Urejanje državne ceste, ki se je izvajalo od februarja 2022, gre h koncu

V Lukavcih potekajo zaključna dela na projektu rekonstrukcije državne ceste R2 439.

Prlekija-on.net, nedelja, 7. julij 2024 ob 12:28
Obnova ceste v Lukavcih

Obnova ceste v Lukavcih

Od februarja 2022 se ureja državna cesta na trasi med Lukavci in Ključarovci. Rekonstrukcija ceste R2-439/1303 Križevci - Žihlava od km 1+363 do km 4+045 z izgradnjo pločnika in avtobusne postaje se je izvajala v treh delih, in sicer skozi naselje Lukavci v dolžini 1454 metrov, med naseljema Lukavci in Ključarovci v dolžini 952 metrov in skozi naselje Ključarovci v dolžini 276 metrov. Delo je izvajala gospodarska družba POMGRAD, gradbeno podjetje d.o.o. kot vodilni partner, s partnerjem Komunalo Slovenske gorice d.o.o.

V naselju Lukavci se je izvajala rekonstrukcija vozišča skupaj s trikrakim krožnim križiščem z zunanjim radijem 14 m in enim voznim pasom, uredil se je hodnik za pešce in kolesarska steza, odvodnjavanje, uredili so se prepusti, javna razsvetljava, vodovod, prestavila se je tudi vaška kapela. Šlo je za najdražji del investicije v sklopu tega projekta, ki je znašal skoraj dva milijona evrov.

Trenutno v Lukavcih potekajo še zaključna dela.

Spodaj je nekaj fotografij ceste od 24. maja do 5. julija.

Prestavljanje kapelice v Lukavcih

Tako je potekala prestavitev vaške kapelice v Lukavcih
Več v Gospodarstvo