Elektro Maribor in Srednja elektro šola Ptuj nagradili najboljše dijake

Najboljši dijaki v preteklem šolskem letu na Srednji elektro šoli Ptuj so: Jan Žvegla (zlati znak), Urban Hajšek (srebrni znak) in Sara Kočevar (bronasti znak).

Prlekija-on.net, sobota, 6. julij 2024 ob 11:59
Podelitev spričeval

Podelitev spričeval

Na območju, ki ga z električno energijo oskrbuje Elektro Maribor, se nahajajo tri srednje šole, ki izobražujejo dijake v različnih elektro programih. Elektro Maribor s šolami sodeluje v okviru praktičnega pouka, opravljanju prakse, podeljuje štipendije in s šolami sodeluje pri izboru najboljšega dijaka.

Ta, v javnosti dobro sprejeta praksa, v kateri profesorji in strokovno osebje šol na podlagi dosežkov predlagajo in izberejo najboljše dijake, poteka letos že trinajsto leto zapored.

Dijakom Srednje elektro šole Ptuj sta priznanja podelila Tatjana Vogrinec Burgar, predsednica uprave družbe Elektro Maribor in Rajko Fajt, ravnatelj Šolskega centra Ptuj.

Najboljši dijaki v preteklem šolskem letu na Srednji elektro šoli Ptuj so: Jan Žvegla (zlati znak), Urban Hajšek (srebrni znak) in Sara Kočevar (bronasti znak).

Najboljši dijak je prejel nagrado v višini 300 €, drugouvrščeni nagrado v višini 200 €, tretjeuvrščeni nagrado v višini 100 €.

Tatjana Vogrinec Burgar, predsednica uprave družbe Elektro Maribor, je ob podelitvi priznanj povedala: »V družbi Elektro Maribor že trinajsto leto zapored v sodelovanju s srednjimi elektro šolami na našem distribucijskem območju že vrsto let spodbujamo in nagrajujemo najboljše dijake elektro stroke. Vsako leto smo zelo veseli predstavljenih dosežkov dijakov in smo nanje ponosni. Vsem trem nagrajencem čestitamo in jim želimo da bodo po z uspehi tlakovani poti hodili tudi v prihodnje. Z vsakoletnim izborom naj dijakov in drugim sodelovanjem s šolami, ki ga bomo v prihodnje še okrepili, želimo spodbuditi zanimanje za poklice prihodnosti. Ti so pomembni tako za oskrbo z električno energijo in za način življenja kot ga živimo. Prav elektrika je namreč tista energija sedanjosti in prihodnosti, na kateri sloni naše vsakdanje življenje in gospodarstvo, elektroenergetika pa tista dejavnost, ki je ključna za prehod v trajnostno in zeleno družbo

Rajko Fajt, ravnatelj Šolskega centra Ptuj je dodal: »Dejstva, da povezovanje gospodarstva in šolstva ne predstavlja le vloga za donatorstvo na zaključnem plesu, smo se v Elektro in računalniški šoli Ptuj zavedali že davno nazaj. Bili smo in smo še vedno zagotovo ena izmed vodilnih izobraževalnih inštitucij v Sloveniji, ki smo navezovali stike, se povezovali in sodelovali z gospodarstvom in obrtjo, pa najsi je šlo za izmenjavo izkušenj ali prenos znanja. Za dijake, kateri pridobivajo nova znanja, in za profesorje, kateri svoje izkušnje in znanja prenašajo generacijam, je sodelovanje z gospodarstvom prednost in dodana vrednost. Povezovanje je tudi edini ukrep v smislu reševanja strukturnih neskladij na trgu delovne sile. Torej slediti potrebam delodajalcem, uveljaviti nivo partnerstva na lokalnem, regionalnem in nacionalnem nivoju ter posodabljati sistem izobraževanja in programe. Mlade usmerjati k uporabi znanja v praksi - v smislu: 'Česa sem sposoben narediti in ne kakšen izobraževalni program sem končal.' Z velikim veseljem ugotavljamo, da so gospodarski subjekti v lokalnem in regionalnem okolju v večini sledili predlogu povezovanja. Med njimi je prav gotovo družba Elektro Maribor, ki pa ni le partner v procesu izobraževanja. Kot družba, ki sledi odličnosti, pomaga dijakom pri doseganju dosežkov na strokovnem področju in jih spodbuja, da iščejo svoje priložnosti v strokovnem izobraževanjuVeč v Kultura in izobraževanje