom Lukavci pripravil slovesnost ob pridobitvi mednarodnega certifikata kakovosti E-Qalin in tradicionalno srečanje s svojci

Posebni socialno varstveni zavod Dom Lukavci je pripravil svečano slovesnost ob pridobitvi certifikata kakovosti E-Qalin in tradicionalno srečanje s svojci.

Prlekija-on.net, sobota, 22. junij 2024 ob 08:53
Slovesnost v Domu Lukavci

Slovesnost v Domu Lukavci

Posebni socialno varstveni zavod Dom Lukavci je dne, 12.6.2024 pripravil svečano slovesnost ob pridobitvi certifikata kakovosti E-Qalin in tradicionalno srečanje s svojci.

Poleg svojcev stanovalcev, stanovalcev in zaposlenih doma, so se slovesnosti udeležili gospod Branko Slavinec, župan Občine Križevci, gospa Marina Gracin, podpredsednica Sveta zavoda Doma Lukavci, gospod Ivan Kos, zakoniti zastopnik svojcev stanovalcev v svetu zavoda, gospod Boris Sintič, predstavnik zaposlenih v svetu zavoda in predstavnik zaposlenih v Sindikatu zdravstva in socialnega varstva Slovenije, gospod Ivica Doloržak, zastopnik stanovalcev v svetu zavoda, gospa Mateja Hauser, direktorica QSocial - zunanja presojevalka za pridobitev certifikata kakovosti E-Qalin in še številni drugi spoštovani gostje.

Vse zbrane je v uvodu slovesnosti nagovorila gospa Stanka Vozlič, direktorica Doma Lukavci. V svojem nagovoru je med drugim poudarila razvoj Doma Lukavci in pomembnost pridobitve certifikata kakovosti za zavod:

»V vseh letih je bilo veliko narejenega. V smislu deinstitucionalizacije smo ustanovili prvo bivalno enoto v Ljutomeru, katere pomemben datum beležimo 16. junij leta 2004. Danes izven matičnega zavoda biva 130 stanovalcev. Zavod ima 321 uradnih kapacitet, od tega je 56 mest namenjeno varovanim oddelkom. Oblikovali smo: razvojne spremembe, razvijali nove programe in oblike dela ter s svojim delom dokazali, da smo kos svojemu poslanstvu. Če se na splošno vprašamo, kaj vpliva na raven kakovosti izvajanja storitev, je odgovor organizacija. Če organizacija slabo deluje - peša vse ostalo in zaposleni ne morejo kakovostno izvajati storitev. Zato smo že leta 2008 načrtno namenili posebno pozornost delovanju zavoda kot organizaciji z izobraževanji »Učeča se skupnost«, ki je bila pri zaposlenih zelo dobro sprejeta. Glede na to, da živimo v obdobju neprestanih sprememb, ki se odražajo tako v življenju posameznika kot v skupnosti, v družinskem kot delovnem okolju, je za učinkovito delovanje potrebno aktivirati vse sposobnosti posameznika in organizacije, v kateri je le ta zaposlen. Koncept dela v zavodu in bivalnih enotah vsebuje vrsto ukrepov, ki kažejo na stalno spodbujanje individualnega angažiranja ter medsebojno povezanost zaposlenih. Osnovni namen in cilj dela v Domu Lukavci je nudenje opore in pomoči ljudem, ki bivajo v našem zavodu. Vodstvo zavoda je z vpeljevanjem vseevropskega sistema kakovosti storitev po modelu E-Qalin odgovorno pristopilo k izboljševanju kvalitete vsakdanjega življenja stanovalcev, h kakovostnemu izvajanju storitev in večjemu zadovoljstvu in motiviranosti zaposlenih. S pridobitvijo certifikata se naš zavod po kvaliteti uvršča v sam vrh nudenja storitev, ki so v skladu z ZSV, ZDZdr in RNPPSV do leta 2030. Tudi v prihodnje si bomo prizadevali, da bomo certifikat kakovosti tudi ohranili.

Nihče ni rad sam na svetu, še posebej ne, če je v stiski, če zboli. Nihče ni več kot je nujno potrebno dolžan pomagati sočloveku, pa vendar so ljudje, ki nesebično pomagajo in podpirajo druge. Takšni smo zaposleni v Domu Lukavci, ker verjamemo v to, kar delamo. Svoje delo opravljamo dobro, srčno in predano - vedno in povsod. Zato s ponosom zremo na našo prehojeno pot!«

Žal se slovesnosti zaradi neodložljivih delovnih obveznosti ni mogel udeležiti gospod Simon Maljevac, minister za solidarno prihodnost. Nam pa je prisrčno čestital ob tako velikem dosežku s pismom podpore, ki je bilo prebrano na sami slovesnosti in ga objavljamo v celoti.

Pismo gospoda Simona Maljevca, ministra za solidarno prihodnost

»Spoštovano vodstvo zavoda, spoštovani zaposleni, uporabnice in uporabniki ter svojci,

ob pridobitvi certifikata E-Qalin vam iz srca čestitam in izrekam priznanje za delo in trud, ki ga vlagate v skupnost.

Namenoma sem uporabil besedo "skupnost", saj se v svetu socialnega varstva napredno razmišljujoči odločno usmerjamo v skupnostno oskrbo ter oblikovanje institucij na način, da prispevajo skupnosti in skupnost prispeva njim.

E-Qalin je model upravljanja s kakovostjo v domovih za starejše, posebnih socialnih zavodih, zavodih za usposabljanje in varstveno delovnih centrih, ki ga je razvila posebna skupina strokovnjakov s področja socialnega varstva in upravljanja kakovosti. Pospešuje aktivno vključevanje zaposlenih, na način da oskrba, delo in življenje prihajajo na pomoč in v podporo tako zaposlenim kot tudi njihovim uporabnikom.

Praznovanja ne bom kratil z besedičenjem, ponudim le iskreno zahvalo za trud, ki ga vlagate v teh časih, ko je področje socialnega varstva na zgodovinskem prelomu - predvsem z visokimi pričakovanji - tako z novo ureditvijo dolgotrajne oskrbe kot s sveže sprejeto Strategijo deinstitucionalizacije v socialnem varstvu za obdobje 2024 - 2034. Slednje prinaša preoblikovanje vseh posebnih socialnovarstvenih zavodov, CUDV-jev in VDC-jev, ki so večji od 24 uporabnikov v trdno javno in neprofitno mrežo skupnostnih služb ter s tem tudi preprečevanje institucionalizacije in dvig kakovosti storitev v socialnem varstvu. Gre za velik izziv, katerega, se bomo lotili postopoma, predvsem pa - skupaj.

Nadvse me veseli, da imamo med izvajalci zavode, strokovnjake in sogovornike, kot ste vi. In veselim se našega skorajšnjega obiska v Lukavcih, saj bi rad slišal uporabnike in bogate izkušnje zaposlenih iz prakse.

Spoštovani, iskreno čestitam in želim vse dobro

Simon Maljevac,
minister za solidarno prihodnost

V čast nam je bilo, da je bil med nami tudi gospod Branko Slavinec, župan Občine Križevci, ki je v svojem nagovoru izpostavil pomembnost Doma Lukavci za občino in medsebojno sodelovanje. Po njegovih besedah so Dom Lukavci - njihovi uporabniki in zaposleni odličen primer pristnih človeških odnosov, osebnega zadovoljstva, strpnosti do drugačnosti in medsebojnega razumevanja.

Čestitke ob pridobitvi certifikata kakovosti E-Qalin je v svojem pismu izrazil tudi mag. Marjan Žula, predsednik Sveta zavoda Doma Lukavci:

»Spoštovana gospa direktorica Stanka Vozlič, cenjeni zaposleni v Domu Lukavci in dragi stanovalci!

Dovolite mi, da se najprej zahvalim za prisrčno vabilo na vašo slovesnost ob podelitvi tega pomembnega certifikata kakovosti. Zelo pa mi je  žal, da se prijetnega dogodka ne bom mogel udeležiti, ker sem odsoten oziroma v tujini. Z radostjo bi delil veselje in svečanost trenutka z vami, kajti prepričan sem, da ste lahko zelo ponosni tudi na ta dosežek, ki dokazuje vašo predanost delu na področju z najbolj ranljivo populacijo ljudi. Menim, da so prizadevanja vodstva Doma in vseh zaposlenih zelo kakovostna, strokovna ter tudi dobro opazna in nobenega dvoma ni, da dosegate izvrstne rezultate, ki to dokazujejo.

Zato, spoštovani, iskreno čestitam celotnemu kolektivu Doma, pa tudi vašim uporabnikom ob prejemu Certifikata kakovosti E-Qalin, ki bo gotovo spodbuda za nadaljnje odlično opravljanje vašega poslanstva. Ob tem pa naj poudarim, da sem tudi sam kot predsednik Sveta Doma Lukavci, zelo ponosen na vse vaše dosežke in si želim dobrega sodelovanja tudi v naprej.

S prisrčnimi pozdravi

Mag. Marjan Žula

O samem modelu kakovosti E-Qalinu in pomembnosti pridobitve za vse vključene, je v svojem pozdravu povzela gospa Anita Kardinar, strokovna vodja v Domu Lukavci in odgovorna oseba za vpeljevanje modela kakovosti:

»E-Qalin (European quality-improving learning) je vseevropski model upravljanja s kakovostjo v ustanovah socialnega varstva. Njegov nastanek so pogojevale zahteve razvoja socialne politike, sistema socialnega varstva, sodobne družbe in socialno varstvenih organizacij - izboljšave za uporabnike in zaposlene. Za E-Qalin je značilno, da je naravnan operativno, zajema vse hierarhične ravni v organizaciji in pospešuje aktivno vključevanje zaposlenih.

Ker se potrebe in pričakovanja pri ljudeh spreminjajo, se neprestano spreminjajo tudi kriteriji kakovosti.

Predvideni učinki E-Qalina

Predvideni učinki upravljanja kakovosti po E-Qalinu so predvsem:

 • boljša kakovost storitev za uporabnike - dvig kakovosti bivanja, oskrbe in nege ter socialnih storitev

 • storitve (in njihova kakovost) postanejo pregledne in primerljive,

 • omogoča sistematičnost,

 • večja motiviranost in zadovoljstvo zaposlenih,

 • pomoč vodstvu ter zaposlenim v ustanovah pri zagotavljanju in izpopolnjevanju kakovostnih storitev,

 • nacionalna ter mednarodna primerljivost ustanov in

 • certificiranje specifične dejavnosti ter blagovni znak.

Bistvo E-Qalina je torej povečanje kakovosti storitev in s tem zadovoljstvo uporabnikov ter zaposlenih.«

Svojo izkušnjo sodelovanja v skupini za kakovost je na slavnostni prireditvi delila z nami tudi gospa Monika Žefran, stanovalka doma. Ob pozitivni izkušnji, kot jo je opisala, se je zahvalila vsem, ki so prispevali k temu, da je naš dom pridobil certifikat kakovosti po modelu E-Qalin ter, da je imela možnost sodelovati v eni izmed skupin za kakovost. To je bila zanjo prva takšna življenjska izkušnja.

Poleg vseh slavnostnih govornikov, je zbrane nagovorila še gospa Mateja Hauser, zunanja presojevalka za pridobitev certifikata kakovosti E-Qalin. Poudarila je posebnosti, ki so med certifikacijsko presojo v Domu Lukavci presojevalca še posebej navdušili:

 • Stabilna ekipa zaposlenih,

 • proaktivnost: pravočasno, ko so delovna mesta še popolnjena, pristopijo k spodbujanju sodelavcev k izobraževanju za deficitarna področja,

 • pripadnost zaposlenih,

 • urejeno okolje: preprosto, podeželsko, zelo urejeno in zelo čisto,

 • hvaležnost stanovalcev: stanovalci veliko svojih trditev začenjajo s: «Hvaležen sem....zaposlenim, državi, obiskom, direktorici...

Pohvalo za opravljeno delo so si po presoji presojevalcev zaslužili vsi vključeni: procesni vodje, moderatorji, skrbniki in sodelujoči v skupinah za kakovost.

Po pozdravnem nagovoru, je gospa Mateja Hauser, gospe Stanki Vozlič, direktorici Doma Lukavci in gospe Aniti Kardinar, strokovni vodji, slavnostno predala mednarodni certifikat kakovosti E-Qalin.

Seveda, kot se za vsa slavja spodobi, je bila na oder pripeljana torta, katero sta slavnostno prerezali gospa Cvetka Zadravec, vodja kuhinje in gospa Monika Žefran, stanovalka doma.

Samo slovesnost smo popestrili s kulturnim programom, v katerem so sodelovali domski pevski zbor stanovalcev Veseli Prleki skupaj z zaposlenimi in moški vokalni kvintet Aeternum. Program je povezovala Tina Kirič.

Za prijetno počutje vseh povabljenih in druženje ob živi glasbi je poskrbel Trio Prlekija. Za pogostitev gostov, so se dobrote pripravile v domski kuhinji.

Hvala vsem, ki ste imeli možnost na ta dan deliti to veselje in ponos skupaj z vsemi nami, ki delamo ali bivamo v Domu Lukavci.

Zapisala: Suzana ŽibratVeč v Kultura in izobraževanje